Shenseea, Masicka & Di Genius – Hit & Run Anglický Text & Čeština Překlad

videoklip

Text

You think you could a get in a my feelings? (No)
– Myslíš, že bys mohl dostat do mých pocitů? (Č)
You couldn’t get me to sekkle down (sekkle down)
– Nemohl jsi mě dostat do sekkle down (sekkle down)
Me give you a hit-and-run (run)
– Já ti dám hit-and-run (běh)
Me give you a hit-and-run (oh)
– Já ti dám hit-and-run (oh)

Me did only want likkle dealings (yeah, yeah)
– Já jsem chtěl jen Likkle jednání (jo, jo)
Love you did a look you must be dumb (must be dumb)
– Love you did a look you must be dumb (musíš být hloupý)
Me give you a hit-and-run (yes, sir)
– Já vám dám hit-and-run (ano, pane)
Me give you a hit-and-run (the genius)
– Me give you a hit-and-run (génius)

Hey, my youth (my youth) you take it too serious (chu!)
– Hej, moje mládí (moje mládí) bereš to příliš vážně (chu!)
Give you likkle piece just a likkle feel up
– Dát vám Likkle kus jen likkle cítit
Now you take set a pon me you itch up
– Teď si vzít nastavit pon mě svědí
Give me space, give me room, give me likkle breeze nuh Jesus (Jesus)
– Dej mi prostor, dej mi pokoj, dej mi likkle breeze nuh Jesus (Ježíš)

A what make you feel so?
– A co vás tak cítí?
True me keep it tight and me ever clean so
– Je pravda, že to držím pevně a já jsem vždy čistý
Want me did want you
– Chci, abych tě chtěl
Me never need you
– Já tě nikdy nepotřebuji
This a nuh fi people know
– To nuh fi lidé vědí
Keep it on the D-low
– Držte to na D-low

Me too young to lockdown with nobody
– Jsem příliš mladý na uzamčení s nikým
I pray one day somebody keep your company
– Jednoho dne se modlím, aby vám někdo dělal společnost
And a girl like me just want to have fun and more money
– A dívka jako já se chce jen bavit a více peněz
But you a pree relationship and that’s a no for me, aah
– Ale ty jsi pree vztah a to je pro mě ne, aah

You think you could a get in a my feelings? (Feelings)
– Myslíš, že bys mohl dostat do mých pocitů? (City)
You couldn’t get me to sekkle down (sekkle down)
– Nemohl jsi mě dostat do sekkle down (sekkle down)
Me give you a hit-and-run (oh)
– Já ti dám hit-and-run (oh)
Me give you a hit-and-run
– Já ti dám hit-and-run

Me did only one likkle dealings
– Udělal jsem jen jeden Likkle jednání
Love you did a look you must be dumb
– Love you did a look you must be dumb
Me give you a hit-and-run
– Já ti dám hit-and-run
Me give you a hit-and-run
– Já ti dám hit-and-run

Long story short
– Dlouhý příběh krátký
Your pussy good and done
– Vaše kočička dobré a udělal
Heaven me see when you pull your – down
– Heaven me see when you pull your-down
Call, call your phone
– Zavolej, zavolej svůj telefon
Me want some
– Já chci nějaké
Dial tone again your heart numb
– Oznamovací tón znovu vaše srdce znecitlivělé
A wicked, wicked bout hit-and-run
– A wicked, wicked bout hit-and-run

Me a real bad bitch me no sekkle down
– Mě opravdu špatné děvka mě ne sekkle dolů
Get the bricks you level up
– Získejte cihly, které o úroveň výš
Can’t style me though, me up
– Nemůžu styl mě ačkoli, mě nahoru
But me miss when we a fuck aye
– Ale mě chybí, když jsme kurva Ano

Me too young to lockdown with nobody
– Jsem příliš mladý na uzamčení s nikým
I pray one day somebody keep your company
– Jednoho dne se modlím, aby vám někdo dělal společnost
And a girl like me just want have fun and more money
– A dívka jako já se chce jen bavit a více peněz
But you a pree relationship and that’s a no for me, aah
– Ale ty jsi pree vztah a to je pro mě ne, aah

You think you could a get in a my feelings? (Feelings)
– Myslíš, že bys mohl dostat do mých pocitů? (City)
Me soon get you fi sekkle down (down)
– Mě brzy dostanete fi sekkle dolů (dolů)
Me give you a hit-and-run
– Já ti dám hit-and-run
Me give you a hit-and-run
– Já ti dám hit-and-run

Me did only want likkle dealings (likkle dealings)
– Já jsem chtěl jen Likkle jednání (likkle jednání)
Love you did a look you must be dumb (likkle dealings)
– Love you did a look you must be dumb (podobné jednání)
Me give you a hit-and-run (hit-and-run)
– Já ti dám hit-and-run (hit-and-run)
Me give you a hit-and-run (hit-and-run)
– Já ti dám hit-and-run (hit-and-run)
Hit-and-run, hit-and-run, eh
– Hit-and-run, hit-and-run, eh
Hit-and-run
– Hit-and-run

Me give you a hit-and-run
– Já ti dám hit-and-run
Hit-and-run, hit-and-run, eh
– Hit-and-run, hit-and-run, eh
Me give you a hit-and-run
– Já ti dám hit-and-run
Me give you a hit-and-run
– Já ti dám hit-and-run
Me give you a hit-and-run
– Já ti dám hit-and-run


Shenseea

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: