Kategoriler
Lyrics Translations M

Marek Ztracený – Originál Czech Lyrics English Translations

Tak na mně nehledej chyby
– So don’t look at me for mistakes.
A řekni, že ti chybím
– And say you miss me
Patříme k sobě na mou duši
– We Belong Together on my soul
Tak se směj, to ti stejně nejvíc sluší
– So laugh, it suits you best anyway
Něco jsme si řekli a chvíli byli vzteklí
– We said something and were angry for a while
To už je pryč a ty víš, že vstoupíme podruhý do stejný řeky
– That’s over, and you know we’re going to walk into the same river a second time.

Mám tě rád, a i když děláme chyby
– I love you, and even when we make mistakes
Život s tebou se mi vážně líbí
– I really like living with you.
Bude to tím, že jsme originál
– It will be that we are the original
Jen někdy slábne signál
– Only sometimes the signal weakens
Mám tě rád, a i když děláme chyby
– I love you, and even when we make mistakes
Život s tebou se mi vážně líbí
– I really like living with you.
Bude to tím, že jsme originál
– It will be that we are the original
Jen někdy hledáme signál
– We just sometimes look for a signal

Někdy se spolu nebavíme
– Sometimes we don’t talk.
I když oba víme
– Even though we both know
Že bojujem na stejný straně
– That we fight on the same side
Já za tebe a ty za mě
– Me for you and you for me
Někdy se urazíš a já pak taky
– Sometimes you get offended, and then I get offended, too.
Začnou se nad námi stahovat mraky
– The clouds will begin to gather above us
A někdy zapomenu a jindy ty pro změnu
– And sometimes I forget and other times you for a change
Přestaneš věřit na zázraky
– Stop believing in miracles

Mám tě rád, a i když děláme chyby
– I love you, and even when we make mistakes
Život s tebou se mi vážně líbí
– I really like living with you.
Bude to tím, že jsme originál
– It will be that we are the original
Jen někdy slábne signál
– Only sometimes the signal weakens
Mám tě rád, a i když děláme chyby
– I love you, and even when we make mistakes
Život s tebou se mi vážně líbí
– I really like living with you.
Bude to tím, že jsme originál
– It will be that we are the original
Jen někdy hledáme signál
– We just sometimes look for a signal

Někdy se spolu nebavíme
– Sometimes we don’t talk.
A slábne nám signál
– And the signal’s fading.
Někdy se spolu nebavíme
– Sometimes we don’t talk.
A hledáme signál
– And we’re looking for a signal.
Hledáme signál
– We’re looking for a signal.

Mám tě rád, a i když děláme chyby
– I love you, and even when we make mistakes
Život s tebou se mi vážně líbí
– I really like living with you.
Bude to tím, že jsme originál
– It will be that we are the original
Jen někdy slábne signál
– Only sometimes the signal weakens

Mám tě rád, a i když děláme chyby
– I love you, and even when we make mistakes
Život s tebou se mi vážně líbí
– I really like living with you.
Bude to tím, že jsme originál
– It will be that we are the original
Jen někdy slábne signál
– Only sometimes the signal weakens

Mám tě rád, a i když děláme chyby
– I love you, and even when we make mistakes
Život s tebou se mi vážně líbí
– I really like living with you.
Bude to tím, že jsme originál
– It will be that we are the original
Jen někdy slábne signál
– Only sometimes the signal weakens

Mám tě rád, a i když děláme chyby
– I love you, and even when we make mistakes
Život s tebou se mi vážně líbí
– I really like living with you.
Bude to tím, že jsme originál
– It will be that we are the original
Jen někdy hledáme signál
– We just sometimes look for a signal