Tems – Me & U Anglický Text & Čeština Překlad

videoklip

Text

You
– Vy

You
– Vy
Hmm, yeah
– Hmm, jo

This is my decision, decision
– Toto je moje rozhodnutí, rozhodnutí
This is my decision
– Toto je moje rozhodnutí
I don’t think you listen, you listen
– Nemyslím, že posloucháš, posloucháš
I don’t think you listen
– Myslím, že neposloucháš.

For me to come out, it must mean I’m at the door
– Abych vyšel, musí to znamenat, že jsem u dveří
It must mean I’m not the same
– Musí to znamenat, že nejsem stejný
It must mean I’m on your case
– To musí znamenat, že jsem na vašem případu
For me to come out, it means that I’m at the door
– Abych vyšel, znamená to, že jsem u dveří
I want to show you my world
– Chci ti ukázat svůj svět

Give me one break, I need faith
– Dej mi jednu pauzu, potřebuji víru
Faith to believe you, faith to receive you
– Víra ti věřit, víra tě přijmout
Give me something I’m lacking
– Dej mi něco, co mi chybí
I don’t need nothing
– Nepotřebuji nic
You are my everything
– Jsi moje všechno

Only me and you, only me and you (you)
– Jen já a ty, jen já a ty (ty)
Only me and you, only me and you
– Jen já a ty, jen já a ty
Only me, only you
– Jen já, jen ty
Only me and you (you)
– Jen já a ty (ty)
Only me and you
– Jen já a ty
Only me and you, only me and you
– Jen já a ty, jen já a ty

Make me your matter
– Udělej mi svou záležitost
Make me your matter
– Udělej mi svou záležitost
Make me your matter
– Udělej mi svou záležitost
Show me your substance
– Ukaž mi svou podstatu
Make me your person
– Udělej ze mě svou osobu
Make me your person
– Udělej ze mě svou osobu

Give me one break, I need faith
– Dej mi jednu pauzu, potřebuji víru
Faith to believe you, faith to receive you
– Víra ti věřit, víra tě přijmout
Give me something I’m lacking
– Dej mi něco, co mi chybí
I don’t need nothing
– Nepotřebuji nic
You are my everything
– Jsi moje všechno

Only me and you, only me and you (you)
– Jen já a ty, jen já a ty (ty)
Only me and you, only me and you
– Jen já a ty, jen já a ty
Only me, only you
– Jen já, jen ty
Only me and you (you)
– Jen já a ty (ty)
Only me and you
– Jen já a ty
Only me and you, only me and you
– Jen já a ty, jen já a ty

All I want, only me and you
– Vše, co chci, jen já a ty
All I want, only me and you
– Vše, co chci, jen já a ty
All I want, only me and you
– Vše, co chci, jen já a ty
All I want, only me and you
– Vše, co chci, jen já a ty

Only me and you, me and you (me and you)
– Jen já a ty, já a ty (já a ty)
Only me and you (me and you)
– Jen já a ty (já a ty)
Only me and you
– Jen já a ty
Only me and, me and, and you (me and you)
– Jen já a, já a a ty (já a ty)
Only me and you (me and you)
– Jen já a ty (já a ty)
Only me and you
– Jen já a ty
Only me and, me and, and you
– Jen já a, já a, a ty

Me and you (me and you)
– Já a ty (já a ty)
Only me and you (me and you)
– Jen já a ty (já a ty)
Only me and you
– Jen já a ty
Only me and, me and, yeah, you
– Jen já a, já a, jo, ty
Only me and you (me and you)
– Jen já a ty (já a ty)
Only me and you
– Jen já a ty
Only me and you
– Jen já a ty


Tems

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: