Jain – Makeba English Lyrics & Esperanto Paghubad

Video Clip

Lyrics

Ooohe, ooh
– Ang oa, ooh

Ooohe, ooh
– Ang oa, ooh

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooh, Makeba, Makeba ma qu bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Mahimo ba ako makakuha usa ka “oooh?””Kebunrayaindrokilo
Makes my body dance for you
– Himoa nga ang akong lawas sayaw alang kaninyo
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooh, Makeba, Makeba ma qu bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Mahimo ba ako makakuha usa ka “oooh?””Kebunrayaindrokilo
Makes my body dance for you
– Himoa nga ang akong lawas sayaw alang kaninyo
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooh, Makeba, Makeba ma qu bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Mahimo ba ako makakuha usa ka “oooh?””Kebunrayaindrokilo
Makes my body dance for you
– Himoa nga ang akong lawas sayaw alang kaninyo
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooh, Makeba, Makeba ma qu bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Mahimo ba ako makakuha usa ka “oooh?””Kebunrayaindrokilo
Makes my body dance for you
– Himoa nga ang akong lawas sayaw alang kaninyo

I want to hear your breath just next to my soul
– Gusto ko nga madungog ang imong gininhawa sunod sa akong kalag
I want to feel oppress without any rest
– Gusto nako nga mabati ang pagpanlupig nga wala y pahulay
I want to see you sing
– Gusto kitang makanta
I want to see you fight
– Gusto kitang makantot
Because you are the real beauty of human right
– Tungod kay ikaw ang tinuod nga katahum sa tawhanong katungod

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooh, Makeba, Makeba ma qu bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Mahimo ba ako makakuha usa ka “oooh?””Kebunrayaindrokilo
Makes my body dance for you
– Himoa nga ang akong lawas sayaw alang kaninyo
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooh, Makeba, Makeba ma qu bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Mahimo ba ako makakuha usa ka “oooh?””Kebunrayaindrokilo
Makes my body dance for you
– Himoa nga ang akong lawas sayaw alang kaninyo

Nobody can beat the Mama Africa
– Walay makalupig sa Mama Sa Africa
You follow the beat that she’s going to give ya
– Ikaw na ang bahala nga ihatag sa iya
Only her smile can all make it go
– Ang iyang pahiyom ra ang makahimo niini
The sufferation of a thousand more
– Ang pag-antos sa usa ka libo pa

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooh, Makeba, Makeba ma qu bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Mahimo ba ako makakuha usa ka “oooh?””Kebunrayaindrokilo
Makes my body dance for you
– Himoa nga ang akong lawas sayaw alang kaninyo
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooh, Makeba, Makeba ma qu bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Mahimo ba ako makakuha usa ka “oooh?””Kebunrayaindrokilo
Makes my body dance for you
– Himoa nga ang akong lawas sayaw alang kaninyo
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooh, Makeba, Makeba ma qu bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Mahimo ba ako makakuha usa ka “oooh?””Kebunrayaindrokilo
Makes my body dance for you
– Himoa nga ang akong lawas sayaw alang kaninyo
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooh, Makeba, Makeba ma qu bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Mahimo ba ako makakuha usa ka “oooh?””Kebunrayaindrokilo
Makes my body dance for you
– Himoa nga ang akong lawas sayaw alang kaninyo

Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooh, Makeba, Makeba ma qu bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Mahimo ba ako makakuha usa ka “oooh?””Kebunrayaindrokilo
Makes my body dance for you
– Himoa nga ang akong lawas sayaw alang kaninyo
Ooohe, Makeba, Makeba ma qué bella
– Ooh, Makeba, Makeba ma qu bella
Can I get a “oohe?” Makeba
– Mahimo ba ako makakuha usa ka “oooh?””Kebunrayaindrokilo
Makes my body dance for you
– Himoa nga ang akong lawas sayaw alang kaninyo

Ooohe, Makeba ma qué bella
– Ang Yuta palibot

Ooohe, Makeba ma qué bella
– Ang Yuta palibot
Ooohe, Makeba ma qué bella
– Ang Yuta palibot
Ooohe, Makeba ma qué bella
– Ang Yuta palibot
Ooohe, Makeba ma qué bella
– Ang Yuta palibot


Jain

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: