Lana Del Rey – Chemtrails Over the Country Club Anglický Text & Čeština Překlad

videoklip

Text

I’m on the run with you, my sweet love
– Jsem na útěku s tebou, Má sladká lásko
There’s nothing wrong contemplating God
– Není nic špatného rozjímat o Bohu
Under the chemtrails over the country club
– Pod chemtrails nad country klubem
Wearing our jewels in the swimming pool
– Nosit naše šperky v bazénu
Me and my sister just playin’ it cool
– Já a moje sestra jen hrát to v pohodě
Under the chemtrails over the country club
– Pod chemtrails nad country klubem

Take out your turquoise and all of your jewels
– Vyjměte svou tyrkysovou barvu a všechny své šperky
Go to the market, the kids’ swimming pools
– Jděte na trh, dětské bazény
Baby, what’s your sign?
– Zlato, jaké máš znamení?
My moon’s in Leo, my Cancer is sun
– Můj měsíc je ve Lvu, moje rakovina je slunce

You won’t play, you’re no fun
– Nebudete hrát, nejste žádná zábava
Well, I don’t care what they think
– Je mi jedno, co si myslí
Drag racing my little red sports car
– Drag racing my little red sportovní auto
I’m not unhinged or unhappy, I’m just wild
– Nejsem pomatený ani nešťastný, jsem jen divoký

I’m on the run with you, my sweet love
– Jsem na útěku s tebou, Má sladká lásko
There’s nothing wrong contemplating God
– Není nic špatného rozjímat o Bohu
Under the chemtrails over the country club
– Pod chemtrails nad country klubem
Wearing our jewels in the swimming pool
– Nosit naše šperky v bazénu
Me and my sister just playin’ it cool
– Já a moje sestra jen hrát to v pohodě
Under the chemtrails over the country club
– Pod chemtrails nad country klubem

Meet you for coffee
– Sejdeme se na kávě
At the elementary schools
– Na základních školách
We laugh about nothing
– Smějeme se ničemu
As the summer gets cool
– Jak se léto ochladí
It’s beautiful, how this deep
– Je to krásné, jak je to hluboké
Normality settles down over me
– Normalita se nade mnou usadí
I’m not bored or unhappy
– Nejsem znuděný ani nešťastný
I’m still so strange and wild
– Jsem stále tak divný a divoký

You’re in the wind, I’m in the water
– Jsi ve větru, já jsem ve vodě
Nobody’s son, nobody’s daughter
– Syn nikoho, Dcera nikoho
Watching the chemtrails over the country club
– Sledování chemtrails nad country klubem
Suburbia, The Brentwood Market
– Předměstí, Trh Brentwood
What to do next? Maybe we’ll love it
– Co dělat dál? Možná se nám to bude líbit
White picket, chemtrails over the country club
– Bílý picket, chemtrails nad country klubem

My love, my love
– Má lásko, má lásko
Washing my hair, doing the laundry
– Mytí vlasů, praní prádla
Late night TV, I want you on me
– Late night TV, I want you on me
Like when we were kids
– Jako když jsme byli děti
Under chemtrails and country clubs
– Pod chemtrails a country kluby
It’s never too late, baby, so don’t give up
– Nikdy není pozdě, zlato, tak se nevzdávej

It’s never too late, baby, so don’t give up
– Nikdy není pozdě, zlato, tak se nevzdávej
Under the chemtrails over the country club
– Pod chemtrails nad country klubem
(You’re born in the December, I’m born in June)
– (Ty se narodíš v prosinci, já se narodím v červnu)
Yeah
– Jo
Under the chemtrails over the country club
– Pod chemtrails nad country klubem
(You’re born in the December, I’m born in June)
– (Ty se narodíš v prosinci, já se narodím v červnu)

Yeah, my Cancer is sun and my Leo is moon
– Jo, moje rakovina je slunce a můj Lev je měsíc
My Cancer is sun and my Leo is moon
– Moje rakovina je slunce a můj Lev je měsíc


Lana Del Rey

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: