Lara Di Lara

Lara Di Lara – Su Ver Leylam Turkish Lyrics English Translations

Gece gündüz arıyorum- I'm calling day and nightUçan kuştan soruyorum- I'm asking the flying birdGece gündüz arıyorum- I'm calling day…

9 months ago