Shenseea, Masicka & Di Genius – Hit & Run English Lyrics & Esperanto Paghubad

Video Clip

Lyrics

You think you could a get in a my feelings? (No)
– Pot sa ma inscriu si sa ma simt bine? (Dili)
You couldn’t get me to sekkle down (sekkle down)
– Di ako maka-move-on (tagalog-engelska)
Me give you a hit-and-run (run)
– Ako sa paghatag kaninyo sa usa ka hit-and-run (run)
Me give you a hit-and-run (oh)
– Give-a-way (a-way)

Me did only want likkle dealings (yeah, yeah)
– Gusto ko lang magcomment (y)
Love you did a look you must be dumb (must be dumb)
– Mahal ko ang nakita mo be silly (being silly)
Me give you a hit-and-run (yes, sir)
– A mi si me gusta (yes, sir)
Me give you a hit-and-run (the genius)
– Ako sa paghatag kaninyo sa usa ka hit-and-run (ang genius)

Hey, my youth (my youth) you take it too serious (chu!)
– Ang akong kabatan-on (ang akong kabatan-on) serious kaayo ka chie!)
Give you likkle piece just a likkle feel up
– Pili lang sa ganahan lang
Now you take set a pon me you itch up
– Maypa ka kay naa ka pic
Give me space, give me room, give me likkle breeze nuh Jesus (Jesus)
– Give me a space, give me a space, hatagi ako ug luna, hatagi ako ug sama sa buyog Si Jesus (Jesus)

A what make you feel so?
– A unsa ang nakapahimo kanimo nga mobati niini?
True me keep it tight and me ever clean so
– Tinuod nga ako sa pagbantay niini hugot ug ako sa walay katapusan nga mahinlo sa ingon
Want me did want you
– Gusto kita gusto mo
Me never need you
– Wala ko magkinahanglan nimo
This a nuh fi people know
– Kini usa ka nuh fi nga nahibal an sa mga tawo
Keep it on the D-low
– Pasang d-low

Me too young to lockdown with nobody
– Bata pa kaayo ko para walay samok
I pray one day somebody keep your company
– I pray someday naay tawo sa inyong balay
And a girl like me just want to have fun and more money
– Ug ang usa ka babaye nga sama kanako lang gusto nga adunay makalingaw ug mas salapi
But you a pree relationship and that’s a no for me, aah
– Apan ikaw usa ka pre nga relasyon ug kana usa ka dili alang kanako, aha

You think you could a get in a my feelings? (Feelings)
– Pot sa ma inscriu si sa ma simt bine? (Feelings)
You couldn’t get me to sekkle down (sekkle down)
– Di ako maka-move-on (tagalog-engelska)
Me give you a hit-and-run (oh)
– Give-a-way (a-way)
Me give you a hit-and-run
– Ako sa paghatag kaninyo sa usa ka hit-and-run

Me did only one likkle dealings
– Usa ra ang akong gihuna huna
Love you did a look you must be dumb
– Love you be silly
Me give you a hit-and-run
– Ako sa paghatag kaninyo sa usa ka hit-and-run
Me give you a hit-and-run
– Ako sa paghatag kaninyo sa usa ka hit-and-run

Long story short
– Taas nga istorya mubo
Your pussy good and done
– Ang imong pussy maayo ug gibuhat
Heaven me see when you pull your – down
– Langit sa piling mo
Call, call your phone
– Tawga ang imong telepono
Me want some
– Gusto nako ang pipila
Dial tone again your heart numb
– Dial tone pag usab ang imong kasingkasing num
A wicked, wicked bout hit-and-run
– Usa ka daotan, daotan nga away nga hit-and-run

Me a real bad bitch me no sekkle down
– Me a sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad sad
Get the bricks you level up
– Kuhaa ang mga tisa nga imong gipataas
Can’t style me though, me up
– Di ako maka move on, sa up
But me miss when we a fuck aye
– Mingaw na ko sa amoa oi

Me too young to lockdown with nobody
– Bata pa kaayo ko para walay samok
I pray one day somebody keep your company
– I pray someday naay tawo sa inyong balay
And a girl like me just want have fun and more money
– Ug ang usa ka babaye nga sama kanako lang gusto nga adunay makalingaw ug dugang nga salapi
But you a pree relationship and that’s a no for me, aah
– Apan ikaw usa ka pre nga relasyon ug kana usa ka dili alang kanako, aha

You think you could a get in a my feelings? (Feelings)
– Pot sa ma inscriu si sa ma simt bine? (Feelings)
Me soon get you fi sekkle down (down)
– Ako soon ikaw lang ang mamahalin (download)
Me give you a hit-and-run
– Ako sa paghatag kaninyo sa usa ka hit-and-run
Me give you a hit-and-run
– Ako sa paghatag kaninyo sa usa ka hit-and-run

Me did only want likkle dealings (likkle dealings)
– Ako lang gusto likkle deals (sama likkle deals)
Love you did a look you must be dumb (likkle dealings)
– Love you ang look you be silly (silly, silly)
Me give you a hit-and-run (hit-and-run)
– Ako sa paghatag kaninyo sa usa ka hit-and-run (hit-and-run)
Me give you a hit-and-run (hit-and-run)
– Ako sa paghatag kaninyo sa usa ka hit-and-run (hit-and-run)
Hit-and-run, hit-and-run, eh
– Hit-and – run, hit-and-run, ang
Hit-and-run
– Ang Hit-and-run

Me give you a hit-and-run
– Ako sa paghatag kaninyo sa usa ka hit-and-run
Hit-and-run, hit-and-run, eh
– Hit-and – run, hit-and-run, ang
Me give you a hit-and-run
– Ako sa paghatag kaninyo sa usa ka hit-and-run
Me give you a hit-and-run
– Ako sa paghatag kaninyo sa usa ka hit-and-run
Me give you a hit-and-run
– Ako sa paghatag kaninyo sa usa ka hit-and-run


Shenseea

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: