Lewis Capaldi – Someone You Loved (Madism Radio Mix) English Lyrics & Esperanto Paghubad

Video Clip

Lyrics

I’m going under and this time I fear there’s no one to save me
– Ako moadto sa ilalum ug niini nga panahon ako nahadlok walay usa nga sa pagluwas kanako
This all or nothing really got a way of driving me crazy
– Kining tanan o walay bisan unsa nga sa tinuod na sa usa ka paagi sa nagmaneho kanako buang

I need somebody to heal, somebody to know
– Kinahanglan ko nga ang usa ka tawo sa pag-ayo, ang tawo nga masayud
Somebody to have, somebody to hold
– Somebody to have, somebody to have
It’s easy to say, but it’s never the same
– Sayon ang pag-ingon, apan dili kini sama
I guess I kinda liked the way you numbed all the pain
– Ganahan kaayo ko sa paagi nga imong giwagtang ang tanang kasakit

Now the day bleeds into nightfall
– Karon ang adlaw nagdugo sa gabii
And you’re not here to get me through it all
– Ug wala ka dinhi aron maagian ko ang tanan
I let my guard down, and then you pulled the rug
– Gibilin ko ang akong guwardya, ug pagkahuman gibira nimo ang karpet
I was getting kinda used to being someone you loved
– Naanad na ako nga usa ka tawo nga imong gihigugma

I’m going under and this time I fear there’s no one to turn to
– Ako moadto sa ilalum ug niini nga panahon ako nahadlok nga walay usa nga mobalik sa
This all or nothing way of loving got me sleeping without you
– Kini sa tanan o sa bisan unsa nga paagi sa paghigugma kanako natulog nga wala kamo

Now, I need somebody to know, somebody to heal
– Karon, ko kinahanglan nga ang usa ka tawo masayud sa usa ka tawo sa pag-ayo
Somebody to have, just to know how it feels
– Adunay usa ka tawo nga adunay, aron lang mahibal-an kung unsa ang gibati niini
It’s easy to say, but it’s never the same
– Sayon ang pag-ingon, apan dili kini sama
I guess I kinda liked the way you helped me escape
– Ganahan kaayo ko sa paagi sa inyong pagtabang nako nga makaikyas

Now the day bleeds into nightfall
– Karon ang adlaw nagdugo sa gabii
And you’re not here to get me through it all
– Ug wala ka dinhi aron maagian ko ang tanan
I let my guard down, and then you pulled the rug
– Gibilin ko ang akong guwardya, ug pagkahuman gibira nimo ang karpet
I was getting kinda used to being someone you loved
– Naanad na ako nga usa ka tawo nga imong gihigugma

And I tend to close my eyes when it hurts sometimes
– Mopiyong ko usahay sa akong mga mata
I fall into your arms
– Nahulog ako sa mga braso mo
I’ll be safe in your sound ’til I come back around
– Magpabilin ako diha sa imong tingog hangtod sa akong pagbalik

For now the day bleeds into nightfall
– Sa karon ang adlaw nagadugo sa kagab ihon
And you’re not here to get me through it all
– Ug wala ka dinhi aron maagian ko ang tanan
I let my guard down, and then you pulled the rug
– Gibilin ko ang akong guwardya, ug pagkahuman gibira nimo ang karpet
I was getting kinda used to being someone you loved
– Naanad na ako nga usa ka tawo nga imong gihigugma

But now the day bleeds into nightfall
– Apan karon ang adlaw nagdugo sa gabii
And you’re not here to get me through it all
– Ug wala ka dinhi aron maagian ko ang tanan
I let my guard down, and then you pulled the rug
– Gibilin ko ang akong guwardya, ug pagkahuman gibira nimo ang karpet
I was getting kinda used to being someone you loved
– Naanad na ako nga usa ka tawo nga imong gihigugma

I let my guard down, and then you pulled the rug
– Gibilin ko ang akong guwardya, ug pagkahuman gibira nimo ang karpet
I was getting kinda used to being someone you loved
– Naanad na ako nga usa ka tawo nga imong gihigugma


Lewis Capaldi

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: