Future – Wicked Български Лирика & Български Преводи

Видео Клип

Лирика

Wicked tunes, you know what I’m sayin’?
– Гадни мелодии, разбираш ли?
Wassup
– Уасуп

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Порочна, порочна, порочна, порочна, порочна
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Дръжте се, нечестив, нечестив, нечестив, нечестив
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Порочна, порочна, порочна, порочна, порочна
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Дръжте се, нечестив, нечестив, нечестив, нечестив
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Стани в мотора, счупи таблото
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Стани в мотора, счупи таблото
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Дръжте се, нечестив, нечестив, нечестив, нечестив
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Порочна, порочна, порочна, порочна, порочна

Candles burning, money burning, graveyard these niggas
– Горят свещи, горят пари, гробища тези негри
Phantom parkin’, big dawg barkin’ hey
– Фантом паркинг, голямо куче лае Хей
Blood tales on me, oh-oh-oh-oh
– Кървави приказки върху мен, о-о-о-о
Shawty want that wig, oh-oh-oh-oh
– Шоути иска перуката.
I’m drippin’ Cartier, oh-oh-oh-oh
– Капя Картие, ох-ох-ох-ох
Put a gold bird on you, that’s what’s happening
– Сложи си златна птичка, ето какво става.
I put that lingo on her, she was Spanish
– Казах й, че е испанка.
I fill a one liter up with Xannies
– Напълних един литър с Ксанита.
This continental and it’s panoramic
– Този континентален и панорамен
It’s complimentary to the savages
– Това е комплимент за диваците.
You fuck around with me, it be a tragedy
– Ако се ебаваш с мен, ще е трагедия.
I want green, green, green, all asparagus
– Искам зелено, зелено, зелено, всички аспержи.
I drink lean, lean, lean it ain’t embarassing
– Пия постно, постно, постно. не е срамно.

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Порочна, порочна, порочна, порочна, порочна
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Дръжте се, нечестив, нечестив, нечестив, нечестив
Woah, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Порочна, порочна, порочна, порочна, порочна

Now she going, now that bitch going
– Сега тя отива, сега тази кучка отива
I purchase Avion and now she lit, huh
– Купих си Авион и сега тя запали, а?
Wedding band rings on me lit, huh
– Халки с венчална халка на мен, а?
Married to the game, I’m the shit, huh
– Женен за играта, Аз съм лайно, а?
Woah, woah, woah, woah
– Уау, уау, уау, уау
Bitch we made men
– Кучката, която направихме мъже
We ain’t pullin’ up in cribs that we can’t get
– Няма да ходим в креватчета, които не можем да вземем.
You can’t pull a bitch on Instagram I ain’t hit, huh
– Не можеш да pull кучка в Инстаграм, че не съм уцелил, а?
And then she tellin’ lies about me cause she ain’t shit, uh
– И тогава тя казва лъжи за мен, защото тя не е лайно, ъ-ъ
She want that big-big dog status
– Тя иска статус на голямо куче.
I was in the alley with them nickel bags, tallyin’
– Бях в уличката с онези торби с монети.
Now I’m Taliban gang status, that’s what’s happenin’
– Сега съм талибанска банда, това става.
And you niggas can’t get close cause you don’t know me
– А Вие, негра, не можете да се доближите, защото не ме познавате.
It ain’t no more dip and dabbin’, hangin’ low key
– Вече няма да се топим, да се мятаме, да се крием.
These bitches see me and they panic
– Тези кучки ме виждат и се паникьосват.
I can’t believe it, I was on the corner gamblin’
– Не мога да повярвам, бях на ъгъла и играех хазарт.

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Порочна, порочна, порочна, порочна, порочна
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Дръжте се, нечестив, нечестив, нечестив, нечестив
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Порочна, порочна, порочна, порочна, порочна
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Порочна, порочна, порочна, порочна, порочна
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Стани в мотора, счупи таблото
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Стани в мотора, счупи таблото
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Порочна, порочна, порочна, порочна, порочна
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Дръжте се, нечестив, нечестив, нечестив, нечестив


Future

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: