Kategoriler
Lyrics Translations M

Michał Szczygieł – ADRENALINA Polish Lyrics English Translations

Los mi sprzyja
– Fate favors me
Buzuje Adrenalina
– The Adrenaline’s Pumping.

Nie wiem jak ty
– I don’t know about you.
Ja mogę iść sam
– I can go alone.
Wolę odwrócić wzrok
– I prefer to look away
Nie wiem jak ty
– I don’t know about you.
Ja staram się wyjść
– I’m trying to get out
Z miejsc w których mieszka mrok
– Of the places where darkness dwells

Serce z kamienia mam jakbym grał w grę
– I got a heart of stone like I’m playing a game
To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie
– It doesn’t matter if someone saves me

Los mi sprzyja
– Fate favors me
Buzuje Adrenalina
– The Adrenaline’s Pumping.
W takich chwilach
– In moments like this
Wymyślam jak się nazywam
– Making up my name
Nie pytaj
– Don’t ask
Kiedy będę znał swoje miejsce
– When I know my place
Nie wie tego nikt
– Nobody knows that.
Mam podejście, że wejdę wszędzie
– I have an attitude that I will go everywhere
Najlepiej na szczyt
– Preferably to the top

Nie złamie mnie nic
– Nothing will break me
Gdy znajdę swój rytm
– When I find my rhythm

Muszę być tam gdzie nie dotarł nikt
– I have to go where no one has gone.
Ostrożnie stawiam krok
– I’m taking a cautious step
Liczę się z tym, że pewnego dnia
– I hope that one day
Mogę popełnić błąd
– I may make a mistake

Serce z kamienia mam jakbym grał w grę
– I got a heart of stone like I’m playing a game
To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie
– It doesn’t matter if someone saves me

Los mi sprzyja
– Fate favors me
Buzuje Adrenalina
– The Adrenaline’s Pumping.
W takich chwilach
– In moments like this
Wymyślam jak się nazywam
– Making up my name
Nie pytaj
– Don’t ask
Kiedy będę znał swoje miejsce
– When I know my place
Nie wie tego nikt
– Nobody knows that.
Mam podejście, że wejdę wszędzie
– I have an attitude that I will go everywhere
Najlepiej na szczyt
– Preferably to the top

Nie złamie mnie nic
– Nothing will break me
Gdy znajdę swój rytm
– When I find my rhythm

Wiele nowych dróg na horyzoncie
– Many new roads on the horizon
Każdą chciałbym biec
– Any one I’d like to run
Zakochuję się w tym bezpowrotnie
– I’m falling in love with it forever.
Uzależnia mnie
– It’s addictive.

Los mi sprzyja
– Fate favors me
Buzuje Adrenalina
– The Adrenaline’s Pumping.
W takich chwilach
– In moments like this
Wymyślam jak się nazywam
– Making up my name
Nie pytaj
– Don’t ask
Kiedy będę znał swoje miejsce
– When I know my place
Nie wie tego nikt
– Nobody knows that.
Mam podejście, że wejdę wszędzie
– I have an attitude that I will go everywhere
Najlepiej na szczyt
– Preferably to the top

Nie złamie mnie nic
– Nothing will break me
Gdy znajdę swój rytm
– When I find my rhythm

(Nie złamie)
– (Will not break)
Nie złamie mnie nic
– Nothing will break me
Los mi sprzyja
– Fate favors me
Buzuje adrenalina
– The adrenaline’s pumping.