Categories: Lyrics TranslationsM

Mando Diao – Strövtåg I Hembygden Swedish Lyrics English Translations

Det är skimmer i molnen och glitter i sjön,
– There is shimmer in the clouds and glitter in the lake,
Det är ljus över stränder och näs
– There is light over the beaches and islets
Och omkring står den härliga skogen grön
– And all around stands the lovely forest green
Bakom ängarnas gungande gräs.
– Behind the swaying grass of the Meadows.

Och med sommar och skönhet och skogsvindsackord
– And with summer, and beauty, and Forest Wind chords
Står min hembygd och hälsar mig glad,
– My home town greets me,
Var mig hälsad! – Men var är min faders gård,
– Say hello to me! – But where is my father’s farm,
Det är tomt bakom lönnarnas rad.
– It is empty behind the row of Maples.

Det är tomt, det är bänt, det är härjat och kalt,
– It’s empty, it’s bent, it’s ravaged and cold,
Där den låg, ligger berghällen bar,
– Where it was, there was the rock.,
Men däröver går minnet med vinden svalt,
– But beyond that, the memory goes with the wind cool,
Och det minnet är allt som är kvar.
– And that memory is all that’s left.

Och det är som jag såge en gavel stå vit
– And it’s like I saw a gable stand White
Och ett fönster stå öppet däri,
– And a window is open in it,
Som piano det ljöd och en munter bit
– As piano it sounded and a cheerful piece
Av en visa med käck melodi.
– A song with a great melody.


Och det är som det vore min faders röst,
– And it’s like it’s my father’s voice,
När han ännu var lycklig och ung,
– When he was young and happy,
Innan sången blev tyst i hans dödssjuka bröst
– Before the song fell silent in his terminally ill chest
Och hans levnad blev sorgsen och tung.
– And his life was sad and heavy.

Det är tomt, det är bränt, jag vill lägga mig ned
– It’s empty, it’s burned, I want to lie down
Invin sjön för att höra has tal
– Invin the lake to hear has speech
Om det gamla, som gått, medan tiden led,
– About the old, which passed, while Time suffered,
Om det gamla i Alsterns dal.
– About the old things in the Alster Valley.

Och sit sorgsna och sorlande svar han slår,
– And his sorrowful and sorrowful answer he strikes,
Men så svagt som det blott vore drömt:
– But as weak as I could dream:
“Det är kastat för vind sedan tjugu år,
– “It is thrown to the wind since twenty years,
Det är dött och begravet och glömt.
– It’s dead and buried and forgotten.

Där du kära gestalter och syner minns,
– Where you dear figures and visions remember,
Där står tomheten öde och kal,
– There is emptiness and emptiness,
Och min eviga vagssång är allt som finns
– And my eternal lullaby is all there is
Av det gamla i Alsterns dal.
– In the Valley of the Alster.
aslanen

Recent Posts

Hassa1 Feat. Flack – La Bandera Arabic Lyrics English Translations

Wow, wow...- Wow, wow...Wow, wow...- Wow, wow...Wow, wow...- Wow, wow...Ah, oui...- Ah, oui...Hey- HeyAh, oui-…

2 months ago

Soolking – Parano French Lyrics English Translations

Non, non, non, non, je vois nos cœurs s'emballer- No, no, no, no, I see…

2 months ago

Fireboy DML – Vibration Lyrics

Wicked!!LeLeh leh lehLe leLeh leh lehLeh leh lehEgbamiOkpari ohSee wetin she carry oNo more ini…

2 months ago

Zouhair Bahaoui – Crushi Arabic Lyrics English Translations

واخا نعيى نـclasher- Wakha obituary-nclasherغاتبقى انتايا كراشي- Ghattaya Antaya Karachiما يديك مني الغاشي، آي-آي-آي-آي- What…

2 months ago

Jude & Frank Feat. Toto La Momposina – La Luna Spanish Lyrics English Translations

Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya- The current is going up with chinchorro…

2 months ago

7-Toun – CHINWI Arabic Lyrics English Translations

حسبتهم ذيابة آيمة طلعولي نعجات- I thought they were thaiba Aima talauli ewesكنطلقاهم face آيمة…

2 months ago