Susan Tedeschi – Angel From Montgomery İngilizce Sözleri Türkçe Anlamları

(written by john prine)
– (john prine tarafından yazıldı)

I am an old woman
– Ben yaşlı bir kadınım
Named after my mother
– Annemin adını aldı
My old man is another
– Benim yaşlı adam başka bir şey
Child that’s grown old
– Yaşlanan çocuk

If dreams were thunder
– Rüyalar Gök gürültüsü olsaydı
And lightnin’ was desire
– Ve lightnin ‘ arzu oldu
This old house would have burnt down
– Bu eski ev yanmış olurdu.
A long time ago
– Uzun zaman önce

Make me an angel, that flies from Montgomery
– Beni Montgomery’den uçan bir melek yap
Make me a poster, of an old rodeo
– Bana eski bir rodeo posteri yap
Just give me one thing, Lord, that I can hold onto
– Bana bir şey ver, Tanrım, tutabileceğim bir şey.
To believe in this living is just a hard way to go
– Bu yaşama inanmak gitmek için sadece zor bir yoldur

When I was a young girl
– Ben genç bir kızken
I had me a cowboy
– Bana bir kovboy vardı
He wasn’t much to look at
– O bakmak için çok değildi
Just a free ramblin’ man
– Sadece özgür bir başıboş adam

Oh, but that was such a long time
– Oh, ama bu çok uzun bir zamandı
And no matter how I try
– Ve ne kadar denersem deneyeyim
Those years they just flow by
– O yıllar sadece akıyor
Like a broken-down dam
– Yıkılmış bir baraj gibi

Make me an angel, that flies from Montgomery
– Beni Montgomery’den uçan bir melek yap
Make me a poster, of an old rodeo
– Bana eski bir rodeo posteri yap
Just give me one thing, I can hold onto
– Sadece bana bir şey ver, tutabileceğim
To believe in this living is just a hard way to go
– Bu yaşama inanmak gitmek için sadece zor bir yoldur

There’s flies in the kitchen
– Mutfakta sinekler var.
I can hear all their buzzin’
– Tüm vızıltılarını duyabiliyorum
But I ain’t done nothin
– Ama ben bir şey yapmadım
Since I woke up today
– Bugün uyandığımdan beri

How the hell can a person
– Bir insan nasıl olabilir
Go to work in the morning
– Sabah işe gitmek
And come home in the evening
– Ve akşam eve gel
And have nothin’ to say?
– Söyleyecek bir şeyiniz?

Make me an angel, that flies from Montgomery
– Beni Montgomery’den uçan bir melek yap
Make me a poster of an old rodeo
– Bana eski bir rodeo posteri yap
Just give me one thing I can hold onto
– Bana tutabileceğim bir şey ver.
To believe in this living is just a hard way to go
– Bu yaşama inanmak gitmek için sadece zor bir yoldur
Yorum Yap

YENİ YAZILAR

Rilès – Pesetas İngilizce Sözleri Türkçe Anlamları

Rilès you're arrogant- Rilès kibirlisin.You lift yourself up- Kendini Yukarı kaldırıyorsun.You believed in your craft… Daha Fazla

9 saat önce

Tove Lo – Cool Girl İngilizce Sözleri Türkçe Anlamları

You can run free, I won't hold it against ya- Özgür olabilirsin, bunu sana karşı… Daha Fazla

9 saat önce

AURORA – Runaway İngilizce Sözleri Türkçe Anlamları

I was listenin' to the ocean- Okyanusu dinliyordum.I saw a face in the sand- Kumda… Daha Fazla

9 saat önce

Bahari Feat. BIA – Savage İngilizce Sözleri Türkçe Anlamları

I am the sun, you know you need me- Ben güneşim, bana ihtiyacın olduğunu biliyorsunAnd… Daha Fazla

9 saat önce

Disturbed – The Sound Of Silence İngilizce Sözleri Türkçe Anlamları

Hello darkness, my old friend- Merhaba karanlık, eski dostumI've come to talk with you again-… Daha Fazla

9 saat önce

Türkçe Sözlük B Sayfa 40

beğenilme * Beğenilmek işi veya durumu. beğenilmek * İyi ve güzel bulunmak.* Sevilmek, hoşa gitmek.… Daha Fazla

9 saat önce

Türkçe Sözlük B Sayfa 39

bedduasınıalmak * biri tarafından kendisine ilenilmek. bedel * Değer, fiyat, kıymet.* Bir şeyin yerini tutabilen… Daha Fazla

9 saat önce

Türkçe Sözlük B Sayfa 38

bebekleşme * Bebekleşmek işi. bebekleşmek * Şımarıkça davranışlarda bulunmak. bebeklik * Bebek olma durumu.* Yeni… Daha Fazla

9 saat önce

Türkçe Sözlük B Sayfa 37

Bayramî * Hacı bayram Veli'nin tarikatına girmişolan kimse. Bayramîlik * Bayramî tarikatı.* Bayramî tarikatından olma… Daha Fazla

9 saat önce

Türkçe Sözlük B Sayfa 36

baykuşgibi * uğursuzluk getirdiğine inanılan kimseler için söylenir. baykuşgiller * Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu… Daha Fazla

9 saat önce

Türkçe Sözlük B Sayfa 35

bayağılık * Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış. bayan * Hanım yerine kullanılan bir unvan.*… Daha Fazla

9 saat önce

Türkçe Sözlük B Sayfa 34

batın * Karın.* Göbek, kuşak. Batınî * Batıniye mezhebinden olan kimse.* İçrek. Batınîye * Görünürdeki… Daha Fazla

9 saat önce