Kategoriler
A Lyrics Translations P

Prince Kaybee Feat. Ami Faku – Zimbali Xhosa Lyrics English Translations

Ngicela ngik’thande
– Ask the love ngik’
Ndifuna siblome
– I want siblome
Kanje kanje imihla nezulu
– Adding adding the the days of heaven
Ekhaya bayazi ngibahlebele
– Home ngibahlebele know
Ukuba nguwe nguwe umaqondana wami
– If you umaqondana in me is you

Kutheni ngathi dala sisazana
– We create and why
Angikalali masiye eZimbali
– History’s go Angikalali
Kutheni ngathi kudala sisazana
– We create and why
Angikalali masiye eZimbali
– History’s go Angikalali

Masiye eZimbali sidle kamnandi
– Let’s go eat sweet history
Masikhohlwe yonkinto siyeke yonkinto
– Let us Masikhohlwe yonkinto yonkinto
Masiye eZimbali sidle kamnandi
– Let’s go eat sweet history
Masikholwe yonkinto siyeke yonkinto
– We believe yonkinto let us yonkinto

EZimbali masiye eZimbali
– History history’s go
EZimbali masiye eZimbali
– History history’s go
EZimbali masiye eZimbali
– History history’s go
EZimbali masiye eZimbali
– History history’s go
EZimbali masiye eZimbali
– History history’s go

Masiye eZimbali sidle kamnandi
– Let’s go eat sweet history
Masikhohlwe yonkinto siyeke yonkinto
– Let us Masikhohlwe yonkinto yonkinto
Masiye eZimbali sidle kamnandi
– Let’s go eat sweet history
Masikholwe yonkinto siyeke yonkinto siyeke yonkinto
– We believe yonkinto let us let us yonkinto yonkinto

Kutheni ngathi dala sisazana
– We create and why
Angikalali masiye eZimabali
– Let’s go Angikalali story
Kutheni ngathi dala sisazana
– We create and why
Anglikalali masiye eZimbali
– History’s go Anglikalali

EZimbali eZimbali masiye eZimbali
– History history history’s go
EZimbali eZimbali masiye eZimbali
– History history history’s go
EZimbali eZimbali masiye eZimbali
– History history history’s go
EZimbali eZimbali masiye eZimbali
– History history history’s go