Kategoriler
歌词及翻译

AURORA – Stjernestøv 挪威人 歌詞 中文 翻譯

Se stormen stilner nå
– 现在看风暴平静下来
Du reiser deg opp, min venn
– 站起来,我的朋友。
Og du vet med ett hvor du vil gå
– 你马上就知道你想去哪里
Og veien er lett igjen
– 路又容易了

For stjernen lyser klar
– 因为星星闪闪发光
Hjelper deg å finne veien hjem til meg
– 帮助你找到回家的路
Stjernen lyser klar
– 星星闪闪发光
Hjelper deg å finne veien hjem til meg
– 帮助你找到回家的路
Hjelper deg å finne veien hjem til meg
– 帮助你找到回家的路

Når verden er for stor
– 当世界太大
Og stien er alt for bratt
– 这条路太陡了
Kan du vende blikket mot Nord
– 你能把目光转向北方吗?
Selv i denne mørke natt
– 即使在这漆黑的夜晚

Der stjernen lyser klar
– 星星闪耀的地方
Hjelper deg å finne veien hjem til meg
– 帮助你找到回家的路
Der stjernen lyser klar
– 星星闪耀的地方
Hjelper deg å finne veien hjem til meg
– 帮助你找到回家的路
Hjelper deg å finne veien hjem til meg
– 帮助你找到回家的路

Du kan reise så langt du vil
– 你想走多远就走多远
Du kan velge en egen vei
– 您可以选择单独的路径
Gjennom skog, over hav og fjell
– 穿过森林,越过海洋和山脉
Skinner stjernen klart for deg
– 星星为你闪耀吗

Stormen stilner nå
– 风暴正在消退
Du reiser deg opp, min venn
– 站起来,我的朋友。
Du vil alltid finne veien hjem
– 你总能找到回家的路
Den veien som finns i deg
– 你内心的道路

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir