Shallipopi – Oscroh (Pepperline) İngilis dili Mahnının Mətni & Azərbaycan Tərcümə

Video klip

Mahnının Mətni

Only one Pluto Presido
– Plutonun yalnız bir prezidenti
Yeah
– Bəli
Dem call me Shallipopi
– Mənə Şallipopi deyirlər

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– Bilmədiyiniz həyat tərzinin dəyəri, bilmədiyiniz deyin
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– Bilmədiyiniz bir həyat tərzinin dəyəri, bilmədiyiniz (çılpaqlıq) deyin
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Sadəcə oscro sifariş edirlər, oscro sifariş edirlər, sadəcə oscro sifariş edirlər
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Sadəcə oscro sifariş edirlər, oscro sifariş edirlər, sadəcə oscro sifariş edirlər
Pluto boy no love that make me king of OS
– Plutondan olan oğlan, məni Arı kralı edəcək bir sevgi yoxdur
No bitch boy no love that make me king of OS
– Məni Arı kralı edən nə Orospu oğlan, nə də sevgi
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Doğulduğum gündən, Doğulduğum gündən Oskroya deməyi əmr edirəm
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Doğulduğum gündən, Doğulduğum gündən oscro-ya əmr edirəm

Let me tie my pepperline-line-line
– İcazə verin pepperline-line-I əlaqələndirim
Pepperline-line
– Pepperline xətti
Pepperline-line-line
– Pepperline-line
Pepperline-line
– Pepperline xətti
Pepperline-line-line
– Pepperline-line
Pepperline-line
– Pepperline xətti

Let me tie my pepperline-line
– Mənə pepperline xəttimi bağlamağa icazə verin
Pepperline-line-line
– Pepperline-line
Pepperline-line
– Pepperline xətti
Pepperline-line-line
– Pepperline-line
Pepperline-line
– Pepperline xətti
Pepperline-line-line
– Pepperline-line
Pepperline-line
– Pepperline xətti
Let me tie my pepperline-line
– Mənə pepperline xəttimi bağlamağa icazə verin

Suffery match that Mercedes
– Əzab bu Mercedes-ə uyğundur
Put that gear for control Z
– Bu ötürücüyü Z nəzarətinə keçirin
Hmm, ahh cellophane
– Hmm, AAA, selofan
Try go tear your cellophane
– Selofanınızı yırtmağa çalışın
Suffery match that Mercedes
– Əzab bu Mercedes-ə uyğundur
Put that gear for control Z
– Z nəzarət üçün bu dişli yandırın
Hmm. ahh kerosene
– Hmm. AAA kerosin
You wan go pour my kerosene
– Mənə kerosin tökmək istəyirsən

You know I’m a gang
– Sən bilirsən ki, mən dəstəyəm
You know I’m a gangster
– Qanqster olduğumu bilirsən
Enemies fast, sha-shalli faster
– Düşmənlər sürətli, sha-shalli daha sürətli
Any man that mend me is a bastard
– Məni sağaldan hər hansı bir kişi əclafdır
Try dey stay lowkey no cast am
– Çıxmamağa çalışırlar, məni tərk etmirlər
No dey cast, no dey cast am
– Yox onlar rollarda, yox rollarda am
It’s half pass, it’s half pass one
– Bu keçidin yarısı, ilk keçidin yarısıdır
Men on guard, men dey guarder
– Keşik çəkən insanlar, qoruyan insanlar
Blowing ganj (clear road), blowing ganja
– Gəncəni partlatmaq (yolu təmizləmək), Gəncəni partlatmaq

They say me na philosopher
– Deyirlər ki, mən filosof deyiləm
I dey study philosophy say
– Mən fəlsəfəni öyrənirəm, deyirəm
Too hot you can’t handle me
– Çox isti, məni idarə edə bilməzsən.
Full squad under canopy
– Çardaq altında tam kompozisiya
What cannot be say cannot be
– Nə ola bilməz, deyin ki, ola bilməz
So no go commity felony
– Beləliklə, ictimai cinayət yoxdur
Plutomanias all of them know me
– Plutomaniya, hamısı məni tanıyır
Wahala say
– Vahala deyir

The lifestyle cost na you nor know say, na you nor know
– Bilmədiyiniz həyat tərzinin dəyəri, bilmədiyiniz deyin
The lifestyle cost na you nor know say (nagode), na you nor know
– Bilmədiyiniz bir həyat tərzinin dəyəri, bilmədiyiniz (çılpaqlıq) deyin
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Sadəcə oscro sifariş edirlər, oscro sifariş edirlər, sadəcə oscro sifariş edirlər
Just dey order oscroh, order oscroh, just dey order oscroh
– Sadəcə oscro sifariş edirlər, oscro sifariş edirlər, sadəcə oscro sifariş edirlər
Pluto boy no love that make me king of OS
– Plutondan olan oğlan, məni Arı kralı edəcək bir sevgi yoxdur
No bitch boy no love that make me king of OS
– Məni Arı kralı edən nə Orospu oğlan, nə də sevgi
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh say
– Doğulduğum gündən, Doğulduğum gündən Oskroya deməyi əmr edirəm
Since the day I was born, day I was born I dey order oscroh
– Doğulduğum gündən, Doğulduğum gündən oscro-ya əmr edirəm

(Pepperline-line-line)
– (Pepperline-line)
(Pepperline-line-line)
– (Pepperline-line)
(Pepperline-line)
– (Pepperline line)
(Let me tie my pepperline-line)
– (İcazə verin pepperline xəttimi bağlayım)


Shallipopi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: