Kategoriler
D L Lyrics Translations M N S

Dj Stokie & Loxion Deep Feat. Sir Trill, Nobantu Vilakazi & Murumba Pitch – Soke S’bone Xhosa Lyrics English Translations

Bathi bashay’inamba
– They said the dragon bashay’
Ngiyoke ngibone
– See Ngiyoke
Ngiyoke ngibone mina [Ngiyoke ngibone mina
– See four Ngiyoke [see Ngiyoke four
Bathi bashay’inamba
– They said the dragon bashay’
Soke Sibone
– Then We See
Soke sibone mina [Soke sibone mina
– Then we see four [we Then see four
Hhay’uStokoloko ufikile
– Come Hhay’uStokoloko
Ubashayela inamba
– Dragon Ubashayela
Kaze bawonephi na [Kaze bawonephi na
– Any and bawonephi [bawonephi And any
Hhay’uStokoloko ufikile
– Come Hhay’uStokoloko
Ubagaxa ngenamba
– The dragon Ubagaxa
Kaze bawonephi na
– Any and bawonephi
Bathi vele kwazi bani
– They just said you know
Mhlambe namhla mfana kithi
– The young man said wash today
Sjaiva kokugcina
– To keep the Sjaiva
Bath’uStokie inkinga
– Bath’tried uStokie
Bathi nank’amaphoyis’azoncima
– They said azoncima amaphoyis’nank’
Bathi vele kwazi bani
– They just said you know
Mhlambe namhla mfana kithi
– The young man said wash today
Sjaiva kokugcina
– To keep the Sjaiva
Bath’uStokie inkinga
– Bath’tried uStokie
Bathi nank’amaphoyis’azoncima
– They said azoncima amaphoyis’nank’
Asimbonang’uStokoloko
– Asimbonang’uStokoloko
Laph’ekhona
– There Laph’
Laph’eshaya khona
– There Laph’eshaya
Asimbonang’uStokoloko
– Asimbonang’uStokoloko
Laph’ekhona
– There Laph’
Laph’eshaya khona
– There Laph’eshaya
Awungitshele Stokoloko
– Awungitshele Stokoloko
Labantu bakhala ngawe
– Yea of his people
Kanti yini yona lena
– Verily you and why
Wasuhlupha kangaka
– So Wasuhlupha
Awungitshele Stokoloko
– Awungitshele Stokoloko
Labantu bakhala ngawе
– Yea of his people
Kanti yini yona lena
– Verily you and why
Wasuhlupha kangaka
– So Wasuhlupha
Asinavalo
– Asinavalo
Abasiyeke thina
– We Abasiyeke
Abasiyеkeleni
– Abasiyekeleni
Senz’esidume ngakho
– Build Senz’esidume
Asinavalo
– Asinavalo
Abasiyeke thina
– We Abasiyeke
Abasiyekeleni
– Abasiyekeleni
Senz’esidume ngakho
– Build Senz’esidume
Bona bayasaba
– See bayasaba
Mayefika uStokie
– Mayefika uStokie
Bavele babamb’ikhanda
– Visit ikhanda babamb’
Khona manje ziwa toti
– There is just itoti fall
Bona bayasaba
– See bayasaba
Mayefika uStokie
– Mayefika uStokie
Bavele babamb’ikhanda
– Visit ikhanda babamb’
Khona manje ziwa toti
– There is just itoti fall

Bathi vele kwazi bani
– They just said you know
Mhlambe namhla mfana kithi
– The young man said wash today
Sjaiva kokugcina
– To keep the Sjaiva
Bath’uStokie inkinga
– Bath’tried uStokie
Bathi nank’amaphoyis’azoncima
– They said azoncima amaphoyis’nank’
Bathi vele kwazi bani
– They just said you know
Mhlambe namhla mfana kithi
– The young man said wash today
Sjaiva kokugcina
– To keep the Sjaiva
Bath’uStokie inkinga
– Bath’tried uStokie
Bathi nank’amaphoyis’azoncima
– They said azoncima amaphoyis’nank’
Asimbonang’uStokoloko thina
– We Asimbonang’uStokoloko
Laph’ekhona
– There Laph’
Laph’eshaya khona
– There Laph’eshaya
Asimbonang’uStokoloko thina
– We Asimbonang’uStokoloko
Laph’ekhona
– There Laph’
Laph’eshaya khona
– There Laph’eshaya