Tems – Me & U İngilis dili Mahnının Mətni & Azərbaycan Tərcümə

Video klip

Mahnının Mətni

You
– Siz

You
– Siz
Hmm, yeah
– Hmm, Bəli

This is my decision, decision
– Bu mənim qərarımdır, qətiyyətlidir
This is my decision
– Bu mənim qərarımdır
I don’t think you listen, you listen
– Dinlədiyinizi düşünmürəm, qulaq asırsınız
I don’t think you listen
– Düşünmürəm ki, qulaq asırsan

For me to come out, it must mean I’m at the door
– Çıxsam, bu, qapıda olduğumu ifadə etməlidir
It must mean I’m not the same
– Bu o deməkdir ki, mən əvvəlki kimi deyiləm.
It must mean I’m on your case
– Bu o deməkdir ki, mən sizin işinizlə məşğulam
For me to come out, it means that I’m at the door
– Əgər çıxsam, bu o deməkdir ki, mən qapıdayam
I want to show you my world
– Sənə dünyamı göstərmək istəyirəm

Give me one break, I need faith
– Mənə möhlət ver, imana ehtiyacım var
Faith to believe you, faith to receive you
– Sənə inanmaq üçün iman, səni qəbul etmək üçün iman
Give me something I’m lacking
– Mənə əskik olduğumu ver
I don’t need nothing
– Mənə heç nə lazım deyil
You are my everything
– Sən mənim üçün hər şeysən

Only me and you, only me and you (you)
– Yalnız mən və sən, yalnız mən və sən (sən)
Only me and you, only me and you
– Yalnız mən və sən, yalnız mən və sən
Only me, only you
– Yalnız mən, yalnız sən
Only me and you (you)
– Yalnız mən və sən (sən)
Only me and you
– Yalnız mən və sən
Only me and you, only me and you
– Yalnız mən və sən, yalnız mən və sən

Make me your matter
– Məni öz işinə Çevir
Make me your matter
– Məni öz işinə Çevir
Make me your matter
– Məni öz işinə Çevir
Show me your substance
– Mənə mahiyyətini göstər
Make me your person
– Məni insan et
Make me your person
– Məni insan et

Give me one break, I need faith
– Mənə möhlət ver, imana ehtiyacım var
Faith to believe you, faith to receive you
– Sənə inanmaq üçün iman, səni qəbul etmək üçün iman
Give me something I’m lacking
– Mənə əskik olduğumu ver
I don’t need nothing
– Mənə heç nə lazım deyil
You are my everything
– Sən mənim üçün hər şeysən

Only me and you, only me and you (you)
– Yalnız mən və sən, yalnız mən və sən (sən)
Only me and you, only me and you
– Yalnız mən və sən, yalnız mən və sən
Only me, only you
– Yalnız mən, yalnız sən
Only me and you (you)
– Yalnız mən və sən (sən)
Only me and you
– Yalnız mən və sən
Only me and you, only me and you
– Yalnız mən və sən, yalnız mən və sən

All I want, only me and you
– İstədiyim yalnız mən və sən.
All I want, only me and you
– İstədiyim yalnız mən və sən.
All I want, only me and you
– İstədiyim yalnız mən və sən.
All I want, only me and you
– İstədiyim yalnız mən və sən.

Only me and you, me and you (me and you)
– Yalnız mən və sən, mən və sən (mən və sən)
Only me and you (me and you)
– Yalnız mən və sən (mən və sən)
Only me and you
– Yalnız mən və sən
Only me and, me and, and you (me and you)
– Yalnız mən və mən və sən (mən və sən)
Only me and you (me and you)
– Yalnız mən və sən (mən və sən)
Only me and you
– Yalnız mən və sən
Only me and, me and, and you
– Yalnız mən və mən və sən

Me and you (me and you)
– Mən və sən (mən və sən)
Only me and you (me and you)
– Yalnız mən və sən (mən və sən)
Only me and you
– Yalnız mən və sən
Only me and, me and, yeah, you
– Yalnız mən və mən və bəli, sən
Only me and you (me and you)
– Yalnız mən və sən (mən və sən)
Only me and you
– Yalnız mən və sən
Only me and you
– Yalnız mən və sən


Tems

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: