Kategoriler
歌词及翻译

FAVST & Gibbs – Ztb 波兰语 歌詞 中文 翻譯

Chciałbym uciec tylko dziś z tobą na drugi brzeg
– 我只想今天和你一起逃到对岸。
Z tobą daleko gdzieś, z tobą
– 有你远,有你
Przestać liczyć słabe dni co noc
– 停止每晚数弱天
Zatracić się, z tobą daleko gdzieś, z tobą
– 迷失自我,与你远在某个地方,与你
Chciałbym uciec tylko dziś z tobą na drugi brzeg
– 我只想今天和你一起逃到对岸。
Z tobą daleko gdzieś, z tobą
– 有你远,有你
Przestać liczyć słabe dni co noc
– 停止每晚数弱天
Zatracić się, z tobą daleko gdzieś, z tobą
– 迷失自我,与你远在某个地方,与你

Możesz się pakować, życie nie będzie wiecznie czekać
– 你可以打包,生活不会永远等待
Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia
– 世界上还有很多地方有待探索
Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać
– 看看你想往哪个方向跑
Zajmę się resztą tylko już nie zwlekaj
– 我会处理一切的,只是不要拖延
Paryż nocą, zadymiony Amsterdam
– 夜晚的巴黎,烟雾弥漫的阿姆斯特丹
Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia
– 走在水面上,照片中你的笑容
Piękny widok z osiemnastego piętra
– 从十八楼的美丽景色
I tak przy twoim wymięka
– 还在你的外表
Zawiozę nas najdalej od wszystkich problemów
– 我会带我们远离所有的问题
Na serio, tylko proszę zaufaj mi
– 说真的,请相信我
Tysiące kilometrów jeszcze przed nami
– 千公里还在前方
A w bagażu wiozę tylko twoje sny
– 我只把你的梦想放在行李里。
Piękne jest życie chcę tylko krzyczeć
– 美丽的生活我只想尖叫
Przerwałem ciszę w swym życiorysie
– 我打破了简历上的沉默
Złap mnie za rękę i o nic się nie martw
– 牵着我的手什么都不用担心
Pore na same najpiękniejsze klisze
– 毛孔最美丽的陈词滥调

Chciałbym uciec tylko dziś z tobą na drugi brzeg
– 我只想今天和你一起逃到对岸。
Z tobą daleko gdzieś, z tobą
– 有你远,有你
Przestać liczyć słabe dni co noc
– 停止每晚数弱天
Zatracić się, z tobą daleko gdzieś, z tobą
– 迷失自我,与你远在某个地方,与你

Za dużo emocji mam na barkach znów
– 太多的情绪又在我肩上
Ciężary zostawię w domu
– 我把重量留在家里
Na wyjazd ważne byś była obok mnie jak duch
– 对于这次旅行来说,重要的是你能像幽灵一样和我在一起
Tam gdzie kończy się sen, a życie zaczyna
– 梦想结束,生命开始的地方
Każdy gdzieś niesie swój krzyż
– 每个人都带着他的十字架
Lecz trochę łatwiej gdy we dwoje można go dźwigać
– 但是当你可以将它拖在一起时,它会更容易一些
Lubię samotność jak nikt
– 我喜欢独处,不像其他人那样
Ale samemu mi ciężej bez ciebie oddychać
– 但没有你,我很难呼吸。
Dlatego znów bieg przed siebie dalej
– 所以再往前跑
Póki mnie wena nie wzywa na rejs
– 直到维也纳叫我乘船游览
Wiem dobrze jak jest
– 我知道怎么做
Często mnie nie ma gdy popłynę z muzyką kolejny dzień
– 当我带着音乐航行一天的时候,我经常不在那里
Nie jestem łatwy na co dzień do życia
– 我每天活着都不容易
Zamykam duszę na miliony bodźców
– 我关闭我的灵魂,以百万计的刺激
Najlepszą wersją siebie będę dzisiaj
– 我今天将成为最好的自己
Proszę cię tylko jedno dla mnie zrozum
– 求你了,帮我理解一件事

Chciałbym uciec tylko dziś z tobą na drugi brzeg
– 我只想今天和你一起逃到对岸。
Z tobą daleko gdzieś, z tobą
– 有你远,有你
Przestać liczyć słabe dni co noc
– 停止每晚数弱天
Zatracić się, z tobą daleko gdzieś, z tobą
– 迷失自我,与你远在某个地方,与你
Chciałbym uciec tylko dziś z tobą na drugi brzeg
– 我只想今天和你一起逃到对岸。
Z tobą daleko gdzieś, z tobą
– 有你远,有你
Przestać liczyć słabe dni co noc
– 停止每晚数弱天
Zatracić się, z tobą daleko gdzieś, z tobą
– 迷失自我,与你远在某个地方,与你
Chciałbym uciec tylko dziś z tobą na drugi brzeg
– 我只想今天和你一起逃到对岸。
Z tobą daleko gdzieś, z tobą
– 有你远,有你
Przestać liczyć słabe dni co noc
– 停止每晚数弱天
Zatracić się, z tobą daleko gdzieś, z tobą
– 迷失自我,与你远在某个地方,与你

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir