Kategoriler
G SONGTEXT ÜBERSETZUNG

Goldband – Noodgeval Niederländisch Songtext Deutsch Übersetzung

Ik droom elke nacht dat je naast me ligt
– Ich träume jede Nacht, dass du neben mir liegst
Maar vanavond, zie ik je dansen met een andere pik
– Aber heute Abend sehe ich dich mit einem anderen Schwanz tanzen
Ik ben zo bang dat je mij gaat vergeten (vergeten)
– Ich habe solche Angst, dass du mich vergessen wirst (vergiss)
Ik ben verlamd en jij bent de reden (de reden)
– Ich bin gelähmt und du bist der Grund (der Grund)
Ik dans op de plaats delict
– Ich tanze am Tatort

Ik doe alsof het mij niet boeit, maar ben gebroken
– Ich tue so, als wäre es mir egal, aber ich bin kaputt
Ik wil niet te dramatisch doen, maar ik heb je nodig
– Ich will nicht zu dramatisch sein, aber ich brauche dich

Dit is een noodgeval
– Dies ist ein Notfall
Help me uit de brand
– Hilf mir aus dem Feuer
Dit is een noodgeval
– Dies ist ein Notfall
Ik heb hеt niet meer in de hand
– Ich habe es nicht mehr in der Hand
112, 911
– 112, 911
112, help mе dan (dan, dan)
– 112, hilf mir dann (dann, dann)

Mevrouw, ik kan nauwelijks op mijn benen staan
– Ma’am, ich kann kaum auf meinen Füßen stehen
Maar ik leef nog (maar net), ik stel me niet aan (nee, nee, nee, nee, nee)
– Aber ich lebe noch (aber nur), ich stelle nicht ein (nein, nein, nein, nein, nein)
Madame, ik kan enkel en alleen nog maar
– Madame, alles, was ich tun kann, ist
Denken aan u, het is met me gedaan
– Ich denke an dich, es ist mir angetan

Dus red me dan en lap me op, ik heb je nodig
– Also dann rette mich und flicke mich zusammen, ich brauche dich
Zorg er voor dat het weer klopt, je hebt mijn hart gebroken
– Stellen Sie sicher, dass es wieder richtig ist, du hast mein Herz gebrochen

Dit is een noodgeval
– Dies ist ein Notfall
Help me uit de brand
– Hilf mir aus dem Feuer
Dit is een noodgeval
– Dies ist ein Notfall
Ik heb het niet meer in de hand (hij heeft het niet meer in de hand)
– Ich habe es nicht mehr in der Hand (er hat es nicht mehr in der Hand)
Het is een noodgeval, noodgeval (oeh)
– Es ist ein Notfall, Notfall (oeh)
Na-na-na noodgeval
– Na-na-na-Notfall
Na-na-na noodgeval (oeh)
– Na-na-na-Notfall (oeh)

De dokter drukt mij op het hart, ik ga je redden
– Der Arzt drückt mich ans Herz, ich werde dich retten
(Maar ik denk niet dat ik het kan)
– (Aber ich glaube nicht, dass ich kann)
Hij doet zijn werk maar zonder jou kan ik niet verder
– Er macht seinen Job, aber ich kann nicht ohne dich weitermachen
(Nee ik denk niet dat ik het kan)
– (Nein, ich glaube nicht, dass ich kann)
De zuster die komt dichterbij, dit moet een delirium zijn
– Die Schwester, die näher kommt, das muss ein Delirium sein
Want die zuster, dat ben jij
– Weil diese Schwester, das bist du

Dit is een noodgeval
– Dies ist ein Notfall
Waar blijft die fucking ambulance (waar blijft die fucking ambulance)
– Wo ist dieser verdammte Krankenwagen (wo ist dieser verdammte Krankenwagen)
Dit is een noodgeval
– Dies ist ein Notfall
Echt mijn allerlaatste kans (ja echt mijn allerlaatste kans)
– Wirklich meine allerletzte Chance (ja wirklich meine allerletzte Chance)

Noodgeval, help me (oeh)
– Notfall, hilf mir (oeh)
Na-na-na noodgeval, help me (oeh)
– Na-na-na Notfall, hilf mir (oeh)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir