Judikay – Man of Galilee English Lyrics & Esperanto Paghubad

Video Clip

Lyrics

Omemma
– O ila lang ba kahang
The one who makes, all things beautiful
– Ang usa nga naghimo sa tanan nga mga butang nga matahum

Ebube leh
– Ang yuta palibot
Ikariri lhe anyi si na ibu
– Delphacodes
Odogwu akataka
– Oued oued

I testify of your good works
– Ako mopamatuod sa inyong maayong mga buhat
Ikariri lhe anyi si na ibu
– Delphacodes
Odogwu, odogwu
– O ila lang ba kahang

Yesterday, today and forever, You never change,
– Dulu, kini dan selamanya,
Unchangeable God oh, Unchangeable Lover
– Unstoppable God Unstoppable Lover
Look how you turned, my life around and wiped my tears
– Tan-awa kon sa unsang paagi ikaw mitalikod, ang akong kinabuhi sa palibot ug gipahiran ang akong mga luha
Unchangeable God oh, Unchangeable Sacrifice
– Unstoppable God Unstoppable

Jesus, Jesus, Jesus, that man of Galilee
– Si Jesus, Si Jesus, Si Jesus, ang Tawong Taga-Galilea
You’re always doing Good, You’re always doing Good
– Kanunay Ka nga nagbuhat Og Maayo, kanunay Ka nga nagbuhat Og Maayo
Jesus Jesus Jesus, that man of Galilee
– Si Jesus, Ang Tawo nga Taga-Galilea
You’re always doing Good, You’re always doing good
– Kanunay Ka nga nagbuhat Og Maayo, kanunay Ka nga nagbuhat og maayo

I judge you faithful, faithful in all of Your ways
– Ginahukman ko kamo nga matutom, matutom sa Tanan Ninyo Nga dalanon
Ikem oh, odighi Onye dika Gi, eh, eh (no one like You)
– Oued, oued, oued, oued, oued, Oued, Oued, Oued, Oued, Oued, Oued, Oued, Oued, Oued
Odogwu, Odogwu Oh-oh-oh-oh-oh-oh
– Nah nah nah nah nah nah nah nah nah nah, nah nah nah nah nah nah nah nah, hey!

Aka neme nma (the hand that does good), the Lifter of my head
– Nam nam (ang kamot nga nagabuhat sa maayo), Ang Lifter sa akong ulo
Odogwu, odogwu
– O ila lang ba kahang
You have done it all, nothing remaineth
– Gibuhat mo ang tanan, wala ‘ y nahabilin
Resurrected Jesus, odogwu, odogwu
– Si Jesus gibanhaw, odogwu, odogwu, odogwu

Jesus, Jesus, Jesus, that man of Galilee
– Si Jesus, Si Jesus, Si Jesus, ang Tawong Taga-Galilea
You’re always doing Good, You’re always doing Good
– Kanunay Ka nga nagbuhat Og Maayo, kanunay Ka nga nagbuhat Og Maayo
My Jesus, (that man of Galilee) yeah yeah
– Ang Akong Jesus (nga Tawo sa Galilea) oo
You’re always doing Good, You’re always doing Good
– Kanunay Ka nga nagbuhat Og Maayo, kanunay Ka nga nagbuhat Og Maayo
Jesus, Jesus, Jesus, that man of Galilee
– Si Jesus, Si Jesus, Si Jesus, ang Tawong Taga-Galilea
You’re always doing Good, You’re always doing Good
– Kanunay Ka nga nagbuhat Og Maayo, kanunay Ka nga nagbuhat Og Maayo
Jesus, goodness personified o, that man of Galilee
– Si Jesus, ang kaayo personipikasyon oh, Nga Tawo Sa Galilea
You’re always doing Good, You’re always doing Good
– Kanunay Ka nga nagbuhat Og Maayo, kanunay Ka nga nagbuhat Og Maayo

Ebube leh
– Ang yuta palibot
Ikariri lhe anyi si na ibu
– Delphacodes
Odogwu akataka
– Oued oued

Mighty Man of Valor, turning tables in my favour
– Maisugon nga tawo, nga nagtuyok sa mga lamesa sa akong pabor
Yesterday, today, forever, You never change
– Dulu, Kini, kini never change
Unchangeable God oh, Unchangeable Lover
– Unstoppable God Unstoppable Lover
Look how you turned my life around and wiped my tears
– Tan awa kon giunsa nimo pagpahid ang akong kinabuhi ug gipahiran ang akong mga luha
Unchangeable God, Unchangeable Sacrifice
– Dili Mabalhinon Nga Dios, Dili Mausab Nga Sakripisyo


Judikay

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: