TalkinToys – Bleeding English Lyrics & Esperanto Paghubad

Video Clip

Lyrics

I’m tired of watching you from the windows
– Gikapoy na ako sa pagtan-aw kanimo gikan sa mga bintana
You need to get closer but not too close
– Ikaw kinahanglan nga mas duol apan dili kaayo suod
Loving you is like chasing the rainbows
– Ang paghigugma sa imo daw pareho lang sa paglagas sa mga pispis
You look so beautiful but there’s nothing to do
– Ang ganda mo pero wala kang magawa

I tried to scream but you couldn’t hear me
– Misulay ako sa pagsinggit apan wala ako makadungog
You look like a dream I wanna stop dreaming
– Sama sa usa ka damgo nga gusto nakong hunongon ang pagdamgo
Cuz baby I’m bleeding
– Kis nay kaha tha i ‘ m bleeding

I tried to wave but you couldn’t see me
– Misulay ako sa paglukso apan dili mo na ako makita
There is nothing to save as long as you’re leaving
– Wala ‘ y makaluwas basta ikaw mobiya
Cuz baby I’m bleeding
– Kis nay kaha tha i ‘ m bleeding

Give me a sign I don’t wanna lose my mind
– Give me a sign ayaw kong mawala ka
Tell me the truth I can’t take another lie
– Sa tinuod lang, dili na ko mamakak pa
Stop telling me that it’s gonna be alright
– Hunong na sa pagsulti kanako nga ok ra ako
Give me a sign I don’t wanna lose my mind
– Give me a sign ayaw kong mawala ka

Look at the scars you left on my heart
– Tan-awa ang mga uwat nga imong gibilin sa akong kasingkasing
I’ll never be the same I bet you know
– Never be same sa inyo sure ko kabalo mo
Can’t till Any more who you really are
– Can ‘ t tell me kung kinsa gyud ka
Now that it’s all clear I don’t know you at all
– Karon nga klaro na ang tanan wala gyud ko kaila nimo

I tried to scream but you couldn’t hear me
– Misulay ako sa pagsinggit apan wala ako makadungog
You look like a dream I wanna stop dreaming
– Sama sa usa ka damgo nga gusto nakong hunongon ang pagdamgo
Cuz baby I’m bleeding
– Kis nay kaha tha i ‘ m bleeding

I tried to wave but you couldn’t see me
– Misulay ako sa paglukso apan dili mo na ako makita
There is nothing to save as long as you’re leaving
– Wala ‘ y makaluwas basta ikaw mobiya
Cuz baby I’m bleeding
– Kis nay kaha tha i ‘ m bleeding

Give me a sign I don’t wanna lose my mind
– Give me a sign ayaw kong mawala ka
Tell me the truth I can’t take another lie
– Sa tinuod lang, dili na ko mamakak pa
Stop telling me that it’s gonna be alright
– Hunong na sa pagsulti kanako nga ok ra ako
Give me a sign I don’t wanna lose my mind
– Give me a sign ayaw kong mawala ka


TalkinToys

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: