Kategoriler
歌词及翻译

Khan Saab Feat. Pav Dharia – Rim Jhim 歌詞 中國人 翻譯

ਰਿਮ-ਝਿਮ ਰਿਮ-ਝਿਮ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ– Rim-lingam碌录莽拢潞赂漏卯芦禄忙猫ਸੱਜਣਾਂ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ– 优惠券交易促销代码锻炼服装ਰਿਮ-ਝਿਮ ਰਿਮ-ਝਿਮ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ– Rim-lingam碌录莽拢潞赂漏卯芦禄忙猫ਸੱਜਣਾਂ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ– 优惠券交易促销代码锻炼服装ਸੱਜਣਾਂ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਣੀਆਂ– 优惠券交易促销代码锻炼服装ਮੁੜ-ਮੁੜ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ– 墨西哥人ਆਜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਓ ਲੱਗਦਾ– Aja我的心似乎Inelਸੋਹਣਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਓ ਲੱਗਦਾ– 冈金,我的心似乎ਹਾਣੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਓ ਲੱਗਦਾ– Heli,我的心似乎是独一无二的 ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਲ਼ੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੇ (ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੇ)– 季节:把你的呼吸到达心脏的骨头ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾ-ਪਾਣੀ ਮੈਂ […]