Future – Wicked English Lyrics & Esperanto Paghubad

Video Clip

Lyrics

Wicked tunes, you know what I’m sayin’?
– Yesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyeyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyes
Wassup
– Wassup

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Dautan, dautan, dautan, dautan
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Hang up, bad, bad, bad, sad
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Dautan, dautan, dautan, dautan
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Hang up, bad, bad, bad, sad
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Tindog sa motor, bust sa dashboard
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Tindog sa motor, bust sa dashboard
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Hang up, bad, bad, bad, sad
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Dautan, dautan, dautan, dautan

Candles burning, money burning, graveyard these niggas
– Burning, burning, nigga
Phantom parkin’, big dawg barkin’ hey
– Phantom parkin’, big dawg barkin’
Blood tales on me, oh-oh-oh-oh
– Sa me rassure, sa-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Shawty want that wig, oh-oh-oh-oh
– Wahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh………. gusto ni pinay ang kanyod
I’m drippin’ Cartier, oh-oh-oh-oh
– I ‘ m giggling, Giggling, Oh-oh-oh-oh
Put a gold bird on you, that’s what’s happening
– Ibutang ang usa ka bulawan nga langgam sa ibabaw ninyo, nga kon unsa ang nahitabo
I put that lingo on her, she was Spanish
– Ako siyang gihilantan kay espanyol man siya
I fill a one liter up with Xannies
– Usa ka litro ang akong gipuno Sa Mga Xannies
This continental and it’s panoramic
– Kini nga kontinente ug kini panoramic
It’s complimentary to the savages
– Daygon ta ang mga bisaya
You fuck around with me, it be a tragedy
– Fuck me, tragedy
I want green, green, green, all asparagus
– Gusto ko nga green, green, green, ang tanan nga asparagus
I drink lean, lean, lean it ain’t embarassing
– Ako sa pag-inum maniwang, maniwang, maniwang

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Dautan, dautan, dautan, dautan
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Hang up, bad, bad, bad, sad
Woah, wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Dautang, dautan, dautan, dautan

Now she going, now that bitch going
– Karon siya moadto, karon nga bitch moadto
I purchase Avion and now she lit, huh
– Ako sa pagpalit Sa Avion ug karon siya hayag, huh
Wedding band rings on me lit, huh
– Gang bang on me, huh
Married to the game, I’m the shit, huh
– Minyong game, ako ang tanga, ha
Woah, woah, woah, woah
– Nah nah nah nah nah nah nah nah, nah nah nah nah nah nah nah nah, hey!
Bitch we made men
– We made man
We ain’t pullin’ up in cribs that we can’t get
– Dili kita mosaka sa mga dahon nga dili nato matugkad
You can’t pull a bitch on Instagram I ain’t hit, huh
– Dili nimo mahimo ang usa ka tiktok sa Instagram wala akong paki, ha
And then she tellin’ lies about me cause she ain’t shit, uh
– Unya namakak siya nako kay dili man ko niya binuangan
She want that big-big dog status
– Siya gusto nianang dako nga iro nga kahimtang
I was in the alley with them nickel bags, tallyin’
– Naa ra ko sa ilaha mga bag nga nikel, tallyin’
Now I’m Taliban gang status, that’s what’s happenin’
– I ‘ m taliban gang status, mao kana ang nahitabo
And you niggas can’t get close cause you don’t know me
– Ye niggas ne kaha tha na sab ko
It ain’t no more dip and dabbin’, hangin’ low key
– Wala na kini’ y dyip ug dabbin’, nga nagbitay sa ubos nga yawe
These bitches see me and they panic
– Ang mga bata nakakita kanako ug sila nahadlok
I can’t believe it, I was on the corner gamblin’
– Dili ko makatuo, naa ko sa eskina sa gambling’

Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Dautan, dautan, dautan, dautan
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Hang up, bad, bad, bad, sad
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Dautan, dautan, dautan, dautan
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Dautan, dautan, dautan, dautan
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Tindog sa motor, bust sa dashboard
Stand up in the motor, bust the dashboard
– Tindog sa motor, bust sa dashboard
Wicked, wicked, wicked, wicked, wicked
– Dautan, dautan, dautan, dautan
Hold up, wicked, wicked, wicked, wicked
– Hang up, bad, bad, bad, sad


Future

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: