Lana Del Rey – Chemtrails Over the Country Club Saesneg Lyrics & Cymru Cyfieithiadau

Clip Fideo

Lyrics

I’m on the run with you, my sweet love
– Mi gerddaf gyda thi, fy nghariad
There’s nothing wrong contemplating God
– Does dim byd o’i le wrth Feddwl Am Dduw
Under the chemtrails over the country club
– O dan y chemtrails over the country club
Wearing our jewels in the swimming pool
– Gwisgo ein tlysau yn y pwll nofio
Me and my sister just playin’ it cool
– Fi a fy chwaer jyst chwarae ‘ n glws
Under the chemtrails over the country club
– O dan y chemtrails over the country club

Take out your turquoise and all of your jewels
– Tynnwch eich turquoise a’ch holl tlysau
Go to the market, the kids’ swimming pools
– Ewch i’r farchnad, pyllau nofio y plant
Baby, what’s your sign?
– Babi, beth yw eich arwydd?
My moon’s in Leo, my Cancer is sun
– Mae fy lleuad Yn Leo, mae Fy Nghanser yn haul

You won’t play, you’re no fun
– Dwyt ti ddim yn hwyl-you are not fun
Well, I don’t care what they think
– Nid wyf yn poeni beth maen nhw’n ei feddwl
Drag racing my little red sports car
– Drag racing my little red car saesneg
I’m not unhinged or unhappy, I’m just wild
– Dydw i ddim yn anhapus nac yn anhapus, dim ond yn wyllt

I’m on the run with you, my sweet love
– Mi gerddaf gyda thi, fy nghariad
There’s nothing wrong contemplating God
– Does dim byd o’i le wrth Feddwl Am Dduw
Under the chemtrails over the country club
– O dan y chemtrails over the country club
Wearing our jewels in the swimming pool
– Gwisgo ein tlysau yn y pwll nofio
Me and my sister just playin’ it cool
– Fi a fy chwaer jyst chwarae ‘ n glws
Under the chemtrails over the country club
– O dan y chemtrails over the country club

Meet you for coffee
– Cwrdd â chi am goffi
At the elementary schools
– Yn yr ysgolion cynradd
We laugh about nothing
– Rydym yn chwerthin am ddim
As the summer gets cool
– Wrth i’r haf fynd yn oer
It’s beautiful, how this deep
– Mor ddwfn, mor ddwfn
Normality settles down over me
– Mae normalrwydd yn setlo i lawr drosof
I’m not bored or unhappy
– I am not bored or am i unafraid
I’m still so strange and wild
– I am still odd & wild

You’re in the wind, I’m in the water
– Dw i yn y dŵr-I am in the water
Nobody’s son, nobody’s daughter
– Nid oes neb yn fab, nid oes neb yn ferch
Watching the chemtrails over the country club
– Gwylio’r chemtrails dros y country club
Suburbia, The Brentwood Market
– Suburbia, Y Farchnad Brentwood
What to do next? Maybe we’ll love it
– Beth i’w wneud nesaf? Efallai y byddwn yn ei garu
White picket, chemtrails over the country club
– Piced gwyn, chemtrails over the country club

My love, my love
– Fy nghariad, fy nghariad
Washing my hair, doing the laundry
– Golchi fy ngwallt, gwneud y golchi dillad
Late night TV, I want you on me
– TELEDU nos hwyr, rwyf am i chi ar mi
Like when we were kids
– Pan oeddem yn blant
Under chemtrails and country clubs
– O dan chemtrails a chlybiau gwledig
It’s never too late, baby, so don’t give up
– Nid yw byth yn rhy hwyr, babi, felly peidiwch â rhoi’r gorau iddi

It’s never too late, baby, so don’t give up
– Nid yw byth yn rhy hwyr, babi, felly peidiwch â rhoi’r gorau iddi
Under the chemtrails over the country club
– O dan y chemtrails over the country club
(You’re born in the December, I’m born in June)
– (Mi ges i fy ngeni ym mis rhagfyr, mi ges i fy ngeni ym mis mehefin)
Yeah
– Ie
Under the chemtrails over the country club
– O dan y chemtrails over the country club
(You’re born in the December, I’m born in June)
– (Mi ges i fy ngeni ym mis rhagfyr, mi ges i fy ngeni ym mis mehefin)

Yeah, my Cancer is sun and my Leo is moon
– Yeah, my Cancer is sun and my Leo is moon
My Cancer is sun and my Leo is moon
– Mae Fy Nghanser yn haul ac mae Fy Leo yn lleuad


Lana Del Rey

Yayımlandı

kategorisi

yazarı:

Etiketler: