Modern Talking – Cheri Cheri Lady Anglický Text & Čeština Překlad

videoklip

Text

Oh, i cannot explain
– Oh, nedokážu to vysvětlit
Every time it’s the same
– Pokaždé, když je to stejné
More i feel that it’s real
– Více cítím, že je to skutečné
Take my heart
– Vezmi si mé srdce
I’ve been lonely to long
– Byl jsem osamělý dlouho
Oh, i can’t be so strong
– Oh, nemůžu být tak silný
Take the chance for romance, take my heart
– Využijte šanci na romantiku, vezmi si mé srdce
I need you so…
– Potřebuju tě…
There’s no time
– Není čas
I’ll ever go…
– Někdy půjdu…

Cheri, cheri lady
– Cheri, Cheri lady
Going through emotion
– Prochází emocemi
Love is where you find it
– Láska je tam, kde ji najdete
Listen to your heart
– Poslouchejte své srdce
Cheri, cheri lady
– Cheri, Cheri lady
Living in devotion
– Život v oddanosti
It’s always like the first time
– Je to vždy jako poprvé
Let me take a part
– Nech mě se zúčastnit
Cheri, cheri lady
– Cheri, Cheri lady
Like there’s no tomorrow
– Jako by nebylo zítřka
Take my heart – don’t lose it
– Vezmi si mé srdce-neztrácej to
Listen to your heart
– Poslouchejte své srdce
Cheri, cheri lady
– Cheri, Cheri lady
To know you is to love you
– Poznat tě znamená Milovat tě
If you call me baby i’ll be always yours
– Pokud mi říkáš zlato, budu vždy tvůj
I get up – i get down
– I get up-I get down
All my world turns around
– Celý můj svět se otočí
Who is right? who is wrong?
– Kdo má pravdu? kdo se mýlí?
I don’t know
– Nevím
I’ve got pain in my heart
– Mám bolest v srdci
Got some love in my soul
– Got some love in my soul
Easy come, but i think easy go
– Snadné přijít, ale myslím, že snadné jít
I need you so…
– Potřebuju tě…
Although times
– Ačkoli časy
I move so slow…
– Pohybuji se tak pomalu…
Cheri, cheri lady
– Cheri, Cheri lady
Going through emotion
– Prochází emocemi
Love is where you find it
– Láska je tam, kde ji najdete
Listen to your heart
– Poslouchejte své srdce
Cheri, cheri lady
– Cheri, Cheri lady
Living in devotion
– Život v oddanosti
Its always like the first time
– Je to vždy jako poprvé
Let me take a part
– Nech mě se zúčastnit
Cheri, cheri lady
– Cheri, Cheri lady
Like there’s no tomorrow
– Jako by nebylo zítřka
Take my heart don’t lose it
– Vezmi si mé srdce, neztrať ho
Listen to your heart
– Poslouchejte své srdce
Cheri, cheri lady
– Cheri, Cheri lady
To know you is to love you
– Poznat tě znamená Milovat tě
If you call me baby i’ll be always yours
– Pokud mi říkáš zlato, budu vždy tvůj
Cheri, cheri lady
– Cheri, Cheri lady
Like there’s no tomorrow
– Jako by nebylo zítřka
Take my heart don’t lose it
– Vezmi si mé srdce, neztrať ho
Listen to your heart
– Poslouchejte své srdce
Cheri, cheri lady
– Cheri, Cheri lady
To know you is to love you
– Poznat tě znamená Milovat tě
If you call me baby i’ll be always yours
– Pokud mi říkáš zlato, budu vždy tvůj
Cheri, cheri lady
– Cheri, Cheri lady
Like there’s no tomorrow
– Jako by nebylo zítřka
Take my heart don’t lose it
– Vezmi si mé srdce, neztrať ho
Listen to your heart
– Poslouchejte své srdce
Cheri, cheri lady
– Cheri, Cheri lady
To know you is to love you
– Poznat tě znamená Milovat tě
If you call me baby i’ll be always yours
– Pokud mi říkáš zlato, budu vždy tvůj


Modern Talking

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: