Andrew Lambrou – Break a Broken Heart English Lyrics & Esperanto Paghubad

Video Clip

Lyrics

The lights went out, I hit the ground
– Migawas ang mga suga, gibunalan ko ang yuta
You didn’t mind that I was bleeding out
– Wala kang pakialam sa pagdudugo ko
You filled my life with minor songs
– Gipuno mo ang akong kinabuhi sa mga gagmayng awit
I loved you but you loved to do me wrong
– Gihigugma ko ikaw apan sayop ang imong nabuhat

I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Gimingaw na ko sa imong mga gakos, gasoline et sa maman
Red Lights, flashes, rising out of the ashes
– Pula nga Mga Suga, flashes, pagbangon gikan sa abo
I see you for who you are
– Nakita ko ikaw kung kinsa ka
But you can’t break a broken heart
– Wala kay makitang broken heart

You lift me up and leave me in the gutter
– Gibayaw mo ako ug gipasagdan mo ako
You tear me up and move on to another
– Gibira mo ako ug mibalhin sa laing
I’m torn apart but I am a survivor
– Ako ‘y nalulunod, ako’ y nalulunod
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ohh)
– Dili nimo mahimo, dili nimo mabuak ang usa ka masulub-on nga kasingkasing (ooh, ooh, ooh)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Dili nimo maputol ang usa ka masulub-on nga kasingkasing (oh, oh, oh, oh, oh)

An all-time low but I’ll get by
– Ang tanan nga mga panahon nga ubos apan ako sa pagkuha sa
And over you, I’ll find the highest high
– Ug sa ibabaw nimo makita ko ang labing hataas
You did your best to do your worst
– Gibuhat mo ang tanan sa pagbuhat sa imong labing maayo
I got used to all the ways it hurt
– Naanad na ako sa tanan nga paagi nga nasakitan ako

Feel the fever telling me that I need her
– Gibati nako ang hilanat nga nagsulti kanako nga kinahanglan nako siya
Science fiction turning into an addiction
– Ang Science fiction nahimong pagkaadik
I see you for who you are
– Nakita ko ikaw kung kinsa ka
But you can’t break a broken heart
– Wala kay makitang broken heart

You lift me up and leave me in the gutter
– Gibayaw mo ako ug gipasagdan mo ako
You tear me up and move on to another
– Gibira mo ako ug mibalhin sa laing
I’m torn apart but I am a survivor
– Ako ‘y nalulunod, ako’ y nalulunod
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Dili nimo mahimo, dili nimo mabuak ang usa ka masulub-on nga kasingkasing (ooh, ooh)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Dili nimo maputol ang usa ka masulub-on nga kasingkasing (oh, oh, oh, oh, oh)

Oh, I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Gimingaw na ko sa imong mga gakos, gasoline et sa maman
Red Lights, flashes, rising from the ashes
– Pula nga Mga Suga, flashes, pagtaas gikan sa mga abo

You lift me up and leave me in the gutter
– Gibayaw mo ako ug gipasagdan mo ako
You tear me up and move on to another
– Gibira mo ako ug mibalhin sa laing
I’m torn apart but I am a survivor
– Ako ‘y nalulunod, ako’ y nalulunod
You can’t break a— (ooh, ooh, ooh)
– Wala kang magawa (ooh, ooh)
Oh, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Dili nimo mabungkag ang usa ka masulub-on nga kasingkasing (oh, oh, oh, oh, oh)

You can’t, you can’t break a broken heart
– Dili nimo mabuak ang masulub-on nga kasingkasing
You can’t, you can’t, you can’t break a broken heart
– Dili nimo mahimo, dili nimo mahimo, dili nimo maputol ang usa ka masulub-on nga kasingkasing
You can’t, you can’t break a broken heart
– Dili nimo mabuak ang masulub-on nga kasingkasing
You can’t, you can’t break a broken heart!
– Dili nimo mahimo, dili nimo mabuak ang usa ka masulub-on nga kasingkasing!


Andrew Lambrou

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: