Kategoriler
D Lyrics Translations

Doda – Melodia Ta Polish Lyrics English Translations

Na moich myślach znamię mam
– I have a mark on my mind
Trwałe jest jak tatuaż
– Permanent is like a tattoo
Smutna piosenka to nie ja
– Sad song is not me
Ale zapomnieć jest trudno
– But it’s hard to forget

Jeszcze jeden raz
– One more time
Taniec chcę Ci dać
– Dance I want to give you
Weź ostatni wdech
– Take your last breath
O czerwonej sukni sen
– About red dress dream
Zimną wodą zmywasz krew (yeah)
– Cold water washes away the blood (yeah)

Bo we mnie tylko ta melodia gra
– ♪ ‘Cause it’s the melody that’s playing in me ♪
Chcesz zagłuszyć ją
– You want to drown her out?
Każdego dnia
– Every day
I nie spływa tusz
– And the ink does not flow
Na bukiety róż
– For bouquets of roses
Miłość ta
– ♪ This love ♪
Nie jest wrogiem już
– He’s not the enemy anymore

Bo we mnie tylko ta melodia gra
– ♪ ‘Cause it’s the melody that’s playing in me ♪
Chcesz zagłuszyć ją
– You want to drown her out?
Każdego dnia
– Every day
I nie spływa tusz
– And the ink does not flow
Na bukiety róż
– For bouquets of roses
Miłość ta
– ♪ This love ♪
Nie jest wrogiem już
– He’s not the enemy anymore

Miliony wspomnień
– Millions of memories
Mały gest
– Small gesture
Ja teraz tworze nowe
– I am now creating new
Na czerwonych światłach zostałeś gdzieś
– At the red lights you stayed somewhere
Miłość ta
– ♪ This love ♪
Twoim wrogiem jest (yeah)
– Your enemy is (yeah)

Jeszcze jeden raz
– One more time
Taniec chcę Ci dać
– Dance I want to give you
Weź ostatni wdech
– Take your last breath
O czerwonej sukni sen
– About red dress dream
Zimną wodą zmywasz krew (yeah)
– Cold water washes away the blood (yeah)

Bo we mnie tylko ta melodia gra
– ♪ ‘Cause it’s the melody that’s playing in me ♪
Chcesz zagłuszyć ją
– You want to drown her out?
Każdego dnia
– Every day
I nie spływa tusz
– And the ink does not flow
Na bukiety róż
– For bouquets of roses
Miłość ta
– ♪ This love ♪
Nie jest wrogiem już
– He’s not the enemy anymore

Bo we mnie tylko ta melodia gra
– ♪ ‘Cause it’s the melody that’s playing in me ♪
Chcesz zagłuszyć ją
– You want to drown her out?
Każdego dnia
– Every day
I nie spływa tusz
– And the ink does not flow
Na bukiety róż
– For bouquets of roses
Miłość ta
– ♪ This love ♪
Nie jest wrogiem już (yeah)
– He’s not the enemy anymore (yeah)

Miłość ta
– ♪ This love ♪
Nie jest wrogiem już (yeah)
– He’s not the enemy anymore (yeah)