Kategoriler
Lyrics Translations P T

Torino & Pashata – Plan B Bulgarian Lyrics English Translations

О бейбе, бейбе, ти не трябва да си план B
– Oh, Bebe, Bebe, you don’t have to plan.
Ти си единствен и за тях си твърде grande
– You’re the only one, and you’re too much for them.
Усмивката ти 100 карата-диамант е
– Your smile is a 100 carat diamond.
Бум, бам, latino, grande, traficante
– Boom, bam, aposematic, aposematic
О бейбе, бейбе, ти не трябва да си план B
– Oh, Bebe, Bebe, you don’t have to plan.
Ти си принцеса и за тях си твърде grande
– You’re a princess, and you’re too much for them.
Усмивката ти 100 карата-диамант е
– Your smile is a 100 carat diamond.
Бум, бам, latino, grande, traficante
– Boom, bam, aposematic, aposematic

А сега търсиш ли ме в други
– Are you looking for me in others?
Съжаляваш ли сърцето ми изгуби
– Do you regret losing my heart?
Ти си принцеса,аз съм с никакви заслуги
– You’re a princess,I have no merit.
Момче в което ти с лекота се влюби
– A boy you easily fell in love with
Хабиби, хабиби, хабиби je t’aime
– Habibi, Habibi, Habibi
за всички други любовта ни е проблем
– for everyone else, love is a problem.
Хабиби, хабиби, хабиби je t’aime
– Habibi, Habibi, Habibi
за тази песен от тебе съм вдъхновен
– this song inspired me.
Аз ще бъда там, там
– I’ll be there, there.
където ме остави отново да бъда сам (да бъдеш сам)
– where you left me to be alone again (to be alone)
Аз ще бъда там, там
– I’ll be there, there.
и знай че никога няма да те предам (да те предам)
– and know that I will never betray you.
Аз ще бъда там, там
– I’ll be there, there.
където ме остави отново да бъда сам (да бъдеш сам)
– where you left me to be alone again (to be alone)
Аз ще бъда там, там
– I’ll be there, there.
и знай че никога няма да те предам
– and know that I will never betray you.

О бейбе, бейбе, ти не трябва да си план B,
– Oh, Bebe, Bebe, you don’t have to plan.,
ти си единствен и за тях си твърде grande
– you’re the only one, and you’re too much for them.
Усмивката ти 100 карата-диамант е
– Your smile is a 100 carat diamond.
Бум, бам, latino, grande, traficante
– Boom, bam, aposematic, aposematic
О бейбе, бейбе, ти не трябва да си план B,
– Oh, Bebe, Bebe, you don’t have to plan.,
ти си принцеса и за тях си твърде grande
– you’re a princess, and you’re too much for them.
Усмивката ти 100 карата-диамант е
– Your smile is a 100 carat diamond.
Бум, бам, latino, grande, traficante
– Boom, bam, aposematic, aposematic

Опитах без теб, но някак си е пусто
– I tried without you, but it’s kind of empty.
Трябва ли да свикна с това чувство?
– Do I have to get used to this feeling?
На любовта ни слагат етикет “изкуство”
– Love is labeled ” art.”
Това между нас е равно на безумство
– This between us equals madness.
Искаш пак, пак отново аз да страдам
– You want me to suffer again, again.
Искаш пак, пак отново да ти вярвам
– You want me to trust you again, again.
След теб научих се да падам и да ставам
– After you, I learned to fall and get up.
Сега да срещнеш любовта ти пожелавам
– Now to meet your love I wish you
Хабиби, хабиби, хабиби je t’aime
– Habibi, Habibi, Habibi
За всички други любовта ни е проблем
– For everyone else, love is a problem.
Хабиби, хабиби, хабиби je t’aime
– Habibi, Habibi, Habibi
Проблем беше за теб, не и за мен
– It was a problem for you, not me.

О бейбе, бейбе, ти не трябва да си план B
– Oh, Bebe, Bebe, you don’t have to plan.
Ти си единствен и за тях си твърде grande
– You’re the only one, and you’re too much for them.
Усмивката ти 100 карата-диамант е,
– Your smile is a 100 carat diamond.,
Бум, бам, latino, grande, traficante
– Boom, bam, aposematic, aposematic
О бейбе, бейбе, ти не трябва да си план B
– Oh, Bebe, Bebe, you don’t have to plan.
Ти си принцеса и за тях си твърде grande
– You’re a princess, and you’re too much for them.
Усмивката ти 100 карата-диамант е,
– Your smile is a 100 carat diamond.,
Бум, бам, latino, grande, traficante
– Boom, bam, aposematic, aposematic

Уоу, а тя е луда по мене, дявол да го вземе
– Wow, and she’s crazy about me, damn it.
Уоу с нея губя представа за всякакво време
– Wow, with her, I lose track of any time.
Хабиби, хабиби, по-гореща дори и от Кариби
– Habibi, Habibi, hotter even than Caribbean
Хабиби, хабиби
– Habibi, Habibi
О бейбе,бейбе, ти не трябва да си план B!
– Oh, Bebe, Bebe, you don’t have to have a plan.