Categories: 歌词及翻译

Evert Taube – Möte I Monsunen 瑞典语 歌詞 中文 翻譯

Vi mötte ett skepp i den svalkande monsun
– 我们在凉爽的季风中遇到了一艘船
Där vi ångade mot Röda havet opp
– 我们在那里蒸向红海。
En fullriggare det var och dess namn var Taifun
– 它是一个完整的索具,它的名字叫太丰
Som nu segla från Ostindien till Good Hope
– 谁现在从东印度群岛驶向好希望?

Vår kapten gav nu order att vi skulle hissa flagg
– 我们的船长现在命令我们升起国旗
Och vi hissade den gula och den blå
– 我们把黄色和蓝色吊起来
Och i samma stund så blåste där från skeppets gaffelnock
– 就在那一刻,风从船头吹来。
Finlands vita flagg med blåa korset på
– 芬兰白旗,上面有蓝十字

Vi höll ganska nära och stoppade maskin
– 我们非常接近并停下来。
För att preja och ta budskap med oss hem
– 与我们一起布道,把信息带回家
Och då lovade hon opp där hon gick med vinden in
– 然后她答应了,她随风而去
Ifrån babord, och vi rodde bort till dem
– 我们从港口划向他们

Vi fick ända från backen och lejdare midskepps
– 我们马上就下了山,并在半山腰上爬了下来
Och vår fjärdestyrman äntra upp på den
– 我们的第四个军官上去了。
Men i röstet står en svensk sjöman som jag nu återser
– 但声音里站着一个瑞典水手,我现在又看到他了
Fritiof Andersson, min gamle barndomsvän
– 弗里蒂奥夫*安德森,我儿时的老朋友

Ja, man möts ju ibland i monsuner och passad
– 有时我们在季风中相遇。
När man seglar mest på värmen som vi gjort
– 当你在我们所做的酷热中航行最多的时候
Jag blev likväl rätt förvånad fästän ändå mera glad
– 我很惊讶,但还是更高兴。
När jag återsåg min vän på denna ort
– 当我在这个地方再次见到我的朋友

-Jag blev held up i Kina, jag blev rånad i Shanghai
– -我在中国被困住了,我在上海被抢劫了
Jag har suttit hos pirater uti pant
– 我和海盗坐在一起保释。
Men jag gifte mig med dottern till mördaren Fu Wai
– 但我娶了杀手傅伟的女儿
Sade Fritiof, det är hemskt men det är sant
– 弗里蒂奥夫说,这很可怕,但这是真的

-Med kinesiskans hjälp kom jag sen till Singapore
– 在中国人的帮助下,我来到了新加坡。
Utan pass och pengar står jag på ett torg
– 没有护照和钱,我站在广场上
När en man i guldgaloner plötsligt fram emot mig går
– 当一个穿着金色大帆船的人突然向我走来
Sveriges konsul, kapten Fredrik Adelborg
– 瑞典领事弗雷德里克*阿德尔堡上尉

-Se goddag, Fritiof Andersson, säjer Adelborg
– -看到你好,弗里蒂奥夫安德森,说阿德尔堡
Vad i Herrand namn gör du i Singapore?
– 你在新加坡干什么?
-Ifrån Gula floden kommer jag och vill till Göteborg
– -从黄河我来,想去哥德堡
Det är bäst att en hyra hem jag får
– 我最好租一个房子

-Jag blev klädd i vita kläder, jag fick låna tie pund
– -我穿着白色的衣服,我不得不借领带。
Jag fick pass med Kungens vapen och porträtt
– 我得到了一本带有国王纹章和肖像的护照
Konsulinnan bjöd på te och jam och pratade en stund
– 领事提供茶和果酱,聊了一会儿
Hon var det sötaste jag dittills hade sett
– 她是我见过的最可爱的东西

-Ja, så tog jag en steamer och mönstrade på däck
– -是的,然后我拿了一个蒸笼,并在甲板上图案
Och i Siam fick vi last av vilda djur
– 在暹罗,我们有很多野生动物
Tigrar, lejon, elefanter, som dom sålt till Hagenbeck
– 老虎,狮子,大象,他们卖给哈根贝克
Som du varit hos i Hamburg, eller hur?
– 就像你在汉堡一样,对吧?

-Men den resan var värst av alla, det är sant
– -但那次旅行是最糟糕的,这是真的
Syd om Ceylon gick vi in i en cyklon
– 锡兰以南我们进入了一个旋风
Ut ur buren smet ett lejon, rök på en elefant
– 出了笼子里抹了一只狮子,烟雾上的大象
Vrålet blandades med storm och böljors dån
– 轰鸣声夹杂着暴风雨的轰鸣声和海浪的轰鸣声

-Snart var luckorna bräckta och upp kom många djur
– -很快缺口被打破,许多动物上来了
Vår kommandpbrygga den gick överbord
– 落水的船
Elefanten knäckte masterna och kastade en tjur
– 大象打破了桅杆,扔了一头公牛
Ut i havet, gosse, sanna mina ord!
– 出海,孩子,我说真的!

