İngilizce Çeviri

İngilizce Dili Hakkında

İngilizce, dünya üzerinde 1,8 milyar insan tarafından konuşulan bir dildir. İngilizce günümüzde uluslararası dil, iletişim dili veya dünya dili olarak adlandırılmaktadır. İngilizce; artık hayatımızın birçok alanında gereklilik haline gelmiştir. Dünya üzerinde birçok ülkede resmî dil İngilizcedir. Resmî dil olmadığı pek çok ülkede de yabancı dil olarak öğretilmektedir. Birleşmiş Milletler’in resmî dili İngilizcedir. İngilizcenin hızla büyümesi dünyada birçok dilin ölümüne neden olmuştur ve dilsel çeşitliliği azalttığı iddia edilir onunla birlikte İngilizcenin zamanla farklı diller üretme potansiyeline sahip olduğu da düşünülür İngilizce günümüzde dünyanın ortak iletişim dili olarak kullanılan, dünya üzerinde Mandarin ve İspanyolcadan sonra en çok konuşulan diller arasında yer almaktadır 3. Sıradadır ve 67 ülke tarafından resmi dil olarak kabul edilmektedir. İngilizce, köken olarak Hint-Avrupa dilleri ailesinden gelir aynı zamanda Cermen dilleri alt birimine ait Batı Cermen dil grubunun da bir üyesidir bu grubun Anglo-Friz dilleri arasında yer alır. İngilizce 26 harften oluşan sondan eklemeli bir dildir. ABD’de ana dili İngilizce olan insan sayısı 231 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Dünya geneline bakıldığında ise 360 ila 400 milyon kişi tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır. Ana dili İngilizce olmadığı halde konuşan insanların sayısı son yapılan araştırmalara göre 1,8 milyar kişidir. Bu veriler doğrultusunda neredeyse dünya üzerindeki insanların 1/4’inin İngilizce konuşabildiği anlamına gelmektedir.

İngilizce Dilinin Kullanıldığı Ülkeler

İngilize’nin resmi dil (anadil)olarak kullanıldığı büyük ülkelerden bazıları:

 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Avustralya
 • Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
 • İrlanda Cumhuriyeti
 • Kanada
 • Yeni Zelanda
 • Güney Afrika
 • Malta
 • Hindistan
 • Singapur

En Çok Kullanılan İngilizce Cümleler

Hello. = Merhaba.

Good morning. = Günaydın.

Good afternoon. = Tünaydın.

Good evening. (greeting) = İyi akşamlar. (selamlama)

What is your name? = Adın ne?

Hello, my name is Cemile, what is your name? = Merhaba, benim adım Cemile, senin adın ne?

How are you? = Nasılsın?

I am fine. =  Ben iyiyim.

Nice to meet you. = Tanıştığıma memnun oldum.

Goodbye. = Güle güle.

See you later. = Sonra görüşürüz.

I am lost. = Kayboldum.

I dont know. = Bilmiyorum.

Excuse me. = Afedersiniz.

Please. = Lütfen.

Thank you. = Teşekkür ederim.

I’m sorry. = Üzgünüm.

Are you single? = Bekar mısınız?

I learn English. = İngilizce öğreniyorum.

How much does it cost? = Fiyatı ne kadar?

How many are there? = Kaç vardır?

There are many. = Çok var.

Do you want to buy this? = Bunu satın almak istiyor musunuz?

What time is it? = Saat kaç?

How do you say “maybe” in Russian? = Nasıl Rusça da “belki” diyorsun?

I do not understand. = Anlamadım.

Would you speak slower, please? = Daha yavaş konuşabilir misiniz?

My English is not good enough to speak. = Benim İngilizce konuşmak için yeterince iyi değil.

Can you speak more slowly? = Daha yavaş konuşabilirmisin?

How old are you? = Kaç yaşındasın?

İngilizce Dili Hakkında İlginç Bilgiler

  • İngilizce havacılığın resmi dilidir.
  • Her uçak pilotu İngilizce konuşmaktadır.
  • İngilizceye yaklaşık her iki saatte bir yeni kelime (Yılda 4 bin kelime)eklenmektedir.
  • İngilizce 67 ülkenin resmi dilidir.
  • Dünya’da bir milyar kişi yani her yedi kişiden biri İngilizce konuşabilmektedir.
  • Dünya’da bilgisayarlarda saklanan tüm bilgilerin yüzde 80’i İngilizceden oluşmaktadır.
  • İsveçlilerin % 89’u İngilizce konuşabilmektedir.
  • İngilizce yazılan tüm metinlerin % 90’ı bin kelime ile yazılmaktadır.
  • Bu bin kelimeyi öğrenebilirseniz sıradan metinleri anlayabilirsiniz.
  • Nijerya’da ki ingilizce konuşan insan sayısı İngiltere’de kinden daha fazladır.
  • Amerika Birleşik Devletleri’nde 24’ten fazla İngilizce şivesi vardır.
  • “LOL” İngilizce sözlüklerde yer almaktadır.
  • İngilizce yazılmış paragrafların % 80’inde “the” kelimesi bulunur.
  • İngilizcede en sık kullanılan harf “e” harfidir.
  • Her sekiz harften biri “e” harfidir.
  • Tüm harfler arasında “s” harfiyle başlayan kelimelerin sayısı en fazladır.
  • İngilizce kurabileceğiniz en kısa cümle “Go.”
  • Harf tekrar yapmadan yazılan en uzun İngilizce kelime “uncopyrightable”dır. (telif hakkı alınamaz)
  • “He believed Caesar could see people seizing the seas.” bu cümlede “i” sesi yedi farklı şekilde yazılmıştır.
  • En uzun İngilizce kelime 45 harften oluşan “pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis”tir. Bir çeşit akciğer rahatsızlığının adıdır.
 • İngilizcede “Pronunciation” (telaffuz) kelimesi telaffuzu en sıklıkla yanlış yapılan kelimedir.

İngilizce’nin Kullanım Alanları

Eğitim Alanında İngilizce

Öncelikle İngilizce dili coğrafi özelliklerle sınırlandırılmış olmaması sayesinde dünyada bir çok ülkede resmi dildir.

Tüm dünya nın ortak dili diyebiliriz. Türkiye  yurt dışına en çok öğrenci veren ülkeler arasında. Yükseköğretim düzeyinde her yıl binlerce öğrenci erasmus , yüksek lisans,  doktora  gibi programlarla yurtdışına çıkmaktadır. Bu durum akademik alanda dil bilme ihtiyacı doğuruyor. Şunu  belirtmeliyiz ki İngilizce bilenlerin akademik yaşamları daha başarılı geçmektedir.

İngilizce sadece yutdışı programlarında gerekli olan bir dil değildir.Günümüzde üniversitelerin belirli bir kısmı İngilizce olarak eğitim vermektedir. Özellikle teknik bölümler ve fen bilimleri gibi bölümlerde İngilizce yaygın olarak kullanılmaktadır. İleride Türkiye de eğitim alan her birey İngilizceyi anadil olarak bilmesi gerekecektir.

Akademik kariyer yaparken en az branş kadar İngilizcenin de önemi vardır. Tez alabilmek öğretim görevlisi olabilmek için  için girilen sınavlar arasında dil yeterlilik sınavları da yer alıyor.YDS gibi sınavlarda kişiden İngilizce alanındaki yeterliliğini kanıtlanması isteniyor.Dolayısıyla dil bilgisi olmadan buralarda başarılı omak kolay olmayacağını belirtmek gerekir.

Turizm Alanında İngilizce

İngilizce turizm alanındada ihtiyaç duyulan önemli bir dildir.Potansiyele baktığımızda İngilizcenin her yerde gerekli ve geçerli olduğunu görebiliriz.Birçok yabancı ülkeden turist alan ülkeler de global dil olorak kullanılan ingilizce aynı zamanda ülkemizde de çok önem verilen ve en çok üzerinde durulan yabancı dildir.

Sanayi Alanında İngilizce

Uluslararası eğitim kurumlarına başvurabilmek için de İngilizce bilginizi enternasyonel camiada geçerli olan sınavlar ile kanıtlamanız gerekmektedir.

İngilizce uluslararası bir dil olmakla beraber dünyanın her yerinde geçerlidir. Bu durum özellikle dışa açılan, dış ticaret yapan şirketlerde İngilizce bilme şartını önemli hale getirmiştir. Birçok ülkedeki şirketler tüm pozisyonlarda İngilizce bilmeyi şart tutmaktadırlar. İngilizce bilmek iş hayatınızda profilinizi güçlendirir, uluslararası platformlarda daha etkin çalışmanıza olanak verir. Bunun yanında dünyanın en büyük şirketlerinin de resmi dili İngilizce olan ABD ve İngiltere gibi ülkelerin finansal merkezlerinde konumlanması nedeniyle İngilizce diline uzun zaman önce ticaretin dili olma özelliği eklenmişti

İngilizce Dilbilgisi

Simple Present Tense(Geniş Zaman)

Cümleye – ar , -er anlamı katar. He,She,It => Soru ve Olumsuz cümlelerde does kullanılır. Olumlu cümlelerde ise ‘s takısı kullanılır.

NOT:Does kullanıldığında ‘s kullanılmaz. *I,you, we , they =>Soru ve olumsuz cümle yaparken Do kullanılır.

Simple Past Tense(Geçmiş Zaman)

Geçmişte belli bir zamanda meydana gelmiş ve son bulmuş eylemleri anlatmak için kullanılır. Cümleye -dı anlamı verir. (ÖR; geldi,yaptı,) Düzensiz fiillerde fiilin 2. hali (V2) alınır. Düzenli fiillerde ise fiile -ed eki getirilir. He,Şhe,It,I,You,We,They => Soru ve olumsuz cümlelerde Did yardımcı fiili kullanılır. Did kullanılan soru ve olumsuz cümlelerde fiilin 1. hali (V1) kullanılır. Yani did görülünce V2 değil V1 kullanılır.

Simple Future Tense(Gelecek Zaman)

Gelecek zamanda planlı veya plansız olayları anlatmak için kullanılır. Planlı yapılan eylemlerin anlatımında be going to yapısı: Plansız yapılan eylemlerin anlatımında ise will yapısı kullanılır.Will konuşma anında kullanılır. Cümleye -acak, -ecek anlamı katar. Fiilin birinci hali kullanılır. (Verb1) Yardımcı fiilleri will, be going to ve shall dır. Shall will ile aynı anlamdadır 1. Tekil ve 1.Çoğullarda kullanılır. ÖR: I will run. (Ben koşacağım.)

Present Continuous Tense(Şimdiki Zaman)

Şimdiki zamandır. Cümleye -yor anlamı katar. Yardımcı fiilleri ve kullanımı => am,is,are + V+ing şeklindedir. Fiilin birinci hali kullanılır. (V1) ÖR:I playin tennis.(Ben tenis oynuyorum.)

Past Continuous Tense(Geçmişte Süreklilik)

Geçmişte süreklilik göstermiş ancak başlangıç ve bitiş zamanı belli olmayan olayların anlatımında kullanılır. Cümleye -idi, -di, -dum -dim anlamı katar. Kullanımı ve yardımcı fiilleri => was/were + V+ing Çoğunlukla when/while yapılarında kullanılır.

Future Continuous Tense

Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olan olayları ifade etmekte kullanılır. Cümleye -ıyor anlamı katar. Kullanım formülü will/shall + be Ving şeklindedir. ÖR: I will be going to Malatya next week.(Ben gelecek hafta Ankara’ya gidiyor olacağım.)

Present Perfect Tense

Henüz kesinleşmiş veya tamamlanmamış olayların ifadesinde kullanılır. Bu olaylar belli bir zamanda başlamış ancak etkisi hala devam eden olaylardır.Bu olayların ifadesinde kesin zaman belirtilmez. Fakat miktar zarfı kullanılabilir.
Formülü have/has + V+3 şeklindedir.
Ör: I have washed my hand. (elimi yıkadım.)Elin hala ıslak olduğu anlaşılır.
He has bought a new car.(O yeni bir araba aldı.) o araba hala onun.

Past Perfect Tense

Geçmişte olan iki olaydan, daha önce olanını ifade ederken bu zamanı kullanırız..
Formülü=had/V3 şeklindedir.
Cümleye -mıştı -mişti anlamı katar.
Örnek: I had gone to Malatya. (Ben Malatya’ya gitmiştim.)

Future Perfect Tense

Gelecekte gerçekleşmesi beklenen eylemlerde kullanılır. Eylemin başlangıç ve bitiş zamanı kesindir.
Cümleye -yapmış olacağım anlamını katar.
Formülü will/shall +have + V3 şeklindedir.
ÖR: I will have moved to a new house by october. (Kasım da yeni evime taşınmış olacağım.)

Present Perfect Continuous Tense

Belli bir zamanda başlamış olup ve etkisi hala devam eden olayların sürekliliğini ifade edilmesinde kullanılır. Olayın etkisi değil kendisi devam eder.
Cümleye -mekte, -makta anlamı verir.
Formülü have/has + been + Ving şeklindedir.
ÖR: I have been learning English. (Ben ingilizce öğrenmekteyim.)

Past Perfect Continuous Tense

Geçmişte başlamış ve belirli bir zamana kadar devam etmiş olan eylemlerin sürekliliğinin ifadesinde kullanılır.
Cümleye -mekteydi, -maktaydı anlamı katar.
Formülü had / been / Ving şeklindedir.
ÖR: I had been working for 25 years. (Ben 25 yıldan beri çalışmaktayım.)

Future Perfect Continuous Tense

Olayın devam ettiğini gösterir.
Formülü will/shall + have been + V3 şeklindedir.

Cümleye -mekte anlamı katar.

PAYLAŞ