Blanka – Solo Anglický Text & Čeština Překlad

videoklip

Text

Baby
– Dítě
It’s kind of crazy
– Je to trochu šílené
How else to phrase it?
– Jak jinak to formulovat?
With you I’ve lost my senses
– S tebou jsem ztratil smysly

Baby
– Dítě
What happened to ya?
– Co se ti stalo?
I thought I knew ya
– Myslel jsem, že tě znám
But now it’s time to face it
– Ale teď je čas tomu čelit

You’re hot and cold
– Jsi horký a studený
High and you’re low
– Vysoko a jsi nízko
Messin’ with my mind
– Messin ‘ with my mind
No, oh-oh, that’s not how it goes
– Ne, oh-oh, tak to nejde
So, let me spell it out
– Tak, dovolte mi to vysvětlit

Now I’m better solo, solo
– Teď jsem lepší sólo, sólo
I never let me down, didi-down-down-down
– Nikdy jsem mě nezklamal, didi-dolů-dolů-dolů
Now I’m gonna show ya, show ya
– Teď ti to ukážu, ukážu ti to.
Show you what it is you’re missing out
– Ukažte, o co přicházíte

Now I’m better solo, solo
– Teď jsem lepší sólo, sólo
I never let me down, didi-down-down-down
– Nikdy jsem mě nezklamal, didi-dolů-dolů-dolů
Now I’m gonna show ya, show ya
– Teď ti to ukážu, ukážu ti to.
How I be getting down, solo
– Jak se dostanu dolů, sólo

Tell me
– Řekni mi
Now, was it worth it? (Oh)
– Stálo to za to? (OH)
Playin’ me dirty (oh)
– Playin ‘ me dirty (oh)
But now who’s laughing, baby?
– Ale kdo se teď směje, zlato?

Watch me
– Sleduj mě
All eyes on me now
– Všechny oči na mě teď
Bet you regret how
– Vsadím se, že lituješ, jak
What goes around comes around
– Co se děje, přichází

You’re hot and cold
– Jsi horký a studený
High and you’re low
– Vysoko a jsi nízko
Messin’ with my mind
– Messin ‘ with my mind
No, oh-oh, that’s not how it goes
– Ne, oh-oh, tak to nejde
So, let me spell it out
– Tak, dovolte mi to vysvětlit

Now I’m better solo, solo
– Teď jsem lepší sólo, sólo
I never let me down, didi-down-down-down
– Nikdy jsem mě nezklamal, didi-dolů-dolů-dolů
Now I’m gonna show ya, show ya
– Teď ti to ukážu, ukážu ti to.
Show you what it is you’re missing out
– Ukažte, o co přicházíte

Now I’m better solo, solo
– Teď jsem lepší sólo, sólo
I never let me down, didi-down-down-down
– Nikdy jsem mě nezklamal, didi-dolů-dolů-dolů
Now I’m gonna show ya, show ya
– Teď ti to ukážu, ukážu ti to.
How I be getting down, solo
– Jak se dostanu dolů, sólo

No, no, I’m going solo
– Ne, ne, jdu sólo
Yeah, ya better, better, watch me now
– Jo, lepší, lepší, Sleduj mě teď
‘Cause I know how to let go
– ‘Cause I know how to let go
Gonna make it, make it on my own, whoa
– Udělám to, udělám to sám, whoa

Oh, no, I’m going solo
– Oh, ne, jdu sólo
Yeah, ya better, better, watch me now
– Jo, lepší, lepší, Sleduj mě teď
‘Cause I know how to let go
– ‘Cause I know how to let go
So, it’s clear to see I’m
– Takže je jasné, že jsem

Now I’m better solo, solo
– Teď jsem lepší sólo, sólo
I never let me down, didi-down-down-down
– Nikdy jsem mě nezklamal, didi-dolů-dolů-dolů
Now I’m gonna show ya, show ya
– Teď ti to ukážu, ukážu ti to.
Show you what it is you’re missing out
– Ukažte, o co přicházíte

Now I’m better solo, solo
– Teď jsem lepší sólo, sólo
I never let me down, didi-down-down-down
– Nikdy jsem mě nezklamal, didi-dolů-dolů-dolů
Now I’m gonna show ya, show ya
– Teď ti to ukážu, ukážu ti to.
How I be getting down, solo
– Jak se dostanu dolů, sólo


Blanka

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: