Categories: Lyrics TranslationsW

White 2115 – RiRi Polish Lyrics English Translations

Czekam na lato, żeby móc poczuć się jak dziecko
– I’m looking forward to summer so I can feel like a child
W czasach, gdy coraz rzadziej chce mi się uśmiechać
– At a time when I want to smile less and less
Ale odkładam problemy na bok, bo znajomi po mnie już jadą
– But I’m putting my problems aside because my friends are coming for me.
Chcę po prostu uciec stąd, widzisz nie różnię się tak bardzo, yeah, yeah
– I just want to get out of here, you see I’m not that different, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah
– Yeah, yeah, yeah, yeah
Więc jedziemy uciec gdzieś, yeah, yeah, yeah, yeah
– So we’re going to run away somewhere, yeah, yeah, yeah, yeah
Tam, gdzie nikt nie pozna mnie
– Where no one knows me
Dziś mam w chuju szkołę i pracę, swoje zdrowie i poniedziałek
– Today I don’t give a fuck about school and work, my health and Monday
Chcę po prostu znów poczuć plażę
– I just want to feel the beach again

Chcę jak kiedyś leżeć nad ranem i pić z tobą i z nimi
– I want to lie in the morning and drink with you and them
Jestem spalony jak nikt i pijany jak nigdy
– I’m burned like no one and drunk like never
Ty jesteś piękna jak Riri, znaczy się Riri jak ty
– You’re beautiful like Riri, I mean Riri like you
Ucieknij ze mną przed nimi dopóki nie widzi nikt
– Run away with me before anyone sees
Leżeć na plaży i pić z tobą i z nimi
– Lying on the beach and drinking with you and them
Jestem spalony jak nikt i pijany jak nigdy
– I’m burned like no one and drunk like never
Ty jesteś piękna jak Riri, znaczy się Riri jak ty
– You’re beautiful like Riri, I mean Riri like you
Ucieknij ze mną przed nimi dopóki nie widzi nikt
– Run away with me before anyone sees

Spędziłem trzy lata w klasie C, dalej latam w klasie C
– I spent three years in the C-Class, I’m still flying in the C-Class
Tylko tym razem w AMG i tak przykładem stałem się
– Only this time in AMG and so I became an example

Mimo że wcale nie chciałem nim być
– Even though I didn’t want to be.
Bo w moich planach ja nie miałem nic
– Because in my plans I had nothing
Jedynie plaża, picie do rana, piękne kobiety, marihuana
– Just the beach, drinking till dawn, beautiful women, marijuana
I kiedy widzę w twoich oczach płomień
– And when I see the flame in your eyes
Kiedy wszystko wokół rozpalone
– When all around fired up
Kiedy znów jesteśmy poza domem
– When we’re out of the house again

Wtedy czuję, że znów wszystko mogę
– Then I feel like I can do anything again
I nie wiem, nie chcę, żeby to był koniec
– And I don’t know, I don’t want it to be over.
Póki butelka na stole, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
– While the bottle’s on the table, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Nigdy sam, przy sobie bliskich mam
– Never alone, I have loved ones with me
Będziemy chlać do rana, chlać do rana
– We’ll drink till morning, drink till morning
Proszę wszyscy wstać, bo to ostatni raz
– Everybody up, because this is the last time.
Nim mnie pochłonie plaża
– Before the beach swallows me
Wypierdalam
– I’m out of here.

Raz, dwa, trzy
– One, two, three

Chcę jak kiedyś leżeć nad ranem i pić z tobą i z nimi
– I want to lie in the morning and drink with you and them
Jestem spalony jak nikt i pijany jak nigdy
– I’m burned like no one and drunk like never
Ty jesteś piękna jak Riri, znaczy się Riri jak ty
– You’re beautiful like Riri, I mean Riri like you
Ucieknij ze mną przed nimi dopóki nie widzi nikt
– Run away with me before anyone sees
Leżeć na plaży i pić z tobą i z nimi
– Lying on the beach and drinking with you and them
Jestem spalony jak nikt i pijany jak nigdy
– I’m burned like no one and drunk like never
Ty jesteś piękna jak Riri, znaczy się Riri jak ty
– You’re beautiful like Riri, I mean Riri like you
Ucieknij ze mną przed nimi dopóki nie widzi nikt
– Run away with me before anyone sees
aslanen

Recent Posts

Hassa1 Feat. Flack – La Bandera Arabic Lyrics English Translations

Wow, wow...- Wow, wow...Wow, wow...- Wow, wow...Wow, wow...- Wow, wow...Ah, oui...- Ah, oui...Hey- HeyAh, oui-…

2 months ago

Soolking – Parano French Lyrics English Translations

Non, non, non, non, je vois nos cœurs s'emballer- No, no, no, no, I see…

2 months ago

Fireboy DML – Vibration Lyrics

Wicked!!LeLeh leh lehLe leLeh leh lehLeh leh lehEgbamiOkpari ohSee wetin she carry oNo more ini…

2 months ago

Zouhair Bahaoui – Crushi Arabic Lyrics English Translations

واخا نعيى نـclasher- Wakha obituary-nclasherغاتبقى انتايا كراشي- Ghattaya Antaya Karachiما يديك مني الغاشي، آي-آي-آي-آي- What…

2 months ago

Jude & Frank Feat. Toto La Momposina – La Luna Spanish Lyrics English Translations

Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya- The current is going up with chinchorro…

2 months ago

7-Toun – CHINWI Arabic Lyrics English Translations

حسبتهم ذيابة آيمة طلعولي نعجات- I thought they were thaiba Aima talauli ewesكنطلقاهم face آيمة…

2 months ago