Kategoriler
歌词及翻译

Hootenanny Singers – Omkring Tiggarn Från Luossa 瑞典语 歌詞 中文 翻譯

Omkring tiggarn från Luossa satt allt folket i en ring
– 在罗萨的乞丐周围,所有的人都坐在一个戒指里
Och vid lägerelden hörde de hans sång
– 在篝火旁,他们听到了他的歌声
Och om bettlare och vägmän och om underbara ting
– 关于乞丐和路旁的人,关于奇妙的事情
Och om sin längtan sjöng han hela natten lång
– 关于他的渴望,他唱了一整夜

Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången
– 山之外,花之外,歌之外,还有什么东西
Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt
– 在星星的后面,在炽热的心的后面。
Hören något går och viskar, går och lockar mig och beder
– 听到什么声音,低声说,去引诱我祈祷
Kom till oss ty denna jorden, den är icke riket ditt
– 到我们这里来吧,因为这个地球不是你的王国。

Jag har lyssnat till de stillsamma böljeslag mot strand
– 我听过静静的海浪对着海滩
Om de vilda havens vila har jag drömt
– 关于我梦想过的其他海洋
Och i anden har jag ilat mot de formlösa land
– 我在灵里安息,与无形的人对抗。
Där det käraste vi känner ska bli glömt
– 在那里,我们所知道的最亲爱的人将被遗忘

Till en vild och evig längtan föddes vi av mödrar bleka
– 为了一种狂野而永恒的渴望,我们出生于苍白的母亲
Ur bekymrens födselvånda steg vår första jämmerljud
– 从出生时的忧虑中升起了我们的第一声哀号
Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka
– 我们被扔在山上和平原上翻滚玩耍
Och vi lekte älg och lejon, fjäril, tiggare och gud
– 我们扮演驼鹿和狮子,蝴蝶,乞丐和上帝

Satt jag tyst vid hennes sida, hon vars hjärta var som mitt
– 我静静地坐在她身边,她的心就像我的一样
Redde hon med mjuka händer ömt vårt bo
– 她用温柔的双手,温柔地拯救了我们的巢穴
Hörde jag mitt hjärta ropa, det du äger är ej ditt
– 我听见我的心在哭泣,你拥有的不是你的
Och jag fördes bort av anden att få ro
– 我被圣灵带走休息

Det jag älskar, det är bortom och fördolt i dunkelt fjärran
– 我所爱的,它是超越和隐藏在模糊的距离
Och min rätta väg är grön och underbar
– 而我的正道是绿色而奇妙的
Och jag lockas mitt i larmet till att bedja inför Herran
– 我在警钟中被吸引,要在耶和华面前祷告
Tag du jorden bort, jag äga vill vad ingen, ingen har
– 把地球带走,我想拥有没有人,没有人拥有的东西

Följ mig, broder bortom bergen, med de stilla svala floder
– 跟我来,兄弟超越山,与仍然凉爽的河流
Där allt havet somnar långsamt inom bergomkransad bädd
– 所有的大海都在岩石环绕的床上慢慢入睡
Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder
– 天堂之外的某个地方是我的家,我有我的母亲
Mitt i guldomstänkta dimmor i en rosenmantel klädd
– 在金色复盖的薄雾中间,穿着玫瑰长袍

Må de svarta salta vatten svalka kinder feberröda
– 愿黑咸水凉脸颊发烧红
Må vi vara mil från livet innan morgonen är full
– 愿我们在早晨还没满的时候就离生命远去
Ej av denna världen var jag och oändlig vedermöda
– 我不是这个世界,无尽的苦难
Led jag för min oro, otro, och min heta kärleks skull
– 我是否因担心、不信和炽热的爱而受苦?

Vid en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga
– 在一个被贝壳复盖的海边,矗立着一扇玫瑰花门.
Där i vila multna vraken och de trötta män få ro
– 残骸在那里休息,疲惫的人在那里休息
Aldrig hörda höga sånger likt fiolers ekon sjunga
– 从未听过像小提琴的回声那样响亮的歌曲
Under valv där evigt unga barn av saligheten bo
– 在金库下,幸福的孩子永远居住在那里

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir