Shy Smith – Soaked Anglický Text & Čeština Překlad

videoklip

Text

I know I’ve been leavin’ y’all hangin’ dry, but
– Vím, že jsem vás nechal viset v suchu, ale
It’s time to switch it up
– Je čas to přepnout
I wanna get soaked
– Chci se namočit
Like (HA)
– Jako (HA)
Real soaked
– Skutečné namočené

There’s somethin’ ’bout me that drives you crazy
– There ‘s somethin ” bout me that drives you crazy
I know it’s the way I move my body, but
– Vím, že je to způsob, jakým pohybuji svým tělem, ale
I don’t think you truly know me
– Nemyslím si, že mě opravdu znáš
There’s so much more, I’m just gettin’ started
– Je toho mnohem víc, jen začínám
I’m hypnotic with my moves
– Jsem hypnotický svými pohyby
Baby, don’t you know what ya girl can do?
– Zlato, Copak nevíš, co ty holka umíš?
I thought I couldn’t get any hotter
– Myslel jsem, že už nemůžu být žhavější
But the heat goes through me like no other
– Ale teplo prochází mnou jako žádný jiný
I don’t really care what they think of me
– Je mi úplně jedno, co si o mně myslí
I just came here to get nasty (baby with you)
– Jen jsem sem přišel, abych se stal ošklivým (baby with you)
You tryna get me alone
– Snažíš se mě dostat sám
I’m gonna get you goin’ on my pheromones
– I ‘m gonna get you goin’ on my feromones

I can move it like that
– Můžu to takhle pohnout
I want you all over me
– Chci tě všude kolem mě
I need to get some air
– Potřebuju na vzduch
‘Cause baby, you get me so
– ‘Cause baby, you get me so

So soaked
– Tak promočený
This heat is gettin’ to me
– Tohle vedro se ke mně dostává
I want you all over me
– Chci tě všude kolem mě
Baby, you get me so
– Zlato, chápeš mě tak
So soaked
– Tak promočený
So hot, I’m ’bout to explode
– Tak horké, že vybuchnu
Our bodies movin’ fo’ sho
– Naše těla movin ‘ fo ‘ sho
You get me hot, I’m soaked
– Rozpálíš mě, jsem promočený

Oh baby
– Oh zlato
No one cares about a hot flash
– Nikdo se nestará o horký blesk
Get down on the floor
– Lehni si na zem
You know I’m gonna shake my ass, ah
– Víš, že budu kroutit zadkem, ah
My body’s drenched in sweat, but
– Moje tělo je zalité potem, ale
My clothes ain’t comin’ off yet
– Moje oblečení se ještě nesvléká
(B-baby it’s wet, come on and sweat)
– (B-baby je to mokré, pojď a pot)
I just like movin’ my stuff, babe
– I just like movin ‘ my stuff, kotě
Wanna do it right?
– Chceš to udělat správně?
Get wet all night?
– Zmoknout celou noc?
Let’s get to movin’
– Pojďme se pohnout
Just how I like
– Jak se mi líbí
(I like that)
– (To se mi líbí)

I can move it like that
– Můžu to takhle pohnout
I want you all over me
– Chci tě všude kolem mě
I need to get some air
– Potřebuju na vzduch
‘Cause baby you get me so
– ‘Cause baby you get me so

So soaked
– Tak promočený
This heat is gettin’ to me
– Tohle vedro se ke mně dostává
I want you all over me
– Chci tě všude kolem mě
Baby, you get me so
– Zlato, chápeš mě tak
So soaked
– Tak promočený
So hot, I’m ’bout to explode
– Tak horké, že vybuchnu
Our bodies movin’ fo’ sho
– Naše těla movin ‘ fo ‘ sho
You get me hot, I’m soaked
– Rozpálíš mě, jsem promočený

(So, so, so soaked
– (Tak, tak, tak namočené
So, so, so soaked
– Tak, tak, tak promočený
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)
– Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)
So, so, so soaked
– Tak, tak, tak promočený
So, so, so soaked
– Tak, tak, tak promočený
Ah, ah, ah, ah, ah, ah
– Ah, ah, ah, ah, ah, ah
(So soaked)
– (Tak promočený)

So soaked
– Tak promočený
This heat is gettin’ to me
– Tohle vedro se ke mně dostává
I want you all over me
– Chci tě všude kolem mě
Baby, you get me so
– Zlato, chápeš mě tak
So soaked
– Tak promočený
So hot, I’m ’bout to explode
– Tak horké, že vybuchnu
Our bodies movin’ for sure
– Naše těla se pohybují pro jistotu
You get me hot, I’m soaked
– Rozpálíš mě, jsem promočený

(So, so, so soaked
– (Tak, tak, tak namočené
So, so, so soaked
– Tak, tak, tak promočený
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)
– Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)
Baby, you get me so
– Zlato, chápeš mě tak
(So, so, so soaked
– (Tak, tak, tak namočené
So, so, so soaked
– Tak, tak, tak promočený
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)
– Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah)
You get me hot, I’m so
– Jsi mi horko, jsem tak


Shy Smith

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: