Kategoriler
歌词及翻译

Schytts – Aj Aj Aj 瑞典语 歌詞 中文 翻譯

Aj Aj Aj det bultar och det bankar
– Aj aj aj它螺栓和它敲
Aj Aj Aj sen du lämnade mig
– AJ aj自从你离开我
Aj Aj Aj bara du i mina tankar
– 只有你在我的想法
Aj Aj Aj kan aldrig glömma dig
– Aj aj aj永远不会忘记你

Vi möttes förra året hos en kompis till mig
– 我们去年在朋友家见过面。
Det var ett litet party och jag dansande för dig
– 这是一个小小的聚会,我在为你跳舞
Sen följde jag dig hem jag var lycklig jag var glad
– 然后我跟着你回家我很高兴我很高兴
Då visste jag inte vad jag vet nu idag
– 然后我不知道今天我现在知道什么

Aj Aj Aj det bultar och det bankar
– Aj aj aj它螺栓和它敲
Aj Aj Aj sen du lämnade mig
– AJ aj自从你离开我
Aj Aj Aj bara du i mina tankar
– 只有你在我的想法
Aj Aj Aj kan aldrig glömma dig
– Aj aj aj永远不会忘记你

Du ville bara leka med mig en liten stund
– 你只是想和我玩一会儿
Jag trodde du var min varje timme och var för sekund
– 我以为你每时每刻都是我的
Jag trodde att vi två men betyder allt för varann
– 我以为我们两个对彼此都很重要
Men du var redan gift och hade barn och en man
– 但你已经结婚了,有了孩子和丈夫

Aj Aj Aj det bultar och det bankar
– Aj aj aj它螺栓和它敲
Aj Aj Aj sen du lämnade mig
– AJ aj自从你离开我
Aj Aj Aj bara du i mina tankar
– 只有你在我的想法
Aj Aj AJ kan aldrig glömma dig
– Aj aj aj永远不会忘记你

Aj Aj Aj det bultar och det bankar
– Aj aj aj它螺栓和它敲
Aj Aj AJ sen du lämnade mig
– AJ aj自从你离开我
Aj Aj Aj bara du i mina tankar
– 只有你在我的想法
Aj Aj Aj kan aldrig glömma dig
– Aj aj aj永远不会忘记你
Aj Aj Aj det bultar och det bankar
– Aj aj aj它螺栓和它敲
Aj Aj Aj sen du lämnade mig
– AJ aj自从你离开我

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir