Andrew Lambrou – Break a Broken Heart İngilis dili Mahnının Mətni & Azərbaycan Tərcümə

Video klip

Mahnının Mətni

The lights went out, I hit the ground
– İşıq söndü, yerə vurdum
You didn’t mind that I was bleeding out
– Qan tökdüyümü düşünmürdün
You filled my life with minor songs
– Həyatımı kiçik mahnılarla doldurdun
I loved you but you loved to do me wrong
– Səni sevirdim, amma mənə pislik etməyi sevirdin

I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Öpüşün, benzinin və kibritin üçün darıxıram
Red Lights, flashes, rising out of the ashes
– Qırmızı işıqlar, küldən yüksələn flaşlar
I see you for who you are
– Səni olduğun kimi görürəm
But you can’t break a broken heart
– Ancaq qırıq Bir ürəyi qıra bilməzsən

You lift me up and leave me in the gutter
– Məni qaldırırsan və xəndəkdə buraxırsan
You tear me up and move on to another
– Məni parçalayırsan və başqasına keçirsən
I’m torn apart but I am a survivor
– Mən Parçalanıram, amma sağ qalmışam
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ohh)
– Edə bilməzsən, qırıq Bir ürəyi qıra bilməzsən (Oooh, Oooh, Oooh)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Qırıq Bir ürəyi qıra bilməzsən (oo, oo, oo).

An all-time low but I’ll get by
– Rekord aşağı, amma bacaracağam
And over you, I’ll find the highest high
– Və sənin üstündə ən yüksəkini, ən yüksəkini tapacağam
You did your best to do your worst
– Ən pisini etmək üçün əlindən gələni etdin
I got used to all the ways it hurt
– Ağrıya səbəb olmağın bütün yollarına alışmışam

Feel the fever telling me that I need her
– İstinin mənə ehtiyac duyduğumu söylədiyini hiss edirəm
Science fiction turning into an addiction
– Elmi fantastika asılılığa çevrilir
I see you for who you are
– Səni olduğun kimi görürəm
But you can’t break a broken heart
– Ancaq qırıq Bir ürəyi qıra bilməzsən

You lift me up and leave me in the gutter
– Məni qaldırırsan və xəndəkdə buraxırsan
You tear me up and move on to another
– Məni parçalayırsan və başqasına keçirsən
I’m torn apart but I am a survivor
– Mən Parçalanıram, amma sağ qalmışam
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Sən edə bilməzsən, qırıq Bir ürəyi qıra bilməzsən (oo, oo, oo)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Qırıq Bir ürəyi qıra bilməzsən (oo, oo, oo).

Oh, I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Oh, öpüşün, benzin və kibrit üçün darıxıram
Red Lights, flashes, rising from the ashes
– Qırmızı işıqlar, küldən yüksələn flaşlar

You lift me up and leave me in the gutter
– Məni qaldırırsan və xəndəkdə buraxırsan
You tear me up and move on to another
– Məni parçalayırsan və başqasına keçirsən
I’m torn apart but I am a survivor
– Mən Parçalanıram, amma sağ qalmışam
You can’t break a— (ooh, ooh, ooh)
– Qıra bilməzsən— (oo, oo, oo)
Oh, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Oh, qırıq Bir ürəyi qıra bilməzsən (oh, oh, oh)

You can’t, you can’t break a broken heart
– Sən edə bilməzsən, qırıq Bir ürəyi qıra bilməzsən
You can’t, you can’t, you can’t break a broken heart
– Edə bilməzsən, edə bilməzsən, qırıq Bir ürəyi qıra bilməzsən.
You can’t, you can’t break a broken heart
– Sən edə bilməzsən, qırıq Bir ürəyi qıra bilməzsən
You can’t, you can’t break a broken heart!
– Edə bilməzsən, qırıq Bir ürəyi qıra bilməzsən!


Andrew Lambrou

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: