Harry Styles – Sign of the Times Anglický Text & Čeština Překlad

videoklip

Text

Just stop your cryin’, it’s a sign of the times
– Jen přestaň brečet, je to znamení doby
Welcome to the final show
– Vítejte v závěrečné show
Hope you’re wearin’ your best clothes
– Doufám, že nosíš své nejlepší oblečení
You can’t bribe the door on your way to the sky
– Nemůžete podplatit dveře na cestě do nebe
You look pretty good down here
– Tady dole vypadáš docela dobře
But you ain’t really good
– Ale ty opravdu nejsi dobrý

We never learn, we’ve been here before
– Nikdy se nepoučíme, už jsme tu byli
Why are we always stuck and running from
– Proč jsme vždy uvízli a utíkali před
The bullets? The bullets?
– Kulky? Kulky?
We never learn, we’ve been here before
– Nikdy se nepoučíme, už jsme tu byli
Why are we always stuck and running from
– Proč jsme vždy uvízli a utíkali před
Your bullets? The bullets?
– Vaše kulky? Kulky?

Just stop your crying, it’s a sign of the times
– Jen přestaň brečet, je to znamení doby
We gotta get away from here
– Musíme odsud pryč.
We gotta get away from here
– Musíme odsud pryč.
Just stop your crying, it’ll be alright
– Přestaň brečet, bude to v pořádku
They told me that the end is near
– Řekli mi, že konec je blízko
We gotta get away from here
– Musíme odsud pryč.

Just stop your crying, have the time of your life
– Jen přestaň plakat, mít čas svého života
Breaking through the atmosphere
– Prolomení atmosféry
And things are pretty good from here
– A odtud jsou věci docela dobré
Remember everything will be alright
– Pamatujte, že všechno bude v pořádku
We can meet again somewhere
– Můžeme se znovu někde setkat
Somewhere far away from here
– Někde daleko odtud

We never learn, we’ve been here before
– Nikdy se nepoučíme, už jsme tu byli
Why are we always stuck and running from
– Proč jsme vždy uvízli a utíkali před
The bullets? The bullets?
– Kulky? Kulky?
We never learn, we’ve been here before
– Nikdy se nepoučíme, už jsme tu byli
Why are we always stuck and running from
– Proč jsme vždy uvízli a utíkali před
The bullets? The bullets?
– Kulky? Kulky?

Just stop your crying, it’s a sign of the times
– Jen přestaň brečet, je to znamení doby
We gotta get away from here
– Musíme odsud pryč.
We gotta get away from here
– Musíme odsud pryč.
Stop your crying, baby, it will be alright
– Přestaň brečet, zlato, bude to v pořádku
They told me that the end is near
– Řekli mi, že konec je blízko
We gotta get away from here
– Musíme odsud pryč.

We never learn, we’ve been here before
– Nikdy se nepoučíme, už jsme tu byli
Why are we always stuck and running from
– Proč jsme vždy uvízli a utíkali před
The bullets? The bullets?
– Kulky? Kulky?

We never learn, we’ve been here before
– Nikdy se nepoučíme, už jsme tu byli
Why are we always stuck and running from
– Proč jsme vždy uvízli a utíkali před
The bullets? Your bullets?
– Kulky? Vaše kulky?

We don’t talk enough, we should open up
– Nemluvíme dost, měli bychom se otevřít
Before it’s all too much
– Než toho bude moc
Will we ever learn? We’ve been here before
– Poučíme se někdy? Už jsme tu byli
It’s just what we know
– Je to jen to, co víme

Stop your crying, baby, it’s a sign of the times
– Přestaň brečet, zlato, je to znamení doby
We gotta get away, we got to get away
– Musíme pryč, musíme pryč
We got to get away, we got to get away
– Musíme se dostat pryč, musíme se dostat pryč
We got to get away
– Musíme pryč.
We got to, we got to, away
– Musíme, musíme, pryč
We got to, we got to, away
– Musíme, musíme, pryč
We got to, we got to, away
– Musíme, musíme, pryč


Harry Styles

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: