Harry Styles – Sign of the Times English Lyrics & Esperanto Paghubad

Video Clip

Lyrics

Just stop your cryin’, it’s a sign of the times
– Hunonga ang imong paghilak, kini usa ka timaan sa mga panahon
Welcome to the final show
– Welcome sa pagsugat kanamo sa katapusan nga video
Hope you’re wearin’ your best clothes
– Sana ikaw na lang ang may best uniform
You can’t bribe the door on your way to the sky
– Dili mo matugkad ang ganghaan sa langit
You look pretty good down here
– Mukhang masarap ka nga dyan
But you ain’t really good
– Wala kang katulad

We never learn, we’ve been here before
– Wala gayud kita makakat-on, kita na dinhi sa atubangan sa
Why are we always stuck and running from
– Ngano nga kita kanunay nga magpabilin ug modagan gikan sa
The bullets? The bullets?
– Ang mga bala? Ang mga bala?
We never learn, we’ve been here before
– Wala gayud kita makakat-on, kita na dinhi sa atubangan sa
Why are we always stuck and running from
– Ngano nga kita kanunay nga magpabilin ug modagan gikan sa
Your bullets? The bullets?
– Ang mga bala mo? Ang mga bala?

Just stop your crying, it’s a sign of the times
– Hunong na sa paghilak, kini usa ka timaan sa mga panahon
We gotta get away from here
– Trebuie sa fug de eto
We gotta get away from here
– Trebuie sa fug de eto
Just stop your crying, it’ll be alright
– Stop cry, okay lang yan
They told me that the end is near
– Giingon nila nga hapit na ang katapusan
We gotta get away from here
– Trebuie sa fug de eto

Just stop your crying, have the time of your life
– Hunonga ang imong paghilak, have the time of your life
Breaking through the atmosphere
– Paglatas sa atmospera
And things are pretty good from here
– Ang mga butang maayo kaayo gikan dinhi
Remember everything will be alright
– Hinumdomi nga ang tanan okay ra
We can meet again somewhere
– Magkita mi pag usab sa laing lugar
Somewhere far away from here
– Far away here

We never learn, we’ve been here before
– Wala gayud kita makakat-on, kita na dinhi sa atubangan sa
Why are we always stuck and running from
– Ngano nga kita kanunay nga magpabilin ug modagan gikan sa
The bullets? The bullets?
– Ang mga bala? Ang mga bala?
We never learn, we’ve been here before
– Wala gayud kita makakat-on, kita na dinhi sa atubangan sa
Why are we always stuck and running from
– Ngano nga kita kanunay nga magpabilin ug modagan gikan sa
The bullets? The bullets?
– Ang mga bala? Ang mga bala?

Just stop your crying, it’s a sign of the times
– Hunong na sa paghilak, kini usa ka timaan sa mga panahon
We gotta get away from here
– Trebuie sa fug de eto
We gotta get away from here
– Trebuie sa fug de eto
Stop your crying, baby, it will be alright
– Stop moaning, baby, okay
They told me that the end is near
– Giingon nila nga hapit na ang katapusan
We gotta get away from here
– Trebuie sa fug de eto

We never learn, we’ve been here before
– Wala gayud kita makakat-on, kita na dinhi sa atubangan sa
Why are we always stuck and running from
– Ngano nga kita kanunay nga magpabilin ug modagan gikan sa
The bullets? The bullets?
– Ang mga bala? Ang mga bala?

We never learn, we’ve been here before
– Wala gayud kita makakat-on, kita na dinhi sa atubangan sa
Why are we always stuck and running from
– Ngano nga kita kanunay nga magpabilin ug modagan gikan sa
The bullets? Your bullets?
– Ang mga bala? Ang mga bala mo?

We don’t talk enough, we should open up
– Dili kami igo nga nagsulti, kinahanglan namon nga ablihan
Before it’s all too much
– Sa wala pa ang tanan sobra
Will we ever learn? We’ve been here before
– Makakat-on ba kita sukad? Ania kita sa wala pa
It’s just what we know
– Kini lamang ang atong nasayran

Stop your crying, baby, it’s a sign of the times
– Hunong na sa paghilak, baby, kini usa ka timaan sa mga panahon
We gotta get away, we got to get away
– Trebuie sa fug, trebuie sa fug
We got to get away, we got to get away
– Trebuie sa fug, trebuie sa fug
We got to get away
– Trebuie sa fug
We got to, we got to, away
– Gotta, gotta, away
We got to, we got to, away
– Gotta, gotta, away
We got to, we got to, away
– Gotta, gotta, away


Harry Styles

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: