Marika Hackman – I Follow Rivers Български Лирика & Български Преводи

Видео Клип

Лирика

Oh, I beg you
– О, умолявам те.
Can I follow?
– Може ли да те последвам?
Oh, I ask you
– О, Питам те.
Why not always?
– Защо не винаги?

Be the ocean
– Бъди океан
Where I unravel
– Къде се разплитам
Be my only
– Бъди единствената ми
Be the water where I’m wading
– Бъди водата, в която газя

You’re my river running high
– Ти си моята река.
Run deep, run wild
– Тичай надълбоко, тичай диво.

I follow, I follow you
– Следвам те, следвам те
Deep sea, baby, I follow you
– Дълбоко море, скъпа, аз Те следвам
I follow, I follow you
– Следвам те, следвам те
Dark room, honey
– Тъмна стая, мед
I follow you
– Следвам те.

He’s a message
– Той е послание
I’m the runner
– Аз съм бегачът.
He’s a rebel
– Той е бунтовник.
I’m a daughter waiting for you
– Аз съм дъщеря, която те чака.

You’re my river running high
– Ти си моята река.
Run deep, run wild
– Тичай надълбоко, тичай диво.

I follow, I follow you
– Следвам те, следвам те
Deep sea, baby, I follow you
– Дълбоко море, скъпа, аз Те следвам
I follow, I follow you
– Следвам те, следвам те
Dark room, honey
– Тъмна стая, мед
I follow you
– Следвам те.

You’re my river runnin’ high
– Ти си моята река.
Run deep, run wild
– Тичай надълбоко, тичай диво.

I follow, I follow you
– Следвам те, следвам те
Deep sea, baby, I follow you
– Дълбоко море, скъпа, аз Те следвам
I follow, I follow you
– Следвам те, следвам те
Dark room, honey
– Тъмна стая, мед
I follow you
– Следвам те.


Marika Hackman

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: