Lana Del Rey – Chemtrails Over the Country Club English Lyrics & Esperanto Paghubad

Video Clip

Lyrics

I’m on the run with you, my sweet love
– Sa piling mo, mahal ko
There’s nothing wrong contemplating God
– Wala sing malain nga matabo sa Dios
Under the chemtrails over the country club
– Ubos sa chemtrail sa ibabaw sa country club
Wearing our jewels in the swimming pool
– Nagsul-ob sa among mga alahas sa swimming pool
Me and my sister just playin’ it cool
– Ako ug ang akong igsoon nga babaye lang playing cool
Under the chemtrails over the country club
– Ubos sa chemtrail sa ibabaw sa country club

Take out your turquoise and all of your jewels
– Kuhaa ang imong turquoise ug ang tanan nimong mga alahas
Go to the market, the kids’ swimming pools
– Punta market, swimming pool sa mga bata
Baby, what’s your sign?
– Anak, unsa may imong ilhanan?
My moon’s in Leo, my Cancer is sun
– Ang Akong bulan anaa Sa Leo, Ang Akong Kanser mao ang adlaw

You won’t play, you’re no fun
– Wala kang game, wala kang fun
Well, I don’t care what they think
– Wala ko igsapayan kung unsa ang ilang gihunahuna
Drag racing my little red sports car
– Racing my little robot robot
I’m not unhinged or unhappy, I’m just wild
– Dili ako malipayon o dili malipayon, ako usa lamang ka

I’m on the run with you, my sweet love
– Sa piling mo, mahal ko
There’s nothing wrong contemplating God
– Wala sing malain nga matabo sa Dios
Under the chemtrails over the country club
– Ubos sa chemtrail sa ibabaw sa country club
Wearing our jewels in the swimming pool
– Nagsul-ob sa among mga alahas sa swimming pool
Me and my sister just playin’ it cool
– Ako ug ang akong igsoon nga babaye lang playing cool
Under the chemtrails over the country club
– Ubos sa chemtrail sa ibabaw sa country club

Meet you for coffee
– Makaila coffee
At the elementary schools
– Sa mga elementarya
We laugh about nothing
– Natawa kami sa wala
As the summer gets cool
– Samtang nag-init ang ting-init
It’s beautiful, how this deep
– Ang ganda, how deep
Normality settles down over me
– Normal sa mi se faca
I’m not bored or unhappy
– Dili ko masuko o masuko
I’m still so strange and wild
– Strange and wild gihapon ko

You’re in the wind, I’m in the water
– Ikaw sa hangin, ako sa tubig
Nobody’s son, nobody’s daughter
– Wala ‘y anak, wala’ y anak
Watching the chemtrails over the country club
– Pagtan-aw sa mga chemtrail sa club sa nasud
Suburbia, The Brentwood Market
– Pasaran Brentwood
What to do next? Maybe we’ll love it
– Unsay sunod buhaton? Tingali gusto namon kini
White picket, chemtrails over the country club
– Puti nga picket, chemtrails sa ibabaw sa country club

My love, my love
– Ang gugma ko, ang gugma ko
Washing my hair, doing the laundry
– Paghugas sa akong buhok, paghugas
Late night TV, I want you on me
– SA tv, ikaw lang ang mamahalin
Like when we were kids
– Sama niadtong mga bata pa kita
Under chemtrails and country clubs
– Ubos sa chemtrails ug country clubs
It’s never too late, baby, so don’t give up
– Wala man sayo ang lahat, wag kang susuko

It’s never too late, baby, so don’t give up
– Wala man sayo ang lahat, wag kang susuko
Under the chemtrails over the country club
– Ubos sa chemtrail sa ibabaw sa country club
(You’re born in the December, I’m born in June)
– (Natawo ka sa hunyo)
Yeah
– Oo oo
Under the chemtrails over the country club
– Ubos sa chemtrail sa ibabaw sa country club
(You’re born in the December, I’m born in June)
– (Natawo ka sa hunyo)

Yeah, my Cancer is sun and my Leo is moon
– Oo, Ang Akong Kanser mao ang adlaw ug Ang Akong Leo mao ang bulan
My Cancer is sun and my Leo is moon
– Ang Akong Kanser mao ang adlaw ug Ang akong Leo mao ang bulan


Lana Del Rey

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: