Lil Durk – All My Life (feat. J. Cole) İngilis dili Mahnının Mətni & Azərbaycan Tərcümə

Video klip

Mahnının Mətni

Durkio told me he been on some positive shit, yeah, yeah
– Durquio mənə bir növ müsbət bok qəbul etdiyini söylədi, Bəli, bəli
Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah
– Son vaxtlar sadəcə görünmək və bir növ pislik etmək istəyirəm, bəli, bəli
Always been a lil’ mathematician, lately, it’s cash I’m gettin’
– Həmişə kiçik bir riyaziyyatçı olmuşam, amma son vaxtlar nağd pul alıram.
Got me losin’ count of these bags, I’ve been movin’ too fast
– Bu çantaların hesabını itirdim, çox sürətli hərəkət etdim
Hard times don’t last, ‘member when cops harassed
– Çətin vaxtlar uzun sürmür” dedi iştirakçı polislərin təqib edildiyi zaman
Talkin’ out my ass, boy, you ain’t shit but a bitch with a badge
– Susmadan söhbət edirəm, oğlan, sən bok deyilsən, amma nişanlı Orospu.

All my life (all my life)
– Bütün həyatım (bütün həyatım)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Məni boğmağa çalışdılar (məni boğmağa çalışdılar)
All this time (all this time)
– Bütün bu vaxt (bütün bu vaxt)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Heç vaxt bacaracağımı düşünməmişdim (heç vaxt bacaracağımı düşünməmişdim)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Məni qıra bilmədilər, qıra bilmədilər (yox, yox)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Məni ala bilmədilər, məni ala bilmədilər (yox)
All my life (all my life)
– Bütün həyatım (bütün həyatım)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Məni boğmağa çalışdılar (məni boğmağa çalışdılar)

I decided I had to finish, but the media called me a menace
– Bitirməli olduğuma qərar verdim, amma media məni təhdid adlandırdı
I done sat with the mayor and politicians, I’m tryna change the image
– Artıq Bələdiyyə Başçısı və siyasətçilərlə görüşmüşəm, imicimi dəyişdirməyə çalışıram
You can’t blame my past no more, I come from the trenches
– Artıq keçmişimi günahlandıra bilməzsən, mən səngərlərdən gəlmişəm.
Some said I’d never be a superstar
– Bəziləri heç vaxt super ulduz olmayacağımı söylədi
But I know I’m different (no, no, no)
– Ancaq fərqli olduğumu bilirəm (yox, yox, yox)
I’m The Voice, but the system ain’t give me a choice
– Mən səsəm, Amma sistem mənə seçim qoymur
Know some people that’s still undeployed
– Hələ işləməyən bəzi insanları tanıyıram

I know a felon who tryna get FOID
– Gizlənməyə çalışan bir cinayətkar tanıyıram
Child support, your only support
– Uşaq dəstəyi, yeganə dəstəyiniz
For a visit, I’m goin’ through courts
– Onu ziyarət etmək üçün məhkəmələri gəzirəm
Went to jail, they was chainin’ me up
– Həbsxanaya düşdüm, məni zəncirə qoydular
And you know that I’m famous as fuck
– Və bilirsən ki, mən çox məşhuram
See, how you gon’ joke about stimulus?
– Görürsən, stimul haqqında necə zarafat edəcəksən?
But they really had came in the clutch
– Ancaq həqiqətən debriyaja düşdülər
I know some kids wanna hurt theyself
– Bilirəm ki, bəzi uşaqlar özlərinə zərər vermək istəyirlər
Stop tryna take drugs, I refer to myself
– Narkotik qəbul etməyi dayandırın, mən özümü nəzərdə tuturam
Tryna better myself, tryna better my health, but
– Özümü yaxşılaşdırmağa çalışıram, sağlamlığımı yaxşılaşdırmağa çalışıram, amma

All my life (all my life)
– Bütün həyatım (bütün həyatım)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Məni boğmağa çalışdılar (məni boğmağa çalışdılar)
All this time (all this time)
– Bütün bu vaxt (bütün bu vaxt)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Heç vaxt bacaracağımı düşünməmişdim (heç vaxt bacaracağımı düşünməmişdim)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Məni qıra bilmədilər, qıra bilmədilər (yox, yox)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Məni ala bilmədilər, məni ala bilmədilər (yox)
All my life (all my life)
– Bütün həyatım (bütün həyatım)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Məni boğmağa çalışdılar (məni boğmağa çalışdılar)

Yeah, first generation, ghetto nigga
– Bəli, birinci nəsil, Getto nigga
Cole World, hello niggas
– Cole dünyası, salam Niggas
Made it out the city with my head on straight
– Başı ilə şəhərdən çıxdı
Niggas keep shootin’ up the lead out
– Niggas ayrılmağa davam edir.
Young Jordan Peele, gotta get out
– Gənc Jordan Peele, buradan çıxmalıdır
But the shit that I spit out
– Amma tüpürdüyüm bok
Is a cheat code like I’m facin’ a RICO and how a nigga put a hit out
– Bu, Riko ilə görüşdüyüm kimi və nigga necə yumruq atdığım kimi bir fırıldaqçı koddur.
And another one, and, and another one
– Və daha bir, və daha bir

I got like a hundred of ’em
– Məndə yüzə yaxın var
‘Bout to lap niggas so they think
– Niggas ‘ I düşünmələri üçün dolandıracaq olanlar
They ahead of me, but I’m really in front of them
– Məndən qabaqdırlar, amma əslində mən onlardan qabaqdayam
Now, some of them fumblin’ they bags
– Beləliklə, bəziləri çantalarını qazırlar
Fuckin’ up the little crumbs that they had
– Sahib olduqları qırıntıları qorxutmaqla
A reminder to humble yourself, this shit could be gone in an instant
– Barışmaq üçün bir xatırlatma, bu bok bir anda yox ola bilər
Me, I’m runnin’ long distance
– Mənə gəlincə, uzun məsafəyə qaçıram
All pistons firin’
– Bütün pistonlar işləyir’

I be stuck between maybe retirin’
– Bəlkə təqaüdə çıxmaq arasında qaldım.’
And feelin’ like I’m just not hittin’ my prime
– Və hiss edirəm ki, yalnız öz zirvəmə çatmamışam.
These days seein’ rappers be dyin’
– Bu günlərdə reperlərin öldüyünü görürük.
Way before they even gettin’ they shine
– Onlar parlamağa başlamazdan çox əvvəl
I never even heard of lil’ buddy
– Balaca Buddy haqqında heç eşitməmişəm
‘Til somebody murdered lil’ buddy
– Kimsə balaca dostunu öldürənə qədər
Now, I’m on the phone, searchin’ lil’ buddy name
– İndi telefonla danışıram, balaca dostumun adını axtarıram
Got ’em playin’ his tunes, all day in my room
– Onları bütün gün otağımda onun melodiyalarını çalmağa məcbur edirəm

Thinkin’, “Damn, this shit is wicked
– Düşünürəm: “Cəhənnəm, bu iyrənc bok
To get they name buzzin’ some niggas
– Bəzi niggasları necə adlandırdıqlarını öyrənmək üçün
Just gotta go lay in a tomb”
– Yalnız qəbirdə yatmaq lazımdır”
And media thirsty for clicks
– Və kliklərə can atan media
I got a new rule
– Yeni bir qayda var
If you ain’t never posted a rapper when he was alive
– Əgər rapçi sağ ikən heç vaxt göndərməmisinizsə
You can’t post about him after he get hit
– Vurulduqdan sonra onun haqqında yaza bilməzsən
It’s simple, it’s the principle
– Bu sadədir, prinsip budur

On any tempo, I’m invincible
– İstənilən tempdə yenilməzəm
Don’t even rap, I just vent to you
– Rap etməyin, sadəcə sizə müraciət edirəm
I rather that than an interview
– Bunu müsahibədən üstün tuturam
Most days
– Əksər günlər
Fuck ’em all like I’m goin’ through a ho’ phase
– Hamısını vidalayın, sanki fahişə mərhələsindən keçirəm.
Young nigga shoot out the whip like road rage
– Gənc nigga yolda qəzəblənmiş kimi qamçı vurur
I pray all of my dawgs stay so paid
– Dua edirəm ki, bütün dostlarım yüksək maaşlı olsunlar
And the only thing that kill ’em is old age
– Onları öldürən tək şey qocalıqdır

All my life (all my life)
– Bütün həyatım (bütün həyatım)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Məni boğmağa çalışdılar (məni boğmağa çalışdılar)
All this time (all this time)
– Bütün bu vaxt (bütün bu vaxt)
Never thought I would make it out (never thought I’d make it out)
– Heç vaxt bacaracağımı düşünməmişdim (heç vaxt bacaracağımı düşünməmişdim)
They couldn’t break me, they couldn’t break me (no, no)
– Məni qıra bilmədilər, qıra bilmədilər (yox, yox)
They couldn’t take me, they couldn’t take me (no)
– Məni ala bilmədilər, məni ala bilmədilər (yox)
All my life (all my life)
– Bütün həyatım (bütün həyatım)
They been tryin’ to keep me down (they been tryin’ to keep me down)
– Məni boğmağa çalışdılar (məni boğmağa çalışdılar)


Lil Durk

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: