Lakim – A Pimp Named Slickback Български Лирика & Български Преводи

Видео Клип

Лирика

And what do you do again?
– И какво правиш отново?
I’m in a
– Аз съм в
Don’t do that
– Не прави това.
A doggy bag is 90 bucks a tea bag is 50 but
– Кучешка чанта е 90 долара, чаена чанта е 50, но …
I’ll have to ask you to excuse me right now
– Ще ви помоля да ме извините.
See i’m kinda, y’know, on a real date
– На истинска среща съм.

That’s a pimp
– Това е сводник.
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Това е сводник. Не!
That’s a pimp name Slickba-
– Това е сводническо име Сликба.-
Tha- tha- tha- that’s a pimp
– Това е сводник.
That’s a pimp
– Това е сводник.
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Това е сводник. Не!
That’s a pimp name
– Това е име на сводник.
Tha- tha- tha- that’s a pimp name Slickback
– Това е сводническо име Сликбак.
That’s what i said, Slickback
– Това казах И аз, Сликбек.
No! No! Slickback
– Не! Не! Сликбек
That’s what i said, Slickback
– Това казах И аз, Сликбек.
No nigga! Slickback
– Не Негро! Сликбек
That’s what i said, Slickback
– Това казах И аз, Сликбек.
No! No! Slickback
– Не! Не! Сликбек
That’s what i said, Slickback
– Това казах И аз, Сликбек.
No nigga!
– Не Негро!
I’m a pimp named Slickback
– Аз съм сводник на име Сликбек.
Pimp named Slickback back
– Сводник на име Сликбек обратно
Pimp named
– Сводник на име
Pimp named
– Сводник на име
Pimp named
– Сводник на име
Slickback
– Сликбек
Nigga are you deaf!
– Негро, глух ли си?
I’m a pimp named Slickback
– Аз съм сводник на име Сликбек.
Pimp named Slickback
– Сводник на име Сликбек
Pimp named Slickback
– Сводник на име Сликбек
Nigga are you deaf!
– Негро, глух ли си?
I’m a pimp named Slickback
– Аз съм сводник на име Сликбек.
Pimp named Slickback back
– Сводник на име Сликбек обратно
Pimp named
– Сводник на име
Pimp named
– Сводник на име
Pimp named
– Сводник на име
Slickback
– Сликбек
I’m a pimp named Slickback
– Аз съм сводник на име Сликбек.
Slick back back
– Слик назад назад
I’m a pimp named Slickback
– Аз съм сводник на име Сликбек.
Slick back back
– Слик назад назад
I’m a pimp named Slickback
– Аз съм сводник на име Сликбек.
Nigga are you deaf!
– Негро, глух ли си?
I’m a pimp named Slickback
– Аз съм сводник на име Сликбек.
Say it with me now!
– Кажи го с мен сега!
Nigga im a pimp pimp pimp pimp
– Негро съм Сводник сводник сводник сводник
Named named named named
– Име име име име
Slickback Slickback
– Сликбак
Slick slick back back
– Слик Слик назад назад
Pimp pimp pimp pimp
– Сводник сводник сводник сводник
Named named named named
– Име име име име
Slickback Slickback
– Сликбак
Slick slick back back
– Слик Слик назад назад
Pimp pimp pi- i- i- i- i- imp imp
– Пимп Пимп Пимп
Named named na- a- a- a- a- amed amed
– На име на – А – А – а – Амед Амед
Slickback Slickback
– Сликбак
Sli- sli- sli- sli- slick
– Сли-Сли-Сли-Сли-Слик
Ba- ba- ba- ba- back
– Ба-ба – ба – ба-ба-назад
A pimp named sli- sli- Slickback
– Сводник на име Слай-Слай-Слайбек.
Nigga are you deaf!
– Негро, глух ли си?
I’m a pimp named Slickback
– Аз съм сводник на име Сликбек.
Say it with me now!
– Кажи го с мен сега!
Nigga im a pimp
– Негро съм Сводник

Pimp
– Сводник

Nigga im a pimp
– Негро съм Сводник

Pimp
– Сводник

Nigga im a pimp
– Негро съм Сводник

Pimp
– Сводник

Nigga im a pimp
– Негро съм Сводник

Pimp
– Сводник

Nigga im a pimp
– Негро съм Сводник

Pimp
– Сводник

Nigga im a pimp
– Негро съм Сводник

Pimp
– Сводник

Nigga im a pimp
– Негро съм Сводник

Pimp
– Сводник

Nigga im a pimp
– Негро съм Сводник

That’s a pimp
– Това е сводник.
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Това е сводник. Не!
That’s a pimp name Slickba-
– Това е сводническо име Сликба.-
Tha- tha- tha- that’s a pimp
– Това е сводник.
That’s a pimp
– Това е сводник.
Tha- tha- tha- that’s a pimp pimp. No!
– Това е сводник. Не!
That’s a pimp name
– Това е име на сводник.
Tha- tha- tha- that’s a pimp name Slickback
– Това е сводническо име Сликбак.
That’s what i said, Slickback
– Това казах И аз, Сликбек.
No! No! Slickback
– Не! Не! Сликбек
That’s what i said, Slickback
– Това казах И аз, Сликбек.
No nigga! Slickback
– Не Негро! Сликбек
That’s what i said, Slickback
– Това казах И аз, Сликбек.
No! No! Slickback
– Не! Не! Сликбек
That’s what i said, Slickback
– Това казах И аз, Сликбек.
No nigga!
– Не Негро!
I’m a pimp named Slickback
– Аз съм сводник на име Сликбек.
Pimp named Slickback back
– Сводник на име Сликбек обратно
Pimp named
– Сводник на име
Pimp named
– Сводник на име
Pimp named
– Сводник на име
Slickback
– Сликбек
Nigga are you deaf!
– Негро, глух ли си?
I’m a pimp named Slickback
– Аз съм сводник на име Сликбек.
Pimp named Slickback
– Сводник на име Сликбек
Pimp named Slickback
– Сводник на име Сликбек
Nigga are you deaf!
– Негро, глух ли си?
I’m a pimp named Slickback
– Аз съм сводник на име Сликбек.
Pimp named Slickback back
– Сводник на име Сликбек обратно
Pimp named
– Сводник на име
Pimp named
– Сводник на име
Pimp named
– Сводник на име
Slickback
– Сликбек
I’m a pimp named Slickback
– Аз съм сводник на име Сликбек.
Slick back back
– Слик назад назад
I’m a pimp named Slickback
– Аз съм сводник на име Сликбек.
Slick back back
– Слик назад назад
I’m a pimp named Slickback
– Аз съм сводник на име Сликбек.
Nigga are you deaf!
– Негро, глух ли си?
I’m a pimp named Slickback
– Аз съм сводник на име Сликбек.
Say it with me now!
– Кажи го с мен сега!
Nigga im a pimp pimp pimp pimp
– Негро съм Сводник сводник сводник сводник
Named named named named
– Име име име име
Slickback Slickback
– Сликбак
Slick slick back back
– Слик Слик назад назад
Pimp pimp pimp pimp
– Сводник сводник сводник сводник
Named named named named
– Име име име име
Slickback Slickback
– Сликбак
Slick slick back back
– Слик Слик назад назад
Pimp pimp pi- i- i- i- i- imp imp
– Пимп Пимп Пимп
Named named na- a- a- a- a- amed amed
– На име на – А – А – а – Амед Амед
Slickback Slickback
– Сликбак
Sli- sli- sli- sli- slick
– Сли-Сли-Сли-Сли-Слик
Ba- ba- ba- ba- back
– Ба-ба – ба – ба-ба-назад
A pimp named sli- sli- Slickback
– Сводник на име Слай-Слай-Слайбек.
Nigga are you deaf!
– Негро, глух ли си?
I’m a pimp named Slickback
– Аз съм сводник на име Сликбек.
Say it with me now!
– Кажи го с мен сега!
Nigga im a pimp
– Негро съм Сводник

Pimp
– Сводник

Nigga im a pimp
– Негро съм Сводник

Pimp
– Сводник

Nigga im a pimp
– Негро съм Сводник

Pimp
– Сводник

Nigga im a pimp
– Негро съм Сводник

Pimp
– Сводник

Nigga im a pimp
– Негро съм Сводник

Pimp
– Сводник

Nigga im a pimp
– Негро съм Сводник

Pimp
– Сводник

Nigga im a pimp
– Негро съм Сводник

Pimp
– Сводник

Nigga im a pimp
– Негро съм Сводник


Lakim

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: