Kategoriler
歌词及翻译

Rest Dixon37 Feat. Bezczel & Ero – Wiara 方言 歌詞 中國人 翻譯

To dla braci, dla sióstr
– 这是给兄弟姐妹的
Dla ziomków, bliskich ludzi (bliskich ludzi)
– 对于朋友,亲密的人(亲密的人)
Dla tych co byli ze mną kiedy Bóg mnie opuścił (wiem)
– 对于那些在上帝离开我时与我同在的人(我知道)
Bo ta wiara jest tu we mnie
– 因为这信心在我里面
Cały czas – w nocy i we dnie
– 所有的时间-白天和黑夜
Nigdy nie skończę na dnie, bądź pewien
– 我永远不会在底部,放心
Biorę co swoje
– 我要拿走我的
Idę przed siebie
– 我向前走

To dla braci, dla sióstr
– 这是给兄弟姐妹的
Dla ziomków, bliskich ludzi (bliskich ludzi)
– 对于朋友,亲密的人(亲密的人)
Dla tych co byli ze mną kiedy Bóg mnie opuścił (wieem)
– 对于那些在上帝离开我时与我同在的人(我知道)
Bo ta wiara jest tu we mnie
– 因为这信心在我里面
Cały czas – w nocy i we dnie
– 所有的时间-白天和黑夜
Nigdy nie skończę na dnie, bądź pewien
– 我永远不会在底部,放心
Biorę co swoje
– 我要拿走我的
Idę przed siebie
– 我向前走

Czym jest dziś wiara?
– 今天的信仰是什么?
Ej, sam pytam siebie dzień w dzień
– 嘿,我日复一日地问自己
Czym by by było życie bez niej
– 没有她的生活会是什么样子
Jest Bezczel, jest Ero
– 他很傲慢,他很爱
Głośniki dziś bas ten mielą
– 扬声器今天正在撕碎这低音
Pozdrawiam załogę Serum
– 向血清组致意
E-e-e-e-e-elo (elo, elo, elo)
– E-e-E-E-E-E-Elo(Elo,Elo,Elo)

Dzisiaj melo raczej rzadko
– 今天它是相当罕见的
Sport zawsze był drugą pasją
– 运动一直是第二个激情
Poznałem życia hardocre
– 我遇见了艰苦的生活
Ulice co jest jak bagno
– 街道就像一片沼泽
To wiara pozwoliła, że światło jeszcze nie zgasło
– 是信仰让光明还没有熄灭
Dzięki wam nadal gram ten rap
– 谢谢你们,我还在玩这个说唱
Po dziś dzień jest pasją
– 直到今天,这是一种激情
Chcesz być gwiazdą to uważaj
– 如果你想成为明星,要小心
One spadają i gasną
– 他们摔倒了,出去了
Bądź człowiekiem
– 做人
Chociaż w z wiekiem widzę tych co grają z maską
– 虽然随着年龄的增长,我看到那些玩面具的人
W swoje wierze Pan Bóg strzeże
– 在他的信仰中,主神保护
Ca-ca-cały skład 37
– Ca-ca-整个组合物37
Oj się działo, nieraz grubo, i dlatego jestem pewien
– 它发生了,有时粗略,所以我敢肯定
Nigdy sam, los tak chciał
– 从不孤单,命运希望如此
Pozdrawiam siostrę i brata
– 问候姐妹和兄弟
Buziaki, mama, rodzina, miłość, nadzieja, wiara
– 亲吻,妈妈,家庭,爱,希望,信仰
Zdrada, Szatan gdzieś się wkrada
– 背叛,撒旦在某处爬行
Z kopa wypierdlać!
– 从踢!
I pazerni chcą się bratać
– 贪婪的人想要兄弟情谊
Po to by zarabiać
– 为了赚取

To dla braci, dla sióstr
– 这是给兄弟姐妹的
Dla ziomków, bliskich ludzi (bliskich ludzi)
– 对于朋友,亲密的人(亲密的人)
Dla tych co byli ze mną kiedy Bóg mnie opuścił (wieem)
– 对于那些在上帝离开我时与我同在的人(我知道)
Bo ta wiara jest tu we mnie
– 因为这信心在我里面
Cały czas – w nocy i we dnie
– 所有的时间-白天和黑夜
Nigdy nie skończę na dnie, bądź pewien
– 我永远不会在底部,放心
Biorę co swoje
– 我要拿走我的
Idę przed siebie
– 我向前走

Wierzę w Boga, rodzinę
– 我相信上帝,家人
W siebie i moich ludzi
– 在你自己和你的人民
Wciąż, modle się tu o to
– 不过,我在这里为这个祈祷
Żeby nigdy ich nie stracić ziom
– 永远不会失去他们。
Strzegę od wszelkiego złego co może ich zgubić
– 我保护他们免受任何可以摧毁他们的邪恶。
To hołd dla wszystkich bliskich
– 这是对所有亲人的致敬
Moich sióstr i mych braci (oh)
– 我的姐妹们和我的兄弟们(哦)
Miłość, przyjaźń, szacunek
– 爱,友谊,尊重
Plus pasja, wiara i siła
– 加上激情、信念和力量
To rzeczy, które za dzieciaka mi mama wpoiła
– 这是我母亲小时候灌输给我的
Nieraz zawodzę bliskich
– 我不止一次让我的亲人失望
Oni wciąż we mnie wierzą
– 他们仍然相信我
Jesteśmy dla siebie wszystkim
– 我们都是为了彼此
Ja w nich, oni we mnie wierzą
– 我相信他们,他们相信我
Muzyka moja miłość
– 音乐是我的爱
Wierny jej, od zawsze na zawsze
– 忠于她,永远
Do dnia w którym Bóg mnie zabierze
– 直到上帝把我带走的那一天
I na zawsze już zasnę
– 我将永远沉睡
Zawsze wierzyłem w to, że to musi się udać
– 我一直认为它应该奏效。
Choć branża ta nie ma litości
– 虽然这个行业没有怜悯
A na każdym kroku tu kusi Cię wóda
– 在这里的每一步,你都被水所诱惑
Masz tylko jedną szansę, jeden strzał
– 你只有一次机会,一次机会
Tu dawaj Ty
– 给你
Grasz na pierwszej linii frontu
– 你在前线打球
Lub szybko wypadasz z gry
– 还是快速退出游戏
Życie to nie teatr – nie ma generalnych prób
– 生活不是戏剧-没有彩排
Mówiłem to nie raz już
– 我已经说过不止一次了。
Z wiarą aż po grób
– 带着对坟墓的信心

To dla braci, dla sióstr
– 这是给兄弟姐妹的
Dla ziomków, bliskich ludzi (bliskich ludzi)
– 对于朋友,亲密的人(亲密的人)
Dla tych co byli ze mną kiedy Bóg mnie opuścił (wiem)
– 对于那些在上帝离开我时与我同在的人(我知道)
Bo ta wiara jest tu we mnie
– 因为这信心在我里面
Cały czas – w nocy i we dnie
– 所有的时间-白天和黑夜
Nigdy nie skończę na dnie, bądź pewien
– 我永远不会在底部,放心
Biorę co swoje
– 我要拿走我的
Idę przed siebie
– 我向前走

Gdybyś widział to co ja
– 如果你看到了我所看到的
Pewnie miałbyś koszmary
– 你可能会做噩梦。
Nie byłbym tu gdzie jestem
– 我不会在这里
Gdybym nie posiadał wiary
– 如果我没有信心
Wierzę w siebie, wierzę w Boga
– 我相信我自己,我相信上帝
Wierzę, że wszystko się uda
– 我相信一切都会好起来的
Bo wiara czyni cuda
– 因为信心创造奇迹
A sukces powstaje w trudach
– 成功出现在困难中
Ile razy (ile razy) przyszło się na kimś przejechać
– 有多少次(多少次)不得不骑某人
Dając swe zaufanie karykaturze człowieka
– 把你的信任交给一个人的漫画
I nie jest tak ze narzekam
– 我不是在抱怨这个
Chociaż różnie to było
– 虽然不同
Mi oprócz szkoły życia
– 我,除了生命学校
Podwórka dały też miłość
– 码也给了爱
Ja odpłacam tym samym
– 我以实物回应
W czyn obracam swe plany
– 我把我的计划变成行动
Dzięki Bogu za zdrowie
– 感谢上帝保佑你的健康
Za życie całus dla mamy
– 给妈妈一个吻
Motywacja to mamy
– 我们有动力
Ego też nie najmniejsze
– 自我也不是最小的
Trwa operacja zmiany
– 更改操作仍在继续
Wszystkiego złego na lepsze
– 每件坏事都是好的
Nie zawsze wszystko wychodzi
– 这并不总是成功的
Lecz przyszłości widzę bez afer
– 但我看到未来没有骗局
Ja, jako dumny rodzić
– 我就像一个自豪的分娩
I twój ulubiony raper
– 还有你最喜欢的说唱歌手
Ziomy dają mi napęd
– 伙计们给我一张CD
Mej grupy nigdy nie skłócisz
– 我的小组永远不会吵架
Bo tak jak oni we mnie
– 因为就像他们在我身上一样
Ja mam wiarę w mych ludzi
– 我相信我的人民。

To dla braci, dla sióstr
– 这是给兄弟姐妹的
Dla ziomków, bliskich ludzi (bliskich ludzi)
– 对于朋友,亲密的人(亲密的人)
Dla tych co byli ze mną kiedy Bóg mnie opuścił (wiem)
– 对于那些在上帝离开我时与我同在的人(我知道)
Bo ta wiara jest tu we mnie
– 因为这信心在我里面
Cały czas – w nocy i we dnie
– 所有的时间-白天和黑夜
Nigdy nie skończę na dnie, bądź pewien
– 我永远不会在底部,放心
Biorę co swoje
– 我要拿走我的
Idę przed siebie
– 我向前走

To dla braci, dla sióstr
– 这是给兄弟姐妹的
Dla ziomków, bliskich ludzi (bliskich ludzi)
– 对于朋友,亲密的人(亲密的人)
Dla tych co byli ze mną kiedy Bóg mnie opuścił (wiem)
– 对于那些在上帝离开我时与我同在的人(我知道)
Bo ta wiara jest tu we mnie
– 因为这信心在我里面
Cały czas – w nocy i we dnie
– 所有的时间-白天和黑夜
Nigdy nie skończę na dnie, bądź pewien
– 我永远不会在底部,放心
Biorę co swoje
– 我要拿走我的
Idę przed siebie
– 我向前走

To dla braci, dla sióstr
– 这是给兄弟姐妹的
Dla braci, dla sióstr
– 为了兄弟,为了姐妹
Dla braci, dla sióstr
– 为了兄弟,为了姐妹
Dla braci, dla sióstr
– 为了兄弟,为了姐妹

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir