Tems – Me & U Български Лирика & Български Преводи

Видео Клип

Лирика

You
– Ти

You
– Ти
Hmm, yeah
– Хм, да

This is my decision, decision
– Това е моето решение, моето решение.
This is my decision
– Това е мое решение.
I don’t think you listen, you listen
– Не мисля, че ме слушаш, а ме слушаш.
I don’t think you listen
– Не мисля, че ме слушаш.

For me to come out, it must mean I’m at the door
– За да изляза, трябва да съм на вратата.
It must mean I’m not the same
– Трябва да означава, че не съм същата.
It must mean I’m on your case
– Трябва да означава, че съм по твоя случай.
For me to come out, it means that I’m at the door
– За мен да изляза, това означава, че съм на вратата
I want to show you my world
– Искам да ти покажа моя свят.

Give me one break, I need faith
– Дай ми почивка, имам нужда от вяра.
Faith to believe you, faith to receive you
– Вяра, за да ти повярвам, вяра, за да те приема.
Give me something I’m lacking
– Дай ми нещо, което ми липсва.
I don’t need nothing
– Нямам нужда от нищо.
You are my everything
– Ти си Моето всичко

Only me and you, only me and you (you)
– Само аз и ти, само аз и ти (ти)
Only me and you, only me and you
– Само аз и ти, само аз и ти
Only me, only you
– Само аз, само ти
Only me and you (you)
– Само аз и ти (ти)
Only me and you
– Само аз и ти
Only me and you, only me and you
– Само аз и ти, само аз и ти

Make me your matter
– Направи ме твоя работа
Make me your matter
– Направи ме твоя работа
Make me your matter
– Направи ме твоя работа
Show me your substance
– Покажи ми същността си.
Make me your person
– Направи ме свой човек
Make me your person
– Направи ме свой човек

Give me one break, I need faith
– Дай ми почивка, имам нужда от вяра.
Faith to believe you, faith to receive you
– Вяра, за да ти повярвам, вяра, за да те приема.
Give me something I’m lacking
– Дай ми нещо, което ми липсва.
I don’t need nothing
– Нямам нужда от нищо.
You are my everything
– Ти си Моето всичко

Only me and you, only me and you (you)
– Само аз и ти, само аз и ти (ти)
Only me and you, only me and you
– Само аз и ти, само аз и ти
Only me, only you
– Само аз, само ти
Only me and you (you)
– Само аз и ти (ти)
Only me and you
– Само аз и ти
Only me and you, only me and you
– Само аз и ти, само аз и ти

All I want, only me and you
– Всичко, което искам, само аз и ти
All I want, only me and you
– Всичко, което искам, само аз и ти
All I want, only me and you
– Всичко, което искам, само аз и ти
All I want, only me and you
– Всичко, което искам, само аз и ти

Only me and you, me and you (me and you)
– Само аз и ти, аз и ти (аз и ти)
Only me and you (me and you)
– Само аз и ти (аз и ти)
Only me and you
– Само аз и ти
Only me and, me and, and you (me and you)
– Само аз, аз и ти (аз и ти)
Only me and you (me and you)
– Само аз и ти (аз и ти)
Only me and you
– Само аз и ти
Only me and, me and, and you
– Само аз и, аз и, и ти

Me and you (me and you)
– Аз и ти (аз и ти)
Only me and you (me and you)
– Само аз и ти (аз и ти)
Only me and you
– Само аз и ти
Only me and, me and, yeah, you
– Само аз и, аз и, да, ти
Only me and you (me and you)
– Само аз и ти (аз и ти)
Only me and you
– Само аз и ти
Only me and you
– Само аз и ти


Tems

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: