Kategoriler
歌词及翻译

Marek Ztracený – Originál 捷克语 歌詞 中文 翻譯

Tak na mně nehledej chyby
– 所以不要看着我的错误。
A řekni, že ti chybím
– 说你想我
Patříme k sobě na mou duši
– 我们属于我的灵魂
Tak se směj, to ti stejně nejvíc sluší
– 所以笑吧,反正它最适合你
Něco jsme si řekli a chvíli byli vzteklí
– 我们说了些什么,生气了一会儿
To už je pryč a ty víš, že vstoupíme podruhý do stejný řeky
– 结束了,你知道我们要第二次走进同一条河。

Mám tě rád, a i když děláme chyby
– 我爱你,即使我们犯错误
Život s tebou se mi vážně líbí
– 我真的很喜欢和你住在一起。
Bude to tím, že jsme originál
– 这将是我们是原来的
Jen někdy slábne signál
– 只是有时信号减弱
Mám tě rád, a i když děláme chyby
– 我爱你,即使我们犯错误
Život s tebou se mi vážně líbí
– 我真的很喜欢和你住在一起。
Bude to tím, že jsme originál
– 这将是我们是原来的
Jen někdy hledáme signál
– 我们只是有时寻找一个信号

Někdy se spolu nebavíme
– 有时我们不说话。
I když oba víme
– 尽管我们都知道
Že bojujem na stejný straně
– 我们是站在同一边的
Já za tebe a ty za mě
– 我为你,你为我
Někdy se urazíš a já pak taky
– 有时你会生气,然后我也会生气。
Začnou se nad námi stahovat mraky
– 云将开始聚集在我们上面
A někdy zapomenu a jindy ty pro změnu
– 有时我会忘记,有时你会改变
Přestaneš věřit na zázraky
– 停止相信奇迹

Mám tě rád, a i když děláme chyby
– 我爱你,即使我们犯错误
Život s tebou se mi vážně líbí
– 我真的很喜欢和你住在一起。
Bude to tím, že jsme originál
– 这将是我们是原来的
Jen někdy slábne signál
– 只是有时信号减弱
Mám tě rád, a i když děláme chyby
– 我爱你,即使我们犯错误
Život s tebou se mi vážně líbí
– 我真的很喜欢和你住在一起。
Bude to tím, že jsme originál
– 这将是我们是原来的
Jen někdy hledáme signál
– 我们只是有时寻找一个信号

Někdy se spolu nebavíme
– 有时我们不说话。
A slábne nám signál
– 信号正在消失。
Někdy se spolu nebavíme
– 有时我们不说话。
A hledáme signál
– 我们在寻找信号。
Hledáme signál
– 我们在找信号。

Mám tě rád, a i když děláme chyby
– 我爱你,即使我们犯错误
Život s tebou se mi vážně líbí
– 我真的很喜欢和你住在一起。
Bude to tím, že jsme originál
– 这将是我们是原来的
Jen někdy slábne signál
– 只是有时信号减弱

Mám tě rád, a i když děláme chyby
– 我爱你,即使我们犯错误
Život s tebou se mi vážně líbí
– 我真的很喜欢和你住在一起。
Bude to tím, že jsme originál
– 这将是我们是原来的
Jen někdy slábne signál
– 只是有时信号减弱

Mám tě rád, a i když děláme chyby
– 我爱你,即使我们犯错误
Život s tebou se mi vážně líbí
– 我真的很喜欢和你住在一起。
Bude to tím, že jsme originál
– 这将是我们是原来的
Jen někdy slábne signál
– 只是有时信号减弱

Mám tě rád, a i když děláme chyby
– 我爱你,即使我们犯错误
Život s tebou se mi vážně líbí
– 我真的很喜欢和你住在一起。
Bude to tím, že jsme originál
– 这将是我们是原来的
Jen někdy hledáme signál
– 我们只是有时寻找一个信号

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir