MINACELENTANO – A un passo da te Італьянскі Тэкст Песні & Беларускі Пераклад

Відэакліп

Тэкст Песні

Per niente stanco d’essere lucido
– Зусім не надакучыла быць ясным
Umano
– Чалавечы
Troppo umano, circospetto e logico
– Занадта чалавечны, абачлівы і лагічны
E mi rivesto delle mie parole
– І я прыношу свае словы,
E il tuo silenzio quasi mi commuove, sì
– І тваё маўчанне амаль кранае мяне, так
Ma perché il cuore è poco intelligente
– Але чаму сэрца неразумна
Ne avrei da dire ma non dico niente
– Я б сказаў, але я нічога не кажу
Sei già a un passo da me
– Ты ўжо за крок ад мяне.

Vorresti dirmi che m’inganno se mi sento libero?
– Ці не хочаш ты сказаць мне, што я падманваю сябе, калі адчуваю сябе свабодным?
Illuso
– Аблудны
E che l’amore mette il cuore intrappola?
– І што каханне ставіць сэрца ў пастку?
Sarà un miraggio vecchio come il mondo
– Гэта будзе Міраж, стары, як свет,
Ma galleggiare e poi lasciarsi andare a fondo
– Але плыць, а затым адпусціць на дно,
Non è poi così indecente
– Гэта не так ужо і непрыстойна
E ragionare è meglio a luci spente
– І разважаць лепш пры выключаным святле
Sei ad un passo da me
– Ты за крок ад мяне.

E poi, e poi, e poi, e poi…
– І потым, і потым, і потым, і потым…

E poi ti fermi, ritratti, riaccendi una nuova teoria
– І тады вы спыняецеся, малюеце, распальваеце новую тэорыю
Non ne posso più
– Я больш не магу
E faccio finta di capire
– І я прыкідваюся, што разумею.
E faccio finta di dormire
– І я прыкідваюся, што сплю.
Mio Dio che noia
– Божа мой, якая нуда
Ho bisogno di un drink che mi tiri su
– Мне патрэбен напой, які падцягне мяне

Ma il peggio è che ho bisogno di te
– Але горш за ўсё тое, што ты мне патрэбны.
Delle tue mani, che resti e ti allontani
– З Тваіх рук, што ты застанешся і сыдзеш
Di carne e di senso
– Плоці і пачуцці
Ragione e sentimento, di te
– Розум і пачуццё, пра вас
Se no non riesco a dormire.
– Калі не, я не магу спаць.
Mi fai bene anche se dici di no… io…
– Ты робіш мяне добра, нават калі кажаш”не”… я…
Di te, dei tuoi silenzi che t’odio e poi mi stanchi
– Пра цябе, пра тваё маўчанне, якое я ненавіджу цябе, а потым стамляюся.
Di carne e di senso
– Плоці і пачуцці
Ragione e sentimento, di te.
– Розум і пачуццё, пра вас.
Ma cosa c’è da capire? Mi fai bene
– Але што тут разумець? Ты робіш мяне добра.

Guarda il mio cuore, il mio cuore è unico
– Паглядзі на маё сэрца, маё сэрца ўнікальнае.
Unico
– Унікальны
Non come fosse solo un caso clinico
– Не так, як гэта было проста клінічным выпадкам
Lascia che il sole sciolga un poco il gelo
– Хай сонца трохі падпаліць Мароз
E che riscaldi un po’ il mio cuore sotto zero
– І хай гэта крыху сагрэе маё сэрца ніжэй за нуль.
Fermo dietro la tua lente
– Стой за сваёй лінзай
Che ti ripeto: calma, sii paziente
– Што я паўтараю вам: супакойцеся, будзьце цярплівыя
Sei già a un passo da me
– Ты ўжо за крок ад мяне.

Amica mia non negherai che in pratica
– Мой сябар, ты не будзеш адмаўляць, што на практыцы
Ci siamo!
– Вось і ўсё!
L’amore è solo una questione chimica
– Каханне – гэта проста хімічная праблема
Un espediente dell’evoluzione
– Выкрут эвалюцыі
Un compromesso fra il dovere e la passione.
– Кампраміс паміж абавязкам і запалам.
Certo, sei così attraente
– Вядома, ты такі прывабны
E il tuo profumo annebbia la mia mente
– І твой водар затуманьвае мой розум,
Sei ad un passo da me.
– Ты за крок ад мяне.

E poi, e poi, e poi, e poi…
– І потым, і потым, і потым, і потым…

E poi d’un tratto t’arrendi, sorridi, mi senti
– І раптам ты здаешся, усміхаешся, чуеш мяне.
Ed io non ci speravo più
– І я больш не спадзяваўся на гэта
Non c’è più niente da capire
– Больш няма чаго зразумець,
Non c’è più niente da chiarire
– Больш няма чаго ўдакладніць
Spengo la luce, restiamo in silenzio
– Я выключаю святло, мы маўчым.
Ti sfioro e tu…
– – Я цябе, а ты…

Oh, oh oh
– Аб, аб, аб,
Ma il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani
– Але горш за ўсё тое, што ты мне патрэбны, твае рукі
Che resti e ti allontani
– Што ты застанешся і сыдзеш
Di carne e di senso
– Плоці і пачуцці
Ragione e sentimento, di te
– Розум і пачуццё, пра вас
Se no non riesco a dormire
– Калі не, я не магу спаць,
Mi fai bene anche se dici di no… io…
– Ты робіш мяне добра, нават калі кажаш”не”… я…
Di te, dei tuoi silenzi e anche dei tuoi giorni stanchi
– Аб табе, аб тваім маўчанні, а таксама аб тваіх стомленых днях.
Di carne e di senso, ragione e sentimento di te
– Плоці і пачуцці, розуму і пачуцці цябе
Ma cosa c’è da capire?
– Але што тут разумець?
Mi fai bene
– Ты робіш мяне добра.

Ma cosa c’è da capire?
– Але што тут разумець?
Mi fai bene
– Ты робіш мяне добра.

Ma cosa c’è da capire?
– Але што тут разумець?
Delle tue mani
– Сваімі рукамі
Che resti e ti allontani
– Што ты застанешся і сыдзеш
Di carne e di senso
– Плоці і пачуцці
Ragione e sentimento, di te
– Розум і пачуццё, пра вас
Se no non riesco a dormire
– Калі не, я не магу спаць,
Mi fai bene anche se dici di no… io …
– Ты робіш мяне добра, нават калі кажаш”не”… я …
Di te, dei tuoi silenzi e anche dei tuoi piedi stanchi
– Аб табе, аб тваім маўчанні, а таксама аб тваіх стомленых нагах.
Di carne e di senso
– Плоці і пачуцці
Ragione e sentimento, di te
– Розум і пачуццё, пра вас
Ma cosa c’è da capire?
– Але што тут разумець?
Mi fai bene
– Ты робіш мяне добра.


MINACELENTANO

Yayımlandı

kategorisi

yazarı: