Kategoriler
F I Lyrics Translations

Ison & Fille – Nu Har Jag Fått Den Jag Vill Ha Swedish Lyrics English Translations

Nu har jag fått den jag vill ha, som jag ville ge min kärlek i alla mina dar.
– Now I have received the one I want, whom I wanted to give my love for all my days.
Nu har jag fått den jag vill ha som jag ville ge min kärlek i alla mina dar.
– Now I have got the one I want that I wanted to give my love in all my days.
Morgonen kommer redan, vad händer sedan?
– The morning is already coming, what happens next?
Nu finns det inget av den kvar.
– Now there is nothing of it left.
Hon är carie o jag storstaden, hon kallar mig för mister B min lowest man jag är super man
– She’s carie o I’m big city, she calls me mister B my lowest man I’m super man
Mellan oss det är super crisp
– Between us it’s super crisp
Bakom ratten det är hon som styr min center hon är bra på att sätta screens
– Behind the wheel it is she who controls my center she is good at putting screens
Bot med det girl kom ge mig min medicin hon e min punkt slut amigo
– Come give me my medicine she e my point slut amigo