-Ja, Hagenbecks ombud åt lejonet ju opp
– -是的,哈根贝克的经纪人吃了狮子。
En gorilla klättra ner i vår maskin
– 一只大猩猩爬下我们的机器
För att härma maskinisten slog hon fram och back och stopp
– 为了模仿机械师,她来回击打并停止
Tills jag sköt henne med skepparens karbin
– 直到我用船长的卡宾枪射杀了她

-Det var självaste Nemesis från djunglerna, min vän
– -这是丛林的克星,我的朋友。
Snart var bara jag och elefanten kvar
– 很快就只有我和大象了。
När cyklonen gått så fick vi en sydväst-monsun igen
– 当气旋过去时,我们又得到了西南季风
Och drev in till Camarin på Malabar
– 并在马拉巴尔漂流到卡马林

-Men nu säger jag adjö för din styrman går från bord
– -但现在我说再见,因为你的舵手要下船了
-Ja, men Fritiof, elefanten, vem fick den?
– -是的,但是弗里蒂奥夫,大象,谁拿到的?
-När vi träffas nästa gång skall jag besvara dina ord
– 当我们再次见面时,我会回答你的话。
Vi ska segla nu och sätta kurs igen!
– 我们将扬帆起航,再次起航!

Och de brassade för fyllning och började sin gång
– 他们炖着吃东西,开始了他们的课程
Och tillbaka till vår skuta rodde vi
– 回到我们划的船上
Och där gick hon i monsunen och jag hörde deras sång
– 在那里,她走在季风,我听到他们的歌声
-Rolling home, rolling home, across the sea!
– -滚回家,滚回家,过海!

Men jag räkna’ alla segel och räkna om igen
– 但我数着所有的帆,又数着所有的帆
Ifrån flying jib till röjlar och mesan
– 从飞臂到烤架和夹层
Det var summa tjugotvå vita segel som där gick
– 那里一共有二十二张白帆
På den glittrande blåa ocean
– 在波光粼粼的蓝色海洋上
aslancn

Recent Posts

Sam Tinnesz Feat. Yacht Money – Play With Fire 英语 歌詞 中文 翻譯

Insane, inside- 疯狂的,内心的The danger gets me high- 危险使我兴奋不已Can't help myself- 我情不自禁Got secrets I can't tell-…

2 months ago

bonnadol Feat. IIVY B – ฉลามชอบงับคุณ 泰国语 歌詞 中文 翻譯

โอ๊ะโอ๊ย ผมแค่อยากจะชวนไปที่หาด- 我只是想邀请你去海滩。ก็ตอนนี้ ผมก็เหงาอยู่นี่หน่า- 是现在,我很孤独。แค่อยากจะเจอ โอ๊ะโอ๊ย- 只是想看看哦,哦เธอแค่ออกมาเจอกันได้เปล่า- 她只是来看你เบบี้ ไม่ต้องกลัวผมไม่กัด- 宝贝别怕,我不会咬人的โอ๊ะโอ๊ย พาเธอลงดำน้ำไปดูปลา- 哦,哦,带她下去看看鱼ดูปลาดาว ม้าน้ำ และโลมา ดาดี๊ดา-…

2 months ago

Chalie Boy Feat. Lil’ Ronny MothaF & Fat Pimp & No Shame – Thick Fine Woman 英语 歌詞 中文 翻譯

She Makes These Hoes Turn Up Their Nose- 她让这些锄头把他们的鼻子翻过来When the Picture Man Say Pose- 当图片人说PoseShe…

2 months ago

BOWKYLION – วาดไว้ (recall) 泰国语 歌詞 中文 翻譯

ได้เจอครั้งสุดท้ายตอนที่ดูรูปถ่าย- 查看最后一集查看照片และเมื่อหลับตาครั้งใดยังเห็นเธอ- 而什么时候闭上眼睛在任何时候,也看到了她。กอดเธอในฝัน ฉันน้ำตาล้นเอ่อ- 在我的梦里拥抱她眼泪溢出,呃สุขเพียงได้เจอในจินตนาการ- 高兴只是看到想象力แม้เพลงนี้เธอไม่ได้ฟัง- 即使是这首歌,她也没有听。ทุก ๆ คำที่เคยบอกไว้- 说过的每一句话。งดงามแม้ยิ่งห้ามใจ- 华丽,更诱人ฉันจำได้เสมอ- 我一直记得。ที่เธอเคยบอกฉัน อย่าร้องไห้- 她过去常告诉我,别哭。อยู่ให้ได้ถ้าเธอไม่อยู่- 如果她走了。โปรดรับรู้เธอยังอยู่ในใจ-…

2 months ago

Khaled Al Brik – حمامه ياحمامه 阿拉伯文 歌詞 中文 翻譯

صفر خمسه صفر والثلاثه دق ثنتين- 零,五,零,三,二وسقها فاربعه خمس دقي ياكبينه- 然后给它浇水四五分钟,小屋الو مسيت بالخير ياطلق…

2 months ago

RaiderXD – After Dark (slowed & Reverb) 英语 歌詞 中文 翻譯

I see you- 我看见你了You see me- 你看到我了吗?How pleasant- 多么令人愉快This feeling- 这种感觉The moment- 那一刻You hold me-…

2 months ago