Kategoriler
SONGTEXT ÜBERSETZUNG T

Teargas – Chance Englisch Songtext Deutsch Übersetzung

If I had another chance tonight
– Wenn ich heute Abend noch eine Chance hätte
I’d try to tell you all the things I had not said
– Ich würde versuchen, dir all die Dinge zu erzählen, die ich nicht gesagt hatte
If i had another chance in life
– Wenn ich noch eine Chance im Leben hätte
Ah ah ah ah
– Ah, ah, ah, ah
Ziyakhipha yiweekend mfana plus ngiyemcimbini
– Ziyakhipha yiwochenende mfana plus ngiyemcimbini
Ngi huduli Gusheshe insimbi yamahumusha mpintshi
– Ngi huduli Gusheshe insimbi yamahumusha mpintshi
Ngilikhombisa eSurba-pini
– Ngilikhombisa eSurba-pini
Aw noma bengathini
– Aw noma bengathini
Vandag ngiyo omelikhekhe lase makishini
– Vandag ngiyo omelikhekhe lase makishini
Ngithe mangifika broer wam’
– Ngithe mangifika broer wam’
Ngathi sdudla kai one
– Ngathi sdudla kai eins
Ladlali IS kwaphuma bantwana
– Ladlali IST kwaphuma bantwana
Bafun’ ukukhuluma nam’ bashayi slungu mpinj yam
– Bafun’ ukukhuluma nam’ bashayi slungu mpinj yam
Lana ngathi ngizodla 2 noma one
– Lana ngathi ngizodla 2 noma eins
Fede ziyawa maya way
– Fede ziyawa maya Weg
Lapaha baya braya
– Lapaha baya braya
Nojwala bu baya
– Nojwala bu baya
Ngicine sengicabanga ukuvaya
– Ngicine sengicabanga ukuvaya
Ngavala ungwana ngam” khohlisanya
– Ngavala ungwana ngam” khohlisanya
Ngathi asambe siyekhaya mama
– Ngathi asambe siyekhaya mama
Sathi jope
– Sathi jope
Mase siyi khombe lokshini bengidakwe njani yho!
– Mase siyi khombe lokshini bengidakwe njani yho!
Na le Gusheshe endleline bengilenzelani jo!
– Na le Schwärmt Sie endleline bengilenzelani jo!
Ngithengi sali shosholoza mfana ngisathi ngibambi corner
– Ngithengi sali shosholoza mfana ngisathi ngibambi Ecke
Ngebadi lagubuta kwaphel’ ikucoma
– Ngebadi lagubuta kwaphel’ ikucoma
Ukukhumbula kwam ngavuk’ esibhedlela
– Ukukhumbula kwam ngavuk’ esibhedlela
And it wasn’t funny, cishe nga sweleka
– Und es war nicht lustig, cishe nga sweleka
Bangi tshela kuthi ngizophila nge wheelchair
– Bangi tshela kuthi ngizophila nge Rollstuhl
Na le cherry bengihamba naye ushonile
– Na le cherry bengihamba naye ushonile

If I had another chance tonight (Elinye ithuba x2)
– Wenn ich heute Abend noch eine Chance hätte (Elinye ithuba x2)
If I had another chance tonight (Another chance, ngiyak’ tshela mpinj’ yam)
– Wenn ich heute Abend noch eine Chance hätte (Eine weitere Chance, ngiyak’ tshela mpinj’ yam)
I’d try to tell you all the things I had not said
– Ich würde versuchen, dir all die Dinge zu erzählen, die ich nicht gesagt hatte
If i had another chance in life (Another chance, ngiyak’ tshela mpinj’ yam)
– Wenn ich noch eine Chance im Leben hätte (Eine weitere Chance, ngiyak’ tshela mpinj’ yam)
Uyamkhumbula uSbongile? (uSweetheart)
– Uyamkhumbula uSbongile? (Unsüßes Herz)
Umtwana ogrend ozithobile
– Umtwana ogrend ozithobile
Ojulile ozothile?
– Ojulile ozothile?
Mfana daar benig popile
– Mfana daar benig popile
Imedi ngiyitholile
– Imedi ngiyitholile
Angiyenzela yonkinto
– Angiyenzela yonkinto
Angitshela yonke imfihlo
– Angitshela yonke imfihlo
Angithengela nezipho
– Angithengela nezipho
Anginika nenhlonipho
– Anginika nenhlonipho
Ngaqala ngaz’khanda mfana githi wanglahla
– Ngaqala ngaz’khanda mfana githi wanglahla
Manje seng’blome makhoneni seng’hlulega nok’phanda
– Manje seng’blome makhoneni seng’hlulega nok’phanda
Sengizwa ngama hem-hem nokuthi ubaye nedladla
– Sengizwa ngama Saum-Saum nokuthi ubaye nedladla
Ngathi nginga buyisela isikhathi emuva
– Ngathi nginga buyisela isikhathi emuva
Ngiyeke ubuguluva, ngithole elinye ithuba
– Ngiyeke ubuguluva, ngithole elinye ithuba
Maar nou ubheka isnye isncani ngoba uthole elinye ejuba
– Maar nou ubheka isnye isncani ngoba uthole elinye ejuba
Indliziyo wam ibabuhlungu mangicabanga ngaye
– Indliziyo wam ibabuhlungu mangicabanga ngaye
And I hope imphethe trend na le bari ezwana naye
– Und ich hoffe, imphethe trend na le bari ezwana naye
If I had another chance tonight
– Wenn ich heute Abend noch eine Chance hätte
I’d try to tell you all the things I had not said
– Ich würde versuchen, dir all die Dinge zu erzählen, die ich nicht gesagt hatte
If i had another chance in life
– Wenn ich noch eine Chance im Leben hätte
Ke tla le qoqela ka nna
– Ke tla le qoqela ka nna
Ne ke hloka mamello
– Ne ke hloka mamello
Ke hloka hlompho
– Ke hloka hlompho
Batswadi ba opa dihloho
– Batswadi ba opa dihloho
Ke sebetsa fela ka tlung ho sena borotho
– Ke sebetsa fela ka tlung ho sena borotho
Eo ke phoso phelo bole bonolo
– Eo ke phoso phelo bole bonolo
Ke tobetsa fela dintho di iketsetsa
– Ke tobetsa fela dintho di iketsetsa
Ke sa tsebe hore bophelo bo tlo ipetetsa
– Ke sa tsebe hore bophelo bo tlo ipetetsa
I never knew what it mean’t hire le vili le yajika
– Ich wusste nie, was es bedeutet, le vili le yajika nicht einzustellen
Hater, church but nou se ke a para pheka
– Hasser, Kirche, aber nou se ke a para pheka
All of my friends were meleko ya bath
– Alle meine Freunde waren meleko ya bath
Di gemors ereng hayo bona o e galle ka bathu
– Von gemors ereng hayo bona o e galle ka bathu
Always put you in trouble and you’ll never get out
– Bringt dich immer in Schwierigkeiten und du kommst nie raus
“Cause le mena o ivaela le moya and like pleasing the crowd
– “Weil le mena o ivaela le moya und gerne die Menge erfreut
If I had another chance tonight
– Wenn ich heute Abend noch eine Chance hätte
I’d try to tell you all the things I had not said
– Ich würde versuchen, dir all die Dinge zu erzählen, die ich nicht gesagt hatte
If i had another chance in life
– Wenn ich noch eine Chance im Leben hätte

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir