Categories: ALyrics Translations

Arvingarna – Inbjudan till Bohuslän Swedish Lyrics English Translations

Som blågrå dyning bohusbergen rullar
– As blue-grey dyning bohusbergen rolls
I ödsligt majestät mot havets rand
– In desolate Majesty against the edge of the sea
Men mellan dessa kala urtidskullar
– But between these bald primeval Hills
Är bördig jord och gammalt bondeland
– Fertile soil and old farmland

Dit tränger Skagerack med blåa kylar
– Where Skagerack with blue coolers penetrates
Och strida strömmar klara som kristall
– And stride streams clear as Crystal
Och lummig lövlund står med björk och pilar
– And lush deciduous Grove stands with birch and arrows
Och ask och ek vid ladugård och stall
– And ash and Oak at the barn and stable

Kom, Rönnerdahl till Ängön nu om våren
– Come, Rönnerdahl to Ängön in the spring
Nu häcka ejder, gravand, mås och trut
– Now Nest Eider, Mallard, gull and pout
I vildrosbuskarna och björnbärssnåren
– In the wild rose bushes and blackberry thickets
Har finkarna och mesarna tittut
– Have the finches and pussies looked

På slånens taggiga och svarta grenar
– On the thorny and black branches of the sloe
Syns inga gröna blad, men knopp och blom
– There are no green leaves, but buds and flowers.
Som breder över gråa gärdsgårdsstenar
– Which spreads over grey garden stones
Ett pärlstrött flor av snövit rikedom
– A pearl-strewn bloom of snow-white wealth

Ja, kom och se vårt Bohuslän om våren
– Yes, come and see our Bohuslän in spring
Du Rönnerdahl, som äger blick för färg
– You Rönnerdahl, who owns the eye for color
Här går på vinröd äng de svarta fåren
– Here on the burgundy Meadow Walk The Black Sheep
Och rosa skyar över druvblå berg
– And pink clouds over Grape-Blue Mountains

Här svallar myllan lillabrun kring plogen
– Here myllan lillabrun swells around the plough
När Anders plöjer med sin norska häst
– When Anders plows with his Norwegian horse
Och skutor med kinesiskt vitt om bogen
– And ships with Chinese white on board
På golfströmsgröna svall styr mot nordväst
– On the Gulf Stream green swells steer towards the northwest

Kom ut till oss, här kärnar Hulda smöret
– Come out to us, here Hulda cores the butter
Och leghornshönsen värper ägg var dag
– And the Leghorn hens lay eggs every day
Här blir du frisk till hälsan och humöret
– Here you will be healthy to health and mood
Här trivs du, Rönnerdahl, det lovar jag
– You’ll like it here, Rönnerdahl, I promise.

Här bygger Anders båtar och fioler
– Here Anders builds boats and violins
Här kan du fiska torsk och spela vals
– Here you can fish cod and play waltz
Och tjusa oss med kullrande trioler
– And enchant us with Rolling triplets
Ur Anders felor och din egen hals
– Out of your pants and out of your own throat

Kom ut till stränderna, de ödsligt sköna
– Come out to the beaches, the desolate beauties
Med slån och hagtorn, böjda djupt av storm
– With sloe and Hawthorn, bent deep by storm
Med gamla båtvrak som har multnat gröna
– With old shipwrecks that have turned green
Men än, i brustna skrov, bär vågens form
– But still, in broken hulls, The Shape of the wave carries

Där mellan hav och land, på sand som skrider
– Between sea and land, on the sand
På tång som gungar, kan du ensam gå
– On tongs that swing, you can walk alone
Och leva i de längst förflydda tider
– And live in the most distant times
Och i ditt släktes framtid likaså
– And in the future of your family as well
aslanen

Recent Posts

Hassa1 Feat. Flack – La Bandera Arabic Lyrics English Translations

Wow, wow...- Wow, wow...Wow, wow...- Wow, wow...Wow, wow...- Wow, wow...Ah, oui...- Ah, oui...Hey- HeyAh, oui-…

2 months ago

Soolking – Parano French Lyrics English Translations

Non, non, non, non, je vois nos cœurs s'emballer- No, no, no, no, I see…

2 months ago

Fireboy DML – Vibration Lyrics

Wicked!!LeLeh leh lehLe leLeh leh lehLeh leh lehEgbamiOkpari ohSee wetin she carry oNo more ini…

2 months ago

Zouhair Bahaoui – Crushi Arabic Lyrics English Translations

واخا نعيى نـclasher- Wakha obituary-nclasherغاتبقى انتايا كراشي- Ghattaya Antaya Karachiما يديك مني الغاشي، آي-آي-آي-آي- What…

2 months ago

Jude & Frank Feat. Toto La Momposina – La Luna Spanish Lyrics English Translations

Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya- The current is going up with chinchorro…

2 months ago

7-Toun – CHINWI Arabic Lyrics English Translations

حسبتهم ذيابة آيمة طلعولي نعجات- I thought they were thaiba Aima talauli ewesكنطلقاهم face آيمة…

2 months ago