Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Anglický Text & Čeština Překlad

videoklip

Text

The lights went out, I hit the ground
– Světla zhasla, dopadl jsem na zem
You didn’t mind that I was bleeding out
– Nevadilo ti, že krvácím
You filled my life with minor songs
– Naplnil jsi můj život drobnými písněmi
I loved you but you loved to do me wrong
– Miloval jsem tě, ale miloval jsi mě špatně

I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Chybí mi tvůj polibek, benzín a zápalka
Red Lights, flashes, rising out of the ashes
– Červená světla, záblesky, stoupající z popela
I see you for who you are
– Vidím tě takového, jaký jsi
But you can’t break a broken heart
– Ale nemůžete zlomit zlomené srdce

You lift me up and leave me in the gutter
– Zvedáš mě a necháváš mě v okapu
You tear me up and move on to another
– Roztrháš mě a přejdeš k jinému
I’m torn apart but I am a survivor
– Jsem roztrhaný, ale jsem přeživší
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ohh)
– Nemůžeš, nemůžeš zlomit zlomené srdce (ooh, ooh, ohh)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Nemůžeš zlomit zlomené srdce (ooh, ooh, ooh)

An all-time low but I’ll get by
– Historické minimum, ale vystačím si
And over you, I’ll find the highest high
– A nad tebou najdu nejvyšší vysokou
You did your best to do your worst
– Udělali jste maximum, abyste udělali to nejhorší
I got used to all the ways it hurt
– Zvykl jsem si na všechny způsoby, jak to bolí

Feel the fever telling me that I need her
– Cítit horečku, která mi říká, že ji potřebuji
Science fiction turning into an addiction
– Sci-fi se mění v závislost
I see you for who you are
– Vidím tě takového, jaký jsi
But you can’t break a broken heart
– Ale nemůžete zlomit zlomené srdce

You lift me up and leave me in the gutter
– Zvedáš mě a necháváš mě v okapu
You tear me up and move on to another
– Roztrháš mě a přejdeš k jinému
I’m torn apart but I am a survivor
– Jsem roztrhaný, ale jsem přeživší
You can’t, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Nemůžeš, nemůžeš zlomit zlomené srdce (ooh, ooh, ooh)
You can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Nemůžeš zlomit zlomené srdce (ooh, ooh, ooh)

Oh, I miss your kiss, gasoline and a matchstick
– Oh, chybí mi tvůj polibek, benzín a zápalka
Red Lights, flashes, rising from the ashes
– Červená světla, záblesky, stoupající z popela

You lift me up and leave me in the gutter
– Zvedáš mě a necháváš mě v okapu
You tear me up and move on to another
– Roztrháš mě a přejdeš k jinému
I’m torn apart but I am a survivor
– Jsem roztrhaný, ale jsem přeživší
You can’t break a— (ooh, ooh, ooh)
– Nemůžeš zlomit … (ooh, ooh, ooh)
Oh, you can’t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)
– Oh, you can ‘ t break a broken heart (ooh, ooh, ooh)

You can’t, you can’t break a broken heart
– Nemůžeš, nemůžeš zlomit zlomené srdce
You can’t, you can’t, you can’t break a broken heart
– Nemůžeš, nemůžeš, nemůžeš zlomit zlomené srdce
You can’t, you can’t break a broken heart
– Nemůžeš, nemůžeš zlomit zlomené srdce
You can’t, you can’t break a broken heart!
– Nemůžeš, nemůžeš zlomit zlomené srdce!


Andrew Lambrou

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